Erathia

erathia-catherine

Erathia je najväčšou ríšou kontinentu Antagarich na planéte Enroth. Dlhodobo mu vládne dynastia rodu Gryphonheart. Obývaná prevažne ľudskou rasou. Hlavným mestom ríše je Steadwick. V Heroes 3 je Erathia reprezentovaná frakciou Castle.

Erathia má dlhú históriu so susediacou elfskou ríšou AvLee s ktoru viedla dlhé vojny o zásoby dreva na výrobu zbraní, hlavne lukov. V 1164 AS bol otrávený Lordom Haartom kráľ Nicolas Gryphonheart, kedy ríša upadla do chaosu a začínali sa o jej územia zaujímať susedia. Zo západnej časti začali útočiť Tatalia (Fortress) a Krewlod (Stronghold), z južnej časti zase spojené armády ríše Eeofol a Nighon a zo severnej časti zase Deyja. Práva v tomto čase sa dostáva konečne do Erathie kráľovna Catharine Ironfist a začína ťaženie za obnovenie Erathie – The Restoration of Erathia, čomu je venované aj úvodné intro prvej hry.

Kráľovná sa pokúša zo začiatku dostať pod kontrolu malé regióny Erathie, aby sa mohla vydať na veľkú výpravu na znovuzískanie hlavného mesta Steadwicku, ktoré padlo do rúk nepriateľa vôbec prvýkrát v histórii ríše. Na pomoc sa pridávajú vojská AvLee a Bracada.

  • Hlavné mesto: Steadwick
  • Bývalý vládcovia: Rion Gryphonheart, Allison Gryphonheart, šialený kráľ Gryphonheart, Niven Gryphonheart, Nicholas Gryphonheart, generál Morgan Kendal
  • Posledný vládca: generál Morgan Kendal
  • Obyvatelia: ľudia
  • Susedí s: Tatalia, Krewlod, Bracada, AvLee, Eeofol, Deyja
antagarich erathia

Kontinent Antagarich

English description – Erathia

Erathia, the main homeland of Antagarich’s human population, lies in the center of the continent. Ruled by the Gryphonhearts since its foundation, it was represented by the Castle faction in Heroes III. Erathia also featured prominently in Might and Magic VII and the Heroes Chronicles. Founded by King Rion Gryphonheart, Was invaded by numerous nations following the murder of King Nicolas Gryphonheart, resulting in the Restoration Wars. Championed by Nicolas’ daughter, Queen Catherine Ironfist. Capital city is Steadwick.

Erathia borders AvLee and Deyja to the northeast, Eeofol to the east, Bracada to the south, Krewlod to the southwest and Tatalia to the west. http://mightandmagic.wikia.com/wiki/Antagarich

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: