Krewlod

krewlod-title-kilgor

Krewlod je známy aj pod menej lichotivým menom, Pustina v originále Wasteland. Obývajú ho barbari, goblini, ogri a im príbuzné stvorenia. V Heroes 3 je Krewlod reprezentovaný frakciou Stronghold. Je rodiskom hrdinu Tarnuma, barbarského krutovládcu známeho hlavne zo spin-offu Heroes Chronicles. Predposledným vládcom bol Duke Winston Boragus, ktorý bol ale neskôr zabitý barbarom menom Kilgor (to je ten chlapík na obrázku hore, sediaci na tróne, zelená hlava pred ním patrila Boragusovi) v priebehu datadisku Amrageddon’s Blade. Hlavným mestom je Uglak.

Väčšina povrchu je tvorená vyprahnutými skalami, ktoré sa tiahnu už od oceánu, kde susedí s Erathiou.

Krajina mala veľa problémov so severným susedom, Tataliou, ktorú sa snažila podmaniť. Pod kontrolou sa ich snaží mať Erathia, hlavne vďaka úzkemu pásu, ktorým Erathia tieto krajiny od seba rozdeľuje.

  • Hlavné mesto: Ulgak
  • Bývalý vládcovia: Jarg the Conqueror, Rabak, Tarnum, King Targor, Duke Winston Boragus
  • Posledný vládca: kráľ Kilgor
  • Obyvatelia: barbari, goblini, ogri, orkovia
  • Susedí s: Erathia, Bracada, Tatalia
antagarich erathia

Kontinent Antagarich

English description – Krewlod

Krewlod, also known as the Wastelands, is situated in southwestern Antagarich. Inhabitated by Barbarians, Orcs, Ogres, Goblins and their kin, it was represented by the Stronghold faction in Heroes III. Krewlod was the original homeland of Tarnum, the Barbarian Tyrant from Heroes Chronicles: Warlords of the Wasteland later to become the Immortal Hero. Strangely, Krewlod did not feature in Might and Magic VII, nor was it mentioned. Its penultimate ruler was Duke Winston Boragus, who was later slain by an aspiring barbarian named Kilgor during Heroes of Might and Magic III: Armageddon’s Blade. The capital of Krewlod is named Ulgak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: