Percentuálna úspešnosť objavenia kúzla v magickej veži

rampart-mage-guld-render

Tiež Vás niekedy zaujímalo aká je pravdepodobnosť že v hrade Dungeon dostanete na 4 úrovni v magickej veži kúzlo Armageddon, alebo prečo ste nedostali rovnaké kúzlo v hrade Tower, prípadne Conflux?  Odpoveďou je prehľadná tabuľka v ktorej je naznačené aká je percentuálna úspešnosť nájdenia kúzla v magickej veži. Pre Tower sú platné dve tabuľky, nakoľko postavením knižnice (Library) získate do každej úrovne o kúzlo naviac.

 Úroveň 1 castle rampart tower + library tower inferno necropolis dungeon stronghold fortress conflux
Bloodlust 0 0 0 0 53 32 30 53 31 31
Curse 0 0 25 20 31 54 30 0 0 0
Prot. from Fire 20 20 25 20 20 20 19 20 20 20
Haste 32 54 39 31 31 32 52 31 53 53
Bless 54 32 31 39 0 0 19 20 31 31
Cure 54 32 31 39 31 0 19 20 31 31
Dispel 54 54 63 53 53 54 52 53 53 53
Prot. f. Water 20 20 25 20 20 20 19 20 20 20
Stone Skin 32 32 63 53 31 54 30 53 31 31
Shield 54 20 39 31 20 54 30 31 31 31
Slow 32 54 63 53 53 32 30 31 31 53
Magic Arrow 89 89 94 89 89 89 88 89 89 89
Sumon Boat 20 32 39 31 31 20 30 31 20 20
View Earth 20 20 25 20 20 20 19 20 20 20
View Air 20 20 25 20 20 20 19 20 20 20

 

Úroveň 2 castle rampart tower + library tower inferno necropolis dungeon stronghold fortress conflux
Blind 25 35 18 13 47 24 25 25 35 37
Fire Wall 25 25 33 25 47 24 25 25 25 37
Lightning Bolt 25 25 98 96 65 35 95 95 25 77
Disrupting Ray 35 25 46 35 47 24 35 35 35 37
Precision 35 35 33 25 34 13 35 25 25 11
Fortune 25 35 33 25 18 13 13 25 25 11
Ice Bolt 95 95 46 35 0 35 35 25 96 77
Weakness 13 13 18 13 34 24 25 25 25 20
Rem. Obscale 25 25 46 35 18 24 25 25 25 20
Death Ripple 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0
Quicksand 25 25 46 35 18 24 25 35 35 20
Prot. from Earth 13 13 18 13 18 13 13 13 13 11
Disguise 13 13 18 13 18 13 13 13 0 11
Scuttle Boat 35 25 33 25 18 24 25 25 25 20
Vision 13 13 18 13 18 13 13 13 13 11

 

Úroveň 3 castle rampart tower + library tower inferno necropolis dungeon stronghold fortress conflux
Fire Ball 24 24 32 24 90 35 44 35 9 35
Misfortune 13 13 17 13 25 25 13 13 9 13
Land Mine 24 24 32 24 25 25 35 24 9 13
Hypnotize 13 13 32 24 25 0 24 13 17 35
Air Shield 13 24 32 24 9 13 13 24 17 13
Dest. Undead 35 24 32 24 9 0 13 13 9 13
Frost Ring 44 43 55 43 0 35 35 35 17 35
Mirth 13 13 17 13 9 13 13 35 9 13
Teleport 24 24 32 24 32 25 24 24 40 24
Forgetfulness 24 24 17 13 17 13 13 13 17 24
Anti Magic 35 24 32 24 17 25 24 35 40 35
Animate Dead 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0
Force Field 13 13 32 24 9 25 24 13 17 24
Earthquake 13 24 17 13 25 13 13 13 90 13
Prot. from Air 13 13 17 13 13 9 13 13 0 13

 

Úroveň 4 castle rampart tower + library tower inferno necropolis dungeon stronghold fortress conflux
Armageddon 0 0 0 0 10 10 20 0 0 0
Inferno 10 10 16 10 20 10 10 0 0 20
Berserk 10 10 16 10 10 20 10 0 0 10
Frenzy 10 10 16 10 10 10 10 0 0 10
Slayer 10 10 16 10 10 10 10 0 0 10
Fire Shield 10 10 16 10 10 10 10 0 0 10
Chain Light. 20 20 29 20 20 20 20 0 0 20
Counterstrike 10 20 16 10 10 10 10 0 0 10
Clone 10 10 29 20 10 10 10 0 0 20
Prayer 20 10 16 10 0 0 0 0 0 10
Water Walk 20 20 29 20 20 20 20 0 0 20
Meteor Shower 20 20 29 20 20 20 20 0 0 20
Sorrow 10 10 16 10 10 10 10 0 0 10
Resurrection 20 20 29 20 20 20 20 0 0 10
Town Portal 20 20 29 20 20 20 20 0 0 20

 

Úroveň 5 castle rampart tower + library tower inferno necropolis dungeon stronghold fortress conflux
Sacrifice 0 0 0 0 20 16 12 0 0 0
Magic Mirror 0 16 28 14 0 0 12 0 0 13
Implosion 0 16 28 14 16 20 12 0 0 13
Fire Elemental 0 0 0 0 16 0 12 0 0 12
Air Elemental 0 0 28 14 0 16 0 0 0 12
Water Elemental 0 16 28 14 0 0 12 0 0 12
Earth Elemental 0 16 28 14 16 16 12 0 0 12
Fly 0 16 32 16 16 16 12 0 0 13
Dimension Door 0 20 28 14 16 16 16 0 0 13

2 Comments

 1. Sovi

  toto je paráda, nevedel som, že existuje takáto tabulka, myslel som si že v tom nie je nejaký systém a všetko je random, až na pár výnimiek 😀

  Reply
  1. Liso1 (Post author)

   Ani ja som o tom nevedel a nikdy som si napr. nevšimol že kúzlo armageddon nemôžeš získať za Rampart a Tower, ale už viem 🙂

   Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Anti-Spam Quiz: