Kúzla vody

Mágia vody

Kúzla vody

Úroveň 1

protectionwater

PROTECTION FROM WATER
Chráni jednotku pred kúzlami vody.
Typ: Ochranné. Mana: 5. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Kúzla vody spôsobia jednotke o 30% menšie zranenia.
Pokročilá úroveň: Kúzla vody spôsobia jednotke o 50% menšie zranenia.
Expertná úroveň: Kúzla vody spôsobia všetkým jednotkám o 50% menšie zranenia.

sumonboat

SUMMON BOAT
Hrdina si privolá loď s ktorou môže cestovať po mori.
Typ: Dobrodružné. Mana: 8. Trvanie: Okamžité privolanie.
Základná úroveň: 50% šanca že privolá jednu s lodí ktoré patria hrdinovi (jeho farbe).
Pokročilá úroveň: 75% šanca že privolá jednu s lodí ktoré patria hrdinovi (jeho farbe), ak žiadna nie je na blízku, privolá sa nová.
Expertná úroveň: 100% šanca že privolá jednu s lodí ktoré patria hrdinovi (jeho farbe), ak žiadna nie je na blízku, privolá sa nová.

magicarrow

MAGIC ARROW
Vyvolá prúd magickej energie, ktorá zasiahne označenú nepriateľskú jednotku.
Typ: Útočné. Mana: 5. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 10) poškodenie.
Pokročilá úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 20) poškodenie.
Expertná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 30) poškodenie.

bless

BLESS
Požehnané jednotky spôsobujú v boji vyššie zranenia.
Typ: Bojové. Mana: 5. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Cieľová jednotka pri boju spôsobuje maximálne zranenia.
Pokročilá úroveň: Cieľová jednotka pri boju spôsobuje maximálne zranenia +1.
Expertná úroveň: Všetky hrdinove jednotky spôsobujú maximálne zranenia +1.

cure

CURE
Jednotke vylieči zranenia a odstráni negatívne kúzla.
Typ: Bojové. Mana: 6. Trvanie: Okamžitý účinok.
Základná úroveň: Odstráni jednotke negatívne kúzla a vylieči životy za ((sila kúziel x 5) + 10).
Pokročilá úroveň: Odstráni jednotke negatívne kúzla a vylieči životy za ((sila kúziel x 5) + 20).
Expertná úroveň: Všetkým hrdinovým jednotkám odstráni negatívne kúzla a vylieči životy za ((sila kúziel x 5) + 30).

dispel

DISPEL
Zruší z jednotky všetky kúzla aj tie ktoré ju chránia a aj tie ktoré jej ubližujú.
Typ: Ochranné. Mana: 5. Trvanie: Okamžitý účinok.
Základná úroveň: Z hrdinovej jednotky odstráni všetky kúzla.
Pokročilá úroveň: Z hrdinovej, lebo nepriateľskej jednotky odstráni všetky kúzla.
Expertná úroveň: Odstráni kúzla zo všetkých jednotiek na bojisku.

Úroveň 2

scutleboat

SCUTTLE BOAT
Zničí neobsadenú loď.
Typ: Dobrodružné. Mana: 8. Trvanie: Okamžité odstránenie.
Základná úroveň: 50% šanca na zničenie neobsadenej lode.
Pokročilá úroveň: 70% šanca na zničenie neobsadenej lode.
Expertná úroveň: 100% šanca na zničenie neobsadenej lode.

weakness

WEAKNESS
Oslabí nepriateľské jednotky.
Typ: Bojové. Mana: 8. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Nepriateľskej jednotke zníži útok o 3 body.
Pokročilá úroveň: Nepriateľskej jednotke zníži útok o 6 bodov.
Expertná úroveň: Všetkým nepriateľským jednotkám zníži útok o 6 bodov.

cebolt

ICE BOLT
Jednotka bude zasiahnutá ľadovým bleskom.
Typ: Útočné. Mana: 8. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Cieľová jednotka utrpí ((sila kúziel x 10) + 10) poškodenie.
Pokročilá úroveň: Cieľová jednotka utrpí ((sila kúziel x 10) + 20) poškodenie.
Expertná úroveň: Cieľová jednotka utrpí ((sila kúziel x 10) + 50) poškodenie.

removeobstacle

REMOVE OBSTACLE
Dokáže odstrániť z bojiska prekážky.
Typ: Bojové. Mana: 7. Trvanie: Okamžité odstránenie.
Základná úroveň: Dokáže odstrániť jednu nemagickú prekážku z bojiska.
Pokročilá úroveň: Dokáže odstrániť jednu nemagickú prekážku, alebo ohnivú stenu z bojiska.
Expertná úroveň: Dokáže odstrániť všetky samostatné prekážky z bojiska.

visions

VISIONS
Zobrazuje informácie o neutrálnych jednotkách.
Typ: Dobrodružné. Mana: 4. Trvanie: 1 deň.
Základná úroveň: Zobrazí počet neutrálnych jednotiek a poskytne informáciu či chcú bojovať, alebo sa pridajú k hrdinovi.
Pokročilá úroveň: Rovnaké ako u základného účinku, plus poskytne informácie o nepriateľskom hrdinovi.
Expertná úroveň: Rovnaké ako u pokročilého účinku, plus poskytne informácie o nepriateľskom meste.

Úroveň 3

teleport

TELEPORT
Teleportuje jednotu na zvolené miesto na bojisku.
Typ: Bojové. Mana: 15. Trvanie: Okamžité.
Základná úroveň: Teleportuje jednotku na zvolené miesto na bojisku, nie však cez hradby a priekopu.
Pokročilá úroveň: Teleportuje jednotku na zvolené miesto na bojisku a cez hradby nie však cez priekopu.
Expertná úroveň: Teleportuje jednotku na zvolené miesto na bojisku aj cez priekopu a hradby.

forgetfulness

FORGETFULNESS
Spôsobí že strelecké jednotky nedokážu strieľať.
Typ: Bojové. Mana: 12. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Polovica jednotiek na ktoré bolo kúzlo zoslané nedokáže strelecky zaútočiť..
Pokročilá úroveň: Strelecká jednotka nedokáže zaútočiť.
Expertná úroveň: Všetky strelecké jednotky nepriateľa nedokážu zaútočiť.

frostring

FROST RING
Vytvorí prstenec ľadu ktorý zasiahne všetky okolité jednotky, okrem tej ktorá stojí v jeho strede.
Typ: Útočné. Mana: 12. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Jednotkám obklopujúcim cieľové pole je spôsobené zranenie ((sila kúziel x 10) + 15).
Pokročilá úroveň: Jednotkám obklopujúcim cieľové pole je spôsobené zranenie ((sila kúziel x 10) + 30).
Expertná úroveň: Jednotkám obklopujúcim cieľové pole je spôsobené zranenie ((sila kúziel x 10) + 60).

mirth

MIRTH
Zvýši morálku jednotiek.
Typ: Bojové. Mana: 12. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Šťastie nepriateľskej jednotky sa zníži o 1 bod.
Pokročilá úroveň: Šťastie nepriateľskej jednotky sa zníži o 2 body.
Expertná úroveň: Šťastie všetkých nepriateľských jednotiek sa zníži o 2 body.

 

 

Úroveň 4

clone

CLONE
Vytvorí duplikát cieľovej jednotky, ktorý môže normálne bojovať ale je zničený pri prvom zásahu.
Typ: Bojové. Mana: 24. Trvanie: Okamžité.
Základná úroveň: Vytvorí duplikát cieľovej jednotky úrovne 1. až 5.
Pokročilá úroveň: Vytvorí duplikát cieľovej jednotky úrovne 1. až 6.
Expertná úroveň: Vytvorí duplikát cieľovej jednotky úrovne 1. až 7.

prayer

PRAYER
Zošle modlidbu ktorú posilňuje hrdinove jednotky.
Typ: Bojové. Mana: 16. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotke sa zvýši útok, obrana a rýchlosť o 2 body.
Pokročilá úroveň: Jednotke sa zvýši útok, obrana a rýchlosť o 4 body.
Expertná úroveň: Všetkým hrdinovým jednotkám sa zvýši útok, obrana a rýchlosť o 4 body.

waterwalk

WATER WALK
Dovolí hrdinovi chodiť po vode.
Typ: Dobrodružné. Mana: 12. Trvanie: 1 deň.
Základná úroveň: Hrdina môže prekonávať vodné prekážky. Prejsť môže 60% pohybu. Pohyb musí skončiť na súši.
Pokročilá úroveň: Hrdina môže prekonávať vodné prekážky. Prejsť môže 80% pohybu. Pohyb musí skončiť na súši.
Expertná úroveň: Hrdina môže prekonávať vodné prekážky. Prejsť môže 100% pohybu. Pohyb musí skončiť na súši.

 

Úroveň 5

summonwater

SUMMON WATER ELEMENTAL
Privolá do boja vodných elementálov.
Typ: Bojové. Mana: 25. Trvanie: Celý priebeh boja.
Základná úroveň: Privolá (sila kúziel x 2) Vodných elementálov na pomoc do boja.
Pokročilá úroveň: Privolá (sila kúziel x 3) Vodných elementálov na pomoc do boja.
Expertná úroveň: Privolá (sila kúziel x 4) Vodných elementálov na pomoc do boja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: