Eeofol

eeofol-title

Eeofol bol obývaný zo začiatku mierumilovnou rasou Halfling (neutrálna strelecká jednotka z datadisku Armageddon`s Blade), ale počas noci nazývanej “Noc padajúcich hviezd” (Night of the Shooting Stars), ako bola táto udalosť predstavená v Might and Magic VI: The Mandate of Heaven, bola celá krajina ovládnutá rasou Kreeganov. Celá krajina zostala po ich nájazdoch posiata krátermi z ktorých vyviera láva, stala sa domovom frakcie Inferno, ktorú reprezentuje v Heroes 3.

Prvým vládcom sa stal Xenoflex, Kreegani sa zjednotili pod železnou rukou nového lídra, Lucifera, ako odkazujú udalosti Might and Magic VII. Po udalostiach v Heroes of Might and Magic III: Armageddon’s Blade, kedy boli Kreegani zničení a ich rasa skoro vyhynula, ich zbytky sa dostali aj do iných svetov Might and Magic, napríklad do Axeothu. Hlavným mestom Eeofolu je Kreelah. V prvej časti Heroes 3 sa Eeofol spojil so susediacim ostrovom Nighon (Dungeon) a podzemnými tunelmi sa dostali do Erathie, kde sa im podarilo obsadiť hlavné mesto Steadwick.

  • Hlavné mesto: Kreelah
  • Bývalý vládcovia: Rulers: Xenofex, Lucifer Kreegan III
  • Posledný vládca: Xeron
  • Obyvatelia: najprv rasa Halflings, potom démoni (Kreegans)
  • Susedí s: Erathia, AvLee, Contested Lands
antagarich erathia

Kontinent Antagarich

English description – Eeofol

Formerly populated by the Halfling race, the lush land of Eeofol was invaded by the demonic Kreegans sometime after the Night of Shooting Stars as depicted in Might and Magic VI: The Mandate of Heaven. The Kreegans transformed the pleasant territory into a volcanic dreadland, represented by the Inferno faction in Heroes III. At first ruled by Xenofex, the Kreegans were united under the iron fist of a new leader, Lucifer, following the events of Might and Magic VII. After the events of Heroes of Might and Magic III: Armageddon’s Blade, the Kreegans were driven to total extinction from the face of the world, though they still exist on many other planets such as Axeoth. The capital of the Kreegan-ruled Eeofol was Kreelah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: