Antagarich

antagarich-title

Antagarich je názov kontinentu na ktorom sú situované udalosti z hier Heroes of Might and Magic III: Restoration of Erathia, Armageddon’s Blade, Shadow of Death, Heroes Chronicles a dungeonu Might and Magic VII. Kontinent sa nachádza juhovýchodne od Enrothu (Enroth sa rovnako volá aj planéta na ktorej sú tieto tri kontinenty – Enroth, Jadame a Antagarich), na ktorom sa zase odohrávali udalosti zo sveta  Heroes of Might and Magic I, Heroes of Might and Magic II a dungeonu Might and Magic VI.

Tomto obrovský kontinent obýva niekoľko rôznorodých národov, z ktorých vzišli jednotlivé frakcie Heroes of Might and Magic III. Sever kontinentu osídlili lesný elfovia, nazýva sa AvLee, reprezentuje frakciu Rampart. najväčšie územie priamo v srdci kontinentu zaberá Erathia, ktorá reprezentuje frakciu Castle. Medzi územím AvLee a Erathia sa nachádza územie ovládané nemŕtvymi, Deyja. Východné ostrovy plné pozemných tunelov sa nazývajú Nighon a v hre reprezentujú Dungeon.

Južná zasnežené časť kontinent nesie názov Bracada a reprezentuje ju frakcia Tower. Severozápadne s Bracadou susedí krajina s názvom Krewlod, ktorá zase reprezentuje frakciu Stronghold. Ešte severozápadnejšie sa rozprestierajú bažiny oblasti Tatalia, ktoré zastupujú Fortress. Najmenšie územie kontinentu Antagarich zaberá vo východnej časti Eeofol, ktorý reprezentuje Inferno. Okolo kontinentu sa nachádza ešte niekoľko tajomných ostrovov, najväčší z nich Vori. Potomkom snežných elfov z Vori je hrdina Gelu.

Antagarich je tvorený nasledujúcimi krajinami:

antagarich

Kontinent Antagarich

English description

Antagarich was the name of the continent on which the action of Heroes of Might and Magic III: Restoration of Erathia, Armageddon’s Blade, Shadow of Death, Heroes Chronicles, and Might and Magic VII episodes of the series took place. The continent was situated southwards of Enroth.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: