ERA II – WoG nastavenia

wog nastavenia

ERA II obsahuje veľké množstvo nastavení ktorými s môžete upraviť hru. Avšak iba ich správnym vybalansovaním bude zážitok z hry viacej umocnený, pretože zlé nastavenia hru len skomplikuje. Na tejto stránke nájdete popis každého WoG nastavenia s odporúčaním, ktoré používam aj ja. Môžete ich potom využiť ako základ a vytvoriť si podľa nich vlastné WoG nastavenia. Všetky popísané nastavenia na tejto stránke  sú platné pre verziu ERA 2.46. WoG nastavenia sa skladajú zo siedmich záložiek, ktoré sú ďalej rozložené na menšie sekcie.

V texte budem používať nasledovné skratky: LTM – ľavé tlačítko myši, PTM – pravé tlačítko myši, * – odporúčané nastavenie.

WoG Optinos / WoG Nastavenia

1. WoGify Settings, Game Enhanecments and Hard-coded options

1.1. WoGify Settings (tieto nastavenia ovplyvnia celú hernú mapu)

 • WoGify random WoG maps – do WoG formátu budú prevedené iba náhodné mapy
 • WoGify ALL WoG maps – do WoG formátu budú prevedené iba mapy formátu WoG
 • WoGifiy ALL RoE, AB, SoD and WoG maps * – všetky mapy budú pri spustení prevedené do WoG formátu
 • WoGify ALL RoE, AB, SoD and WoG maps but ask before WoGifying – všetky mapy budú pri spustení prevedené do WoG formátu, ale program sa pred WoGifikáciu spýta

1.2. Game Enhanecments

 • Display WoGification Message – zobrazí sa správa pred WoGifikáciou mapy, jediná možnosť, ako WoGifikáciu odmietnuť, užitočné ak chcete hrať kampaň
 • Enhanced dwelling hint text * – kliknutím PTM na obydlia bojovníkov zobrazí ich aktuálny počet na naverbovanie do armády
 • Towns may be renamed – možnosť premenovať mesto, ak kliknete na jeho názov
 • Heroes may be renamed – možnosť premenovať hrdinu, ak kliknete na jeho meno
 • Buy All Creatures button * – možnosť kúpiť všetky dostupné jednotky v meste, kliknutím na ikonku hradu
 • Transfer All Resources – možnosť presunúť suroviny, mithril a zlato inému hráčovi, kliknutím na ikonku zlata na mestskej obrazovke
 • Resource Trading Post – možnosť presunúť suroviny, mithril a zlato inému hráčovi, kliknutím na ikonku zlata na mestskej obrazovke
 • Display Hidden Skills * – zobrazí skryté zručnosti hrdinu, kliknutím LTM na ikonu “Experince”
 • Script Message Disabling * – môžete vypnúť systémové hlásenia kliknutím PTM na System Options
 • Display hero Movement Points remaining * – zobrazí počet pohybových bodov, kliknutím PTM na pohybový stĺpec vedľa portrétu hrdinu
 • Display hero Spell Pints remaining * – zobrazí počet mana bodov, kliknutím PTM na stĺpec many vedľa portrétu hrdinu
 • Custom Alliances – môžete nastaviť spojenectvá hráčov pred začatím hry
 • Swap Troops between Heroes * – môžete presúvať jednotky medzi hrdinami kliknutím PTM na ikonu šípky na stretávacej obrazovke
 • Abbreviated Skill Descriptions * – skrátené zobrazenie zručností, zobrazí sa ak kliknete PTM na druhotné zručnosti
 • Hero and Town List Reordering * – môžete preskupovať hrdinov alebo mestá v zozname (SHIFT+klik)
 • Warlord’s Banner quick-select options –
 • Quick Combat Battle Options * – pred bojom si môžete vybrať z troch možností (rýchly boj, rýchly boj bez použitia many, normálny boj) veľmi užitočná funkcia

 

1.3. Hard-coded options

 • Level 8 dewllings function as normal – na mape sa objavia obydlia jednotiek úrovne 8
 • Arrow towers gain experience – strelecké veže v hradoch získavajú skúsenosti, obrovská výhoda pri obrane hradu
 • Leave troops by right-clicking on adventure map – kliknutím PTM na zem blízko hrdinu, môžete presunúť vybrané jednotky na túto pozíciu
 • Troops left will rejoin their owner – zanechané jednotky na mape sa zase môžu pridať k hrdinovej armáde
 • Commanders are enabled *  povolí veliteľa armády
 • Commanders must be hired – veliteľ musí byť najatý v meste za 1000 zlatých
 • Demolish town buildings by right-clicking – PTM na budovu v meste ju môžete zničiť, ak zničíte celé mesto, po šiestich dňoch ho začnú obývať duchovia, ktorých môžete najať do armády
 • Creature Dwellings accumulate creatures * – obydlia hromadia bojovníkov, takže čím viacej týždňov prejde, tým viacej jednotiek bude možné najať
 • Creature Dwellings accumulate guards – obydlia hromadia strážcov, takže čím viac týždňov prejde, tým viac jednotiek bude obydlie strážiť
 • Sylvan Centaur creation is allowed – povolí vytvorenie jednotky Sylvan Centaur
 • Troops Stacks gain Experience * – jednotky získavajú skúsenosti, ktoré pridávajú jednotkám rôzne vylepšenia a môžu zvrátiť boje ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi jednoducho
 • Artifacts may be left by right-clicking – hrdina môže odložiť rovno pred seba hociktorý artefakt zo svojho batohu
 • Disable Cheat Codes and Menu – vypne cheaty

1.4. AI Stack Experience Difficulty (v tomto menu vyberáte ako rýchlo bude počítač získavať skúsenosti, Hard, Expert a Impossible je určená len pre skúsených hráčov Heroes 3)

 • Default (Linked to Player Difficulty)
 • None (AI gains no stack experience at all)
 • Easy (AI gains no stack experience slowly)
 • Normal (AI gains no stack experience normally)
 • Hard (AI gains no stack experience quickly)
 • Expert (AI gains no stack experience rapidly)
 • Impossible (AI gains no stack experience very fast)
 • Custom (Choose Human/AI experience multipliers)

 

2. Map Options and Enhancements

2.1. Map Options

 • Towns start without forts – mesto nebude mať na začiatku postavenú pevnosť
 • Only human and neutral towns start without forts – iba mestá ľudských hráčov a neutrálne mestá začínajú bez postavenej pevnosti
 • Cartographers are replaced by Cover of Darkness – kartograf na odkrytie celej mapy je nahradený závojom temnoty, ktorý po navštívení zahalí určitý úsek mapy
 • Most Dragon Fly Hives are replaced * – hniezda dračích vážok sú nahradené inými budovami
 • Some standard Treasure Chests contain more gold * – niektoré štandardné truhlice budú obsahovať viacej zlata
 • Some Dwellings have upgraded creatures – niektoré obydlia budú ponúkať vylepšené jednotky
 • Some monsters are replaced with Wog Monsters * – niektoré jednotky na mape budú nahradené novými WoG jednotkami
 • Some Level 3 Monsters replaced with Ghosts – niektoré jednotky 3 úrovne budú nahradené duchmi
 • Patchces of Special Terrain may be added – na mape budú pridané kúsky špeciálneho terénu
 • First Money – na začiatku je všetkým hráčom pridelený väčší počet surovín a zlata
 • Enable Extension Heroes – pridá do hry hrdinov (napr. Gelu), ktorých môžete nájsť v krčme, prípadne vo väzení, nie je možné si ch vybrať na začiatku pri selekcii hrdinu

 

2.2. Map Enhancements

 • Week of Monster * – každý nový týždeň bude týždňom monštier, alebo surovín, vypne týždeň moru (PLAGUE WEEK)
 • > Resource weeks product resource piles * – týždeň surovín produkuje kôpky na mape, ktoré môžete zozbierať
 • > Monster weeks spawn wandering monsters – vytvorí na mape jednotky ktoré sa budú pohybovať a útočiť
 • > Monster weeks spawn stationary monsters * – vytvorí jednotky na mape, ktoré budú stáť na mieste
 • > Refugee Camp match monster week – kemp utečencov produkuje rovnaké jednotky, ako týždeň monštier
 • Mithril Enhancements – zapne ďalšie surovinu Mithril, s ktorou môžete vylepšovať obydlia bojovníkov
 • Mithril Display – oznámi, že hrdina zobral Mithril
 • Mithril Resource Stack Replacement – pri generovaní novej mapy môžu byť niektoré kôpky surovín nahradené Mithrilom
 • Windmills and Mystical Gardens may give Mithril – mlyn a mystická záhrada môžu dať Mithril
 • Universal Creature Upgrades – svoje jednotky môžete vylepšovať vo všetkých hradoch bez rozdielu príslušnosti
 • Extanded Creature Upgrades – rozšírené vylepšenie jednotiek (napr. železného golema môžete vylepšiť na zlatého a následne aj na diamantového)
 • Master of Life – roľníci a všetky jednotky všetkých hradov (okrem Nekropolisu), sa každý deň zmenia na vylepšené jednotky prvej úrovne
 • Passable Terrain – hrdina môže prechádzať cez hory, lesy…, pohyb je ale veľmi pomalý a hrdina môže byť napadnutý potulnými jednotkami
 • Transfer Owner – dovoľuje transfer miest, baní, majákov medzi hráčmi
 • Monolith Toll – pri vstupe do teleportu musí byť zaplatené mýto (100 zlatých)
 • Neutral Town – jednotky mesta Conflux budú nahradené neutrálnymi jednotkami
 • New Battlefields * – sprístupní nové bojové plochy
 • Castle Upgrading – dovoľuje vylepšiť mestskú halu, alebo kapitolu, vylepšenie stojí 7000 zlatých a 2ks mithrilu, mesto bude denne produkovať o 1000 zlatých viac
 • Creature Relationships – vzťahy medzi jednotkami môžu spôsobiť straty v hrdinovej armáde, ak sa v nej nachádzajú napr. orkovia alebo elfovia, môže vzniknúť potýčka, pri ktorej niektorá strana utrpí straty (rovnako aj čierny draci a titáni…)
 • Monster Muttering – veľmi nechápem čo je táto funkcia zač, ideme ďalej
 • Karmic Battles * – privolá do boja proti neutrálnym jednotkám náhodné ďalšie neutrálne jednotky, ktoré im budú v boji pomáhať
 • Battle Extender – zredukuje niektoré vlastnosti jednotiek a boje budú ťažšie a dlhšie
 • Rewritable Signs – umožní prepísať tabuľky z odkazmi
 • Split Decision – počas boja je možné rozdeliť jednotku na dve skupinky stlačením CTRL a kliknutím na jednotku ktorá je aktívna
 • Random Hero – je 25% šanca, že pri útoku na neutrálnu jednotku jej pri boju bude pomáhať náhodný hrdina
 • Loan Bank – dovolí požičať si peniaze z banky (treba kliknúť na ikonu peňazí, ktorá je zobrazená na obrazovke mesta)
 • Allow Building Twice per Day in Towns * – dovolí stavať v meste 2x denne
 • Select Neutral Town Types – pred generovaním mapy, dovolí vybrať akého typu budú neutrálne mestá
 • Neutral Unit Bonuses – pridáva neutrálnym jednotkám každý týždeň bonusy, hra sa tak stáva veľmi ťažkou, až nehrateľnou…
 • Neutral Stack Size – zvyšuje týždenné pribúdanie neutrálnych jednotiek až o 10%
 • Neutral Stack Experience – môžete vypnúť/zapnúť skúsenosti pre neutrálne jednotky
 • Neutral Town and Creature Bank Growth * – zvýši pribúdanie neutrálnych jednotiek o 10% za týždeň v neutrálnych mestách a bankách jednotiek, banky jednotiek budú dostupné zase o 28 dní a jednotky ktoré ich strážia, budú podstatne silnejšie
 • Level 7+ Troops only gain 50% Experience – jednotky úrovne 7 budú dostávať o 50% skúseností menej

 

3. Skills, Monsters and Heroes: Enhancements and Balancing

3.1. Heroes Enhancements and Balancing

 • Heroe Specialization Boost * – zlepšuje špeciálne vlastnosti hrdinu a veliteľa (nefunguje pre multiplayer)
 • Rebalanced Heroes Abilities * – balancuje silu jednotlivých hrdinov, ich vlastnosti a aj kúzla (napr. hrdina s špecialitou na balistu začína hru už s balistou vo výbave a nemusí ju kupovať)
 • Rebalanced Starting Armies * – dáva všetkým hrdinom silovo rovnakú armádu, aby nebol žiadny zvýhodnený na začiatku hry
 • Choose Commander Class * – ak si najmete v meste veliteľa, môžete si vybrať jeho príslušnosť, nemusí byť fixovaná na daný rod
 • Enhanced Commanders * – štatistiky a vlastnosti veliteľov budú pozmenené
 • Enhanced Protection from the Elements – zvýši účinnosť protekčných elementárnych kúzel (budú chrániť jednotky aj pred kúzlom spomalenia)
 • Enhanced War Machines I –  vylepšuje bojové stroje, aj katapult môže strieľať ohnivé gule, zvyšuje počet životov bojových strojov…
 • Enhanced War Machines II – balista spôsobuje 2x viacej zranení, stan prvej pomoci oživuje jednotky…
 • Enhanced War Machines III – hrdina si môže nakúpiť viacej bojových strojov z jedného druhu
 • Henchman – z radov jednotiek si vyberiete henchmena, ktorému sa budú vylepšovať štatistiky, podobne ako veliteľovi
 • Summon Elementals – dovoľuje hrdinom permanentne privolať do armády elementálov, kúzlo stojí ale 10x viacej many, ale počet elementálov zostáva rovnaký

 

3.2. Skill Enhancements

 • Armorer * – redukuje straty spôsobené jednotkám podľa úrovne Basic 10%/ Advanced 15% / Expert 20%
 • Artillery – podstatne vylepší hrdinovu balistu z ktorej sa stane smrteľná zbraň
 • Eagle Eye I – hrdina sa s každou novou úrovňou naučí nové kúzla
 • Eagle Eye II – dokáže pri boji zrušiť nepriateľom zoslané kúzlo Basic 10% / Advanced 20% / Expert 30% šanca
 • Estates I – hrdina bude generovať týždenne 1 – 3 ks náhodnej suroviny
 • Estates II – za každých 10000 bodov skúseností dostane hrdina 25/50/100 zlatých podľa úrovne zručnosti Estate
 • First Aid I – hrdinovi po boji oživí padlé jednotky podľa vzorca
 • First Aid II – pridá hrdinovi do knihy kúzel  Cure, Animate Dead a Resurrection
 • Learning I – za každú novú úroveň dostane hrdina jeden bod náhodnej primárnej vlastnosti (útok, obrana, sila kúzel, vedomosti)
 • Learning II – hrdina dostáva denne skúsenosti podľa úrovne zručnosti Learning Basic 100exp denne / Advanced 200 / Expert 300
 • Luck * – šanca že pridá pred bojom jednotkám +2 útok, +2 obrana a šťastie podľa úrovne zručnosti Basic 10% šanca pre jednu jednotku, Advanced 20% šanca pre dve jednotky a Expert 30% šanca pre 3 jednotky

 

3.3. Monster Enhancements and Balancing

 • Rebalanced Creatures * – zvyšuje a upravuje niektoré vlastnosti jednotiek (napr. rast Impov sa zvýši o +5 na týždeň)
 • Rampart Faerie Dragon – zlatý drak bude nahradený rozprávkovým drakom v hrade Rampart
 • Reduce Conflux Firebird/Phoenix Growth – zredukuje rast fénixov zo 4 na 3 za týždeň
 • Berserk Flies * – Dračie vážky dostanú vlastnosť útoku bez odplaty, po útoku sa vrátia na pôvodné miesto a pri útoku zošlú berzerk
 • Enhanced Monsters – podstatne vylepší niektoré jednotky (pridá útok, obranu, životy…)
 • Metamorphos – jednotka Earth Messengers sa pri boji zmení na Metamorphs, ktorá sa dokáže pri boji zmeniť na akúkoľvek inú jednotky
 • Piercing Shot – jednotka Marksman disponuje vlastnosťou “piercing shot”, vyslaná strela zasiahne aj jednotku ktorá stojí za zasiahnutou jednotkou

 

3.4. Skill Enhancements

 • Mysticism I – vylepší Mysticism zručnosť, ktorá podľa úrovne regeneruje denne 10%/20%/30% many denne
 • Mysticism II – zredukuje pri boji manu súpera podľa úrovne zručnosti Mysticism 80%/70%/60%
 • Navigation – zvyšuje útok a obranu pri bitkách na mori podľa úrovne zručnosti navigácia
 • Pathfinding – zvyšuje denný pohyb hrdinu po mape
 • Resistance I – podľa úrovne zručnosti Resistance, spraví z 1 až 3 nepriateľských jednotiek nevylepšené
 • Resistance II – podľa úrovne zvýši magickú odolnosť 10%/20%/30%
 • Scholar – hrdina sa na začiatku každého týždňa naučí nové kúzlo
 • Scouting I * – pridáva hrdinovi do armády denne zlodejov
 • Scouting II * – hrdina môže chodením po mape nájsť rôzne suroviny, manu, bojovníkov…
 • Scouting III (Espionage) – môžete poslať špiónov do súperových miest v ktorých vykoná sabotáž
 • Sorcery I * – zvyšuje počet surovín ktoré hrdina zbiera po mape, taktiež môže suroviny napr. z mlynu vyzdvihnúť na diaľku pomocou PTM
 • Sorcery II * – zvyšuje silu útočných kúzel podľa úrovne Sorcery o 10%/20%/30%
 • Tactics * – nahrádza pôvodnú zručnosť Tactics z Heroes 3 pri ktorej jednotky dostávajú bonus k rýchlosti +1/+2/+3
 • Warfare (Artillery/Balistics/First Aid) – dáva hrdinovi kontrolu nad všetkými bojovými strojmi a kombinuje aj ostatné zručnosti Warfare

 

4. Object and Artifacts

4.1. Chests and Artifacts

 • New Treasure Chest – nová truhlica na mape dáva na výber medzi surovinami a primárnymi vlastnosťami
 • New Treasure Chest 2 – truhlica po otvorení ukáže hrdinovi baňu na mape, ktorá mu bude patriť, prípadne si bude môcť vybrať medzi manou a náhodne vybratým kúzlom
 • New Artifacts * – pridá do hry nové WoG artefakty
 • Artifact Boost * – vylepší vlastnosti niektorých pôvodných Heroes 3 artefaktov
 • Hourglas of Asmodeus – zmení artefakt Hourglas of Evil Hour na artefakt, vďaka ktorému budete môcť do boja povolať Asmodea
 • Spell Book – hrdina môže na mape nájsť kúzelnú knihu, ktorá obsahuje rôzne kúzla
 • Cards of Prophecy – pred bojom pozmení hrdinove primárne vlastnosti, môže ich zvýšiť, ale aj znížiť
 • Living Scrolls – živé zvitky, ktoré hrdina na mape zoberie, majú 20% šancu na automatické zoslanie v priebehu boja
 • Enhanced Artifacts – rovnako vylepšuje artefakty podobne ako aj Artifact Boost, niektoré artefakty môžu byť až veľmi silné
 • Enhanced Commanders Artifacts – vylepší veliteľské artefakty

 

4.2. New Adventure Objects

 • Replace Objects During WoGification – nahradí niektoré  staré objekty na mape novými WoG objektami
 • Adventure Cave – hrdina vstúpi do jaskyne ktorú môže prehľadať a naraziť tak na ukrytých zlodejov
 • Alms House – je možné vymeniť niektoré slabé artefakty za peniaze a suroviny
 • Altar of Transformation – pretransformuje hrdinove jednotky na iné, podľa výšky použitej many
 • Arcane Tower – slúži na prerozdelenie primárnych vlastností hrdinu (napr. odoberiete hrdinovi 5 bodov útoku a pridáte ich do obrany)
 • Artificer – dovolí hrdinovi vylepšiť, alebo vymeniť artefakty
 • Battle Academy – predáva útok a obranu hrdinovy
 • Death Chamber – nový typ banky v ktorej bojujete proti nemŕtvemu kráľovi
 • Emerald Tower – na vstup je potrebných 7 gemov, potom môžete jednej jednotky z armády vylepšiť vlastnosti, prípadne pridať špeciálnu schopnosť (je potrebný dostatok surovín, ale aj mithril)
 • Forgotten Shrine – po navštívení získajú jednotky jedno podporné kúzlo na 50 kôl v boji
 • Junk Merchant – odkupuje artefakty od hrdinu
 • Level 8 Dwellings – na mape sa budú vyskytovať obydlia jednotiek úrovne 8

 

4.3. Enhanced Adventure Objects

 • Commander Sanctuary – za finančný obnos oživí padlého veliteľa
 • Commander Witch Huts – pridá veliteľovi nové vlastnosti a zručnosti
 • Advanced Witch Huts – hrdina môže odmietnuť ponúkanú vlastnosť, alebo stávajúcu za 3000 zlatých vylepšiť
 • Dungeon of the Dragonmaster – draci v dračej utópii sú nahradený jednotkou Darkness Dragon
 • Fishing Well – v studni sa teraz dajú chytať ryby, ale hrdina môže zo studne vytiahnuť aj peniaze, artefakt, nájsť podzemný tunel, alebo byť napadnutý
 • Freelancers Guild – hrdina môže najať jednotky, ktoré budú vyslané proti nepriateľským hrdinom a mestám na mape
 • Garrisons – náhodne na mape rozmiestni posádky s neutrálnymi jednotkami
 • Obelisk Runes – po zhliadnutí puzzle z obelisku je hrdinovi ponúknuté zoslanie ľubovolného náhodného kúzla
 • Tavern Card Games – v krčme je možné hrať karty v ktorých hrdinovia môžu vyhrať peniaze

 

4.4. New Adventure Objects

 • Living Skull – odhalí polohu artefaktu na mape, za mithril ho živá lebka teleportuje k hrdinovi
 • Magic Mushrooms – po návšteve magickej huby ohňa, vzduchu, vody, alebo zeme bude hrdina disponovať expertnou vlastnosťou tohto druhu mágie do konca týždňa
 • Market of Time – dovolí hrdinovi zabudnúť niektorú zo zručností za 2000 zlatých
 • Mirror of the Home-Way – za 1000 zlatých prenesie hrdinu späť do ľubovolného hradu
 • Mysterious Creature Dwelling * – hrdina dostane možnosť nakúpiť rôzne druhy jednotiek svojho hradu
 • New Creature Banks * – na mape sa objavia nové banky monštier
 • New Creature Dwelling – na mape sa zobrazia nové obydlia WoG jednotiek
 • Palace of Dreams – nefalšovaný hazard, vyberte si či chcete hrať o artefakty alebo suroviny, 100 zlatých za jeden ťah
 • Potion Fountains – očarovaná voda z fontány pridá rôzne bonusy pri boji
 • Power Stones – pridajú bonusy k veliteľským vlastnostiam
 • School of Wizardry – predáva silu kúzel, vedomosti, kúzla a hrdina si môže zapísať kúzla zo zvitkov do knihy kúzel
 • Sphinx – pri návšteve sfingy musí hrdina uhádnuť hádanku, ak neuhádne bude potrestaný
 • Summoning Stones – hrdina si môže privolať z ľubovolného hradu jeden druh jednotky denne

 

5. Map Rules – pravidlá spúšťanej mapy, máte niekoľko možností, ktorými si hru ozvláštniť.

5.1. Map Rule Options

 • Chose Map Rules each game but default to rules selected below – nechá hráča vybrať pravidlá mapy, ale počíta so základnými nastaveniami
 • Chose Map Rules each game – hráč musí vybrať pravidlá mapy pri každom spustení
 • Use Map Rules selected below – použije pri hre nastavené pravidlá z Map Rules
 • Use two random Map Rules each game – vyberie dve náhodné pravidlá mapy zo všetkých pravidiel
 • Use two random Map Rules each game from those selected below – vyberie dve náhodné pravidlá mapy z už vybraných Map Rules
 • Disable all Map Rules – pravidlá mapy nebudú pri hre použité

 

5.2 Map Rules – tu si môžete vybrať ktoré pravidlá sa budú používať pri mapách

 • Display chosen Map Rules at map start – na začiatku zobrazí hlásenie ktoré pravidlá mapy boli pre hru vybraté (dobré ak používate náhodný výber)
 • Fliers have no-retalation instead of fly – lietajúce jednotky strácajú schopnosť lietať a miesto toho im súper neopláca útok
 • Monster speed is inverted – rýchle jednotky budú pomalé a pomalé jednotky budú rýchle
 • Monsters are half price on 7th day of week – jednotky stoja o polovicu menej siedmy deň v týždni
 • Heroes create magic plains each day – hrdinovia vytvárajú magické pláne každý deň
 • All monsters attack twice – všetky jednotky útočia 2x
 • Monster stacks in hero armies grow 4% each day – množstvo jednotiek v hrdinovej armáde rastie denne o 4% (ak si chcete poriadne zabojovať, povoľte túto možnosť)
 • Most dwellings also have boars – väčšina obydlí jednotiek produkuje neutrálny typ jednotky – Boars
 • Heroes start at 5th level (+5000 experience) * – hrdina začína na 5 úrovni
 • Heroes pick up double artifacts – hrdinovia zbierajú po dva artefakty naraz
 • Perpetual darkness covers the map – hrdina neodhaľuje okolie, je stále zahalené černotou
 • Heroes have double movement – hrdinovia majú 2x viac chôdze
 • Mines change resources once per week – bane menia typ suroviny každý týždeň
 • Single visit bonus sites reset each month – učiace objekty môže byť navštívené každý mesiac
 • Heroes get 9th-10th skills * – hrdina môže získať dve extra zručnosti naviac
 • Hero’s upgraded level 7 monster become level 8 – vylepšené jednotky siedmej úrovne sa na druhý deň stanú jednotkami úrovne 8
 • Heroes gain an artifact each level – hrdina dostáva s každou novou úrovňou náhodný artefakt
 • Rogues attack heroes at random – banditi náhodne útočia (toto nastavenia Vám zaručí častú hrdinovu smrť)
 • All creatures have a breath weapon – všetky jednotky útočia dračím dychom
 • Shotters can’t shoot but gain +50% health – strelci nemôžu strieľať, ale majú o 50% viac života
 • All towns have grail (if no confluxes on map) – všetky mestá majú postavený grál, ale na mape sa nesmie vyskytovať mesto Conflux, inak skript nefunguje
 • Towns have Warlord’s Banners in front of them – pred každým mestom je artefakt Warlord’s Banner, ktorý môžu používať hrdinove jednotky

6. Artifact and Spell Banning – v týchto WoG nastaveniach môžete vybrať artefakty a kúzla ktoré na mape nebudú prístupné

6.1. Spell Banning Options

 • Ban spells from Mage Guilds and Pyramids – vybrané kúzla nebudú dostupné v magických gildách a pyramídach
 • Ban spells from Spell Shrines – vybrané kúzla nebudú dostupné vo svätyniach
 • Ban spells from Scholars – vybrané kúzla nebudú dostupné u učiteľov kúziel
 • Ban spells from Scrolls and Pandora’s  Boxes – vybrané kúzla nebudú dostupné na zvitkoch a v pandorinej skrinke
 • Ban spells from Hero’s  starting spells – vybrané kúzla nebudú dostupné medzi základnými hrdinovými kúzlami
 • Medzi týmito kúzlami s môžete vyberať:
 • Ban Sumon Boat 
 • Ban Scuttle Boat
 • Ban Water Walk
 • Ban Town Portal
 • Ban Dimension Door * – na väčších mapách odporúčam toto kúzlo zakázať (ak hrajete proti počítaču), pretože jeho prepočet veľmi predlžuje ťahy
 • Ban Fly
 • Ban Visions
 • Ban Armageddon
 • Ban View Air
 • Ban View Earth

 

6.2. Banned WoG Artifacts – môžete odfajknúť nové WoG artefakty, ktoré nechcete aby boli na mape k dispozícii

6.3. Banned Artifacts – môžete odfajknúť Heroes 3 artefakty, ktoré nechcete aby boli na mape k dispozícii

7. Custom Scripts

 • Quick savings * – povolí automatické ukladanie hry po hráčovom ťahu, môže spôsobiť problémy pri hre viacerých hráčov online
 • Monster Resources * – po bitke vypadnú zo zničených jednotiek príslušné suroviny (napr. Golem – kameň, Dendroid – drevo…)
 • Buckler of Beelzebub * – nový kombinovaný artefakt ktorý vznikne kombináciou týchto predmetov:  Sword of Hellfire, Shield of Damned, Hellstorm Helmet a Breastplate of Brimstone.
 • Armor of Damned Enhancement – vylepšenia brnenia, ktoré teraz pridá za každých 5 hrdinových úrovní po jednom bode k primárnym atribútom (útok, obrana…)
 • Dress Code – môžete si vytvoriť dve sady artefaktov, medzi ktorými môžete rýchlo prepínať, jedna sa da artefaktov môže generovať suroviny a druhá sada je používaná pri bojoch, prepínať medzi nimi môžete kliknutím PTM na portrét hrdinu na pravej strane hrdinovej obrazovky

 

Tak toto sú WoG nastavenia pre verziu ERA 2.46, budú samozrejme priebežne aktualizované, ak sa niečo pri novej verzii zmení.

20 Comments

 1. Sovi

  ha, niekto si dal tú robotu to tu vypísať, preložiť a ešte aj spraviť popis 🙂 klobúk dolu 🙂

  Reply
 2. Liso1 (Post author)

  Ani nehovor, zabil som tým kopec času, ale už mi zostávajú len posledné tri veci a bude to hotové nakompletku.
  Už som sa nato chystal pol roka :).

  Reply
 3. Kanes

  Ahoj, zajímá mě jak se dá nastavení uložit, pokaždé to nastavuji a ukládám ale stejně se vždy načte i po loadu i bez něj nějaké jiné nastavování a to je docela unavující a otravné. Poradí někdo co s tím prosím?

  Reply
 4. Liso1 (Post author)

  Zdar, to je zvláštne, pretože ja vždy keď si zaškrtnem potrebné nastavenia, kliknem na ikonku diskety SAVE (vždy si ten súbor pomenujem po svojom), uložím. Potom pri každom novom spustení sa mi tieto moje nastavenia nahrajú.

  Skús si najprv nastavenia uložiť do súboru a potom vypni hru. Znovu hru spusti a skús ich nahrať zo súboru LOAD. Potom zase hru vypni a zase zapni a pozri či ti zostali nastavenia zachované.

  Reply
  1. Jan :)

   najednou mam taký problem jak tento

   Reply
   1. Liso1 (Post author)

    Skúšal si návod ktorý som popísal? Otvor si WoG Options, pomeň si ich ako potrebuješ, daj SAVE a ulož si ich do súboru, ktorý si pomenuješ po svojom, napr “jan-nastavenia.dat” potvrď a vypni hru.

    Teraz zase hru spusti, otvor WoG Options a pozri sa či nastavenia zostali zachované. AK nie, tak si ich len jednoducho LOADni zo súboru “jan-nastavenia.dat”.

    Ak používaš Windows 7/8/10 je dôležité aby hra NEBOLA umiestnená v Program Files ale priamo na disku C:.

    Reply
 5. Jan :)

  hurááá funguje stačilo si dát po svém uložit díky moc…máš odemě velkou schválu

  Reply
 6. Rthm_8

  Zdravím, chtěl jsem se zeptat, vytvořil jsem si mapu v map editoru, ale pokaždé mi to mění budovu na Enchantery – místo toho mi to tam hodí oltář země (vylepšený),…Vím, že to dělá WOG, tak se chci zeptat, co je potřeba vypnout, aby se to nestávalo…
  Děkuji za odpověď

  Reply
  1. Liso1 (Post author)

   Nazdar, vypnutie tohto skriptu vo WOG options by malo pomôcť: 4.2. New Adventure Objects – Replace Objects During WoGification, odznač ho a malo by to pomôcť. Nezabudni súbor uložiť.

   Reply
 7. M3arce

  Asi je to dosť hlúpa otazka, ale ktoré nastavenie mi umožní vylepšovať jednotky na tretiu úroveň. Pokiaľ viem malo by sa kliknut pravým na town hall a následne by mi to malo byť umoznene ak zaplatím nejaký finančný obnos. Mne to ale takuto možnosť neponúka len pri kliknutí pravým tlačidlom ukáže staty

  Reply
  1. Liso1 (Post author)

   Nazdar, na túto možnosť potrebuješ modifikáciu New Upgrades: https://heroes3wog.net/new-upgrades/ (ale veľmi by som ho nepoužíval, je dosť starý a zabugovaný).

   Pokiaľ chceš využiť vylepšenie jednotiek priamo vo wake of gods, bez ďalšej modifikácie napr. že vylepšíš jednotku Zealot na War Zealot, alebo Grand Elves na Sylvan Centaur, tak stačí povoliť vo WOG Options v sekcii Map Options and Enhancements -> Extanded Creature Upgrades.

   Reply
   1. Bill

    I’m using WOG in the latest ERA II, and I have Extended Creature Upgrades enabled. However, I can’t see any way to upgrade creatures to the third level. I’ve tried left and right clicking all over the place, but nothing works. I’m sure I’m missing something obvious, but what?

    Reply
    1. Bill

     Never mind! It was indeed something obvious. It appears the third upgrade mod (just updated June 1) includes this functionality.

     Reply
     1. Liso1 (Post author)

      Good 🙂

      Reply
 8. honza

  Dobry den, poraďte mi prosím s nastavením WOG.
  Chci mít zaplé Creature Update, ale nechci aby mi WOG překopal nastavení jednotek na mape.
  Dekuji za odpoved

  Reply
  1. Liso1 (Post author)

   Nazdar, tak musíš mi svoju otázku trochu spresniť. Creature Update? Napíš ktorá to je presne položka vo WoG Options.

   Nastavením jednotiek na mape myslíš čo presne?

   Reply
 9. honza

  Omlouvam se za špatné formulování a chyby v textu.

  Chci mít zapnuté v záložce Map Option a Enhacements položky Universal Creature Upgrades a Extanded Creature Upgrades. Ale pritom nechci, aby mi WOG zmenil nastaveni jednotek na mape, jako treba pocet a jesli se k vám přidají a nebo ne.

  Reply
 10. Liso1 (Post author)

  Tak to už je lepšie. Efekt by si mal dosiahnuť vypnutím položky Neutral Stack Size v sekcii Map Options And Enhancements (na obrázku).

  Ale čo sa týka pridávania, to je celkovo vo Woake of Gods dosť obmedzené a aj tak sa nebudú chcieť jednotky na mape pridať.

  neutral stack size

  Reply
 11. aviv

  Hi
  I’ve downloaded era 2 and was looking for options having neutral dragons,
  and well I can’t find it…
  please help me with this

  Reply
 12. aviv

  Hi
  I’ve downloaded era 2 and was looking for options having neutral dragons,
  and well I can’t find it…
  please help me with this

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: