Vori

vori-sword-of-frost

Tajomný ostrov Vori sa nachádza na sverozápadae Antagarichu, prevažne tvorený ľadom a snehom. Svoj domov si tu našli snežný elfovia, alebo elfovia z Vori. Z tejto lokality nepochádza žiadna z frakcií Heroes 3, no aj tak Vori zohralo obrovskú úlohu v Heroes Chronicles: The Sword of Frost. Snežní elfovia sú príbuznými elfov z AvLee, ale sami seba nazývajú ako pravých elfov, čistú krv. Snežní elfovia sú výborní lukostrelci a rovnako dobra sa vyznajú v mágii vody.

V hlavnom meste Volee sa nachádza silný magický artefakt Meč mrazu (Sword of Frost) o ktorom proroctvo hovorí nasledovné: “Ak sa stretne Meč mrazu s Mečom skazy, nastane Deň zúčtovania.” Bohužiaľ pre obyvateľov Antagarichu a pre celý Heroes 3, takýto deň nastal a táto udalosť sa nazýva Reckoning (ale o nej až neskôr). Proroctvo pozná aj Gelu, ktorý sa rozhodne artefakt zničiť, no ešte sám nevie ako.

  • Hlavné mesto: Volee
  • Bývalý vládcovia: kráľ Sil-Gandir
  • Posledný vládca: Vol
  • Obyvatelia: snežní elfovia
  • Susedí s: Tatalia, AvLee
antagarich erathia

Kontinent Antagarich

English description – Vori

The homeland of the Snow Elves, the eldest of the Elven race, Vori was only featured during the events of Heroes Chronicles: The Sword of Frost. A frozen island west of the mainland, Vori’s capital – named Volee – housed the Sword of Frost, one of the two weapons which resulted in the planet’s ruination in the cataclysmic event known as the Reckoning.

The Pure-bloods were the most populous race on Vori, and ruled over a strongly insular society. Very little is known of their traits or culture, as they rarely personally appear in the games, instead referred to in tales and dialogs. They are skilled archers, possess a strong aptitude for water magic, and apparently have some control over the relativity of time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: