Tatalia

tatalia-title

V západnej časti Antagarichu sa nachádzajú močiare a bažiny, ktoré sa nazývajú jednoducho Mudlands, alebo Tatalia. Tatalia dlhodobo trpela pod nátlakom barbarských kmeňov z Krewlodu, iba raz sa im podarilo vyhlásiť samostatnosť, pri udalostiach ktoré su popísané v Heroes Chronicles: Revolt of the Beastmasters.

Prvým vládcom bol dokonca človek, menom Droglo, druhým známym vládcom bol jašter, kráľ Tralossk. Podľa bažín, ktoré sa hojne nachádzajú v Tatalii je jasné že je v Heroes 3 reprezentovaná frakciou Fortress. Slovo Tatalia sa dá v jazyku bosoriek, ktoré hojne v týchto krajoch bývajú, preložiť ako “komunita”.

Bažiny sú domovom jašteranov, gnollov, baziliškov a gorgon. Vo vysokých korunách stromov sídlia vyverny a hlbšie v lesoch zase hydry. Vegetácia je Tattalii je reprezentovaná rôznymi druhmi stromov, rastlín, pričom veľa z nich je jedovatých. Najznámejšou z nich je veľká mäsožravá rastlina (Carnivorous Plant – grál frakcie Fortress), ktorá sa vyskytuje iba v miestach na ktorých je vysoká koncentrácia mágie. Dominantnou inteligentnou rasou sú hlavne jašteri a gnollovia, ale žije tu aj veľa ľudí a aj hlavné mesto Tidewater je prevažne ľudské.

  • Hlavné mesto: Tidewater
  • Bývalý vládcovia: Droglo
  • Posledný vládca: kráľ Tralossk
  • Obyvatelia: jašteri, gnollovia, ľudia
  • Susedí s: VoriErathia, Krewlod
antagarich erathia

Kontinent Antagarich

English description – Tatalia

Tatalia is a marshland region located north of Krewlod, in eastern Antagarich, also known simply as the Mudlands. Suffered a long history of oppression to the leaders of Krewlod and Erathia, only declaring independence during the events of Heroes Chronicles: Revolt of the Beastmasters. First ruled by the human, Droglo, second ruler was the Lizardman, King Tralossk. Represented by the Fortress faction in Heroes III, and its Erathian borderlands appeared in Might and Magic VII. The word ‘Tatalia’ is mentioned to translate as ‘Community’ in the language of the Witches who reside there. Lizardmen and Gnolls are the dominant intelligent race, but some humans call Tatalia their home as well. Tidewater is generally a human town. http://mightandmagic.wikia.com/wiki/Antagarich

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: