Starovekí / Ancients

ancients

Pre pochopenie celej histórie sveta Might and Magic je potrebné začať úplne od začiatku. Históriu sveta som predtým neskúmal vôbec, až s postupom času ma začala zaujímať oveľa viacej. Nestačím sa diviť aká je rozsiahla. Začneme teda stvoriteľmi sveta, Starovekými, anglicky nazývanými Ancients. Pre ustálenie názvov, budem naďalej používať anglický ekvivalent.

Ancients sú technologicky pokročilá vyspelá rasa, ktorá je stredobodom vesmíru Might and Magic. Vo svete sú od začiatku času,využívajú technológiu elementárnej manipulácie (Elemental Manipulation), pomocou ktorej vytvárajú úplne samostatné a životaschopné svety za účelom experimentov. Takto sa im podarilo vytvoriť VARN, CRON, Terra, XEEN, Enroth a Axeoth, do ktorých je zasadená celá séria Might and Magic. Každý z týchto svetov predstavuje pre Ancients iné ciele. Existujú dve dôležité časové éry: Before Silence (BS) a After Silence (AS) teda obdobie pred Tichom, Ticho a obdobie po Tichu a Ticho.

Kreegan

Kreegan

Before the Silence (BS)

Ancients a planéty ktoré kolonizovali sa nachádzali v zlatom veku, dokázali komunikovať naprieč celým vesmírom, vyspelé zbrane ktoré boli vyrobené v legendárnom Heavenly Forge (áno, jedná sa o rovnaké Forge, ktoré sa nedostalo po proteste fanúšikov do datadisku Armageddon’s Blade), vesmírne lode a portály, ktorými sa dalo cestovať do rôznych svetov. Svet Might and Magic je už od začiatku prepletený s vyspelou futuristickou technológiou. Táto doba sa označuje ako Time of Wonders.

Silence

Dobou Ticha sa označuje obdobie, kedy Ancients stratili všetku komunikácie s vytvorenými svetmi, pretože sa stali terčom útokov rasy Kreeganov. Mimozemská rasa, ktorá vystupuje v sérii ako čisté Zlo. Hľadajú a dobývajú stále nové a nové svety, väčšinou sú opisovaný ako prvý démoni, tvorcovia zla. Kreegani prerušili všetku komunikáciu Ancients so svojimi svetmi a tie upadli do rebélií a chaosu, ale experimenty stále pokračovali i keď len na lokálnej báze každého zo svetov.

After the Silence (AS)

Po útokoch sa svety začali opäť prebúdzať k životu, ale každá ďalšia generácia zabúdala na svoje dedičstvo a potrebu komunikácie s Ancients. Ich technológia sa stratila a stali sa z nich mýty. Všetky diely Might and Magic sa odohrávajú po tomto období. Vo svete sa však stále dajú nájsť rôzne artefakty pripomínajúce dávnu dobu, ako napríklad vesmírna loď Lincoln (Might and Magic VII: For Blood and Honor), ktorá sa nachádza na dne mora na severe od Prieportu, hlavného mesta AvLee.

mm7-lincoln

Might and Magic VII: For Blood and Honor – Ancients Spaceship Lincoln

English description

The Ancients are a technologically advanced race that is central to the Might and Magic series. They are thought to be present from the beginning of time, using technology of Elemental Manipulation to create a completely viable ecological and social microcosms through experimentation. In doing so, they create VARN, CRON, Terra, XEEN, Enroth and Axeoth, the settings of the series. They look to be able to directly influence these worlds and colonize them, but each game in the series presents a challenge to their goals. There are two important eras for the ancients: Before the Silence (BS) and After the Silence (AS). More info: http://mightandmagic.wikia.com/wiki/Ancients

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: