Kúzla ohňa

Mágia ohňa

Kúzla ohňa

Úroveň 1

magicarrow

MAGIC ARROW
Vyvolá prúd magickej energie, ktorá zasiahne označenú nepriateľskú jednotku.
Typ: Útočné. Mana: 5. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 10) poškodenie.
Pokročilá úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 20) poškodenie.
Expertná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 30) poškodenie.

bloodlust

BLOODLUST
Jednotka sa dostane do bojovej zúrivosti a spôsobuje vyššie zranenia.
Typ: Útočné. Mana: 5. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotke zvýši útok 3 body.
Pokročilá úroveň: Jednotke zvýši útok o 6 bodov.
Expertná úroveň: Všetkým hrdinovým jednotkám zvýši útok o 6 bodov.

curse

CURSE
Spôsobí prekliatie a tým aj horšie bojové schopnosti jednotky.
Typ: Bojové. Mana: 6. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotka spôsobí minimálne zranenia.
Pokročilá úroveň: Jednotka spôsobí 80% minimálneho zranenia.
Expertná úroveň: Všetky súperove jednotky spôsobia 80% minimálnych zranení.

protectionfire

PROTECTION FROM FIRE
Chráni jednotku pred kúzlami ohňa.
Typ: Ochranné. Mana: 5. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Kúzla ohňa spôsobia jednotke o 30% menšie zranenia.
Pokročilá úroveň: Kúzla ohňa spôsobia jednotke o 50% menšie zranenia.
Expertná úroveň: Kúzla ohňa spôsobia všetkým jednotkám o 50% menšie zranenia.

Úroveň 2

blind

BLIND
Oslepí jednotku a tá nie je schopná žiadneho pohybu a činnosti. Výborne sa hodí na strelecké jednotky.
Typ: Bojové. Mana: 10. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Oslepená jednotka sa nemôže hýbať pokiaľ nie je napadnutá, potom odpláca protiútokom ktorý ale pôsobí iba 1/2 škody.
Pokročilá úroveň: Oslepená jednotka sa nemôže hýbať pokiaľ nie je napadnutá, potom odpláca protiútokom ktorý ale pôsobí iba 1/4 škody.
Expertná úroveň: Oslepená jednotka sa nemôže hýbať pokiaľ nie je napadnutá, ale nie je potom schopná protiútoku.
Imúnne jednotky: Efreeti/Efreet Sultans, Fire/Energy Elementals, Elementals, Undeads, Giants/Titans, Golems, Troglodytes/Infernal Troglodytes
Artefakty: Pendant of Second Sight – chráni hrdinove jednotky pred kúzlom Blind

firewall

FIRE WALL
Vyčaruje ohniví múr ktorý slúži ako prekážka.
Typ: Obranné. Mana: 8. Trvanie: 2 kolá.
Základná úroveň: Vyčaruje ohnivú prekážku 2 hexy veľkú, ktorá zraňuje ((sila kúzel x 10) + 10).
Pokročilá úroveň: Vyčaruje ohnivú prekážku 2 hexy veľkú, ktorá zraňuje ((sila kúzel x 10) + 20).
Expertná úroveň: Vyčaruje ohnivú prekážku 3 hexy veľkú, ktorá zraňuje ((sila kúzel x 10) + 50).

visions

VISIONS
Zobrazuje informácie o neutrálnych jednotkách.
Typ: Dobrodružné. Mana: 4. Trvanie: 1 deň.
Základná úroveň: Zobrazí počet neutrálnych jednotiek a poskytne informáciu či chcú bojovať, alebo sa pridajú k hrdinovi.
Pokročilá úroveň: Rovnaké ako u základného účinku, plus poskytne informácie o nepriateľskom hrdinovi.
Expertná úroveň: Rovnaké ako u pokročilého účinku, plus poskytne informácie o nepriateľskom meste.

Úroveň 3

fireball

FIRE BALL
Útok ohnivou guľou, ktorá dokáže zasiahnuť aj okolité jednotky.
Typ: Útočné. Mana: 15. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Jednotky utrpia poškodenie ((sila kúzel x 10) + 15).
Pokročilá úroveň: Jednotky utrpia poškodenie ((sila kúzel x 10) + 30).
Expertná úroveň: Jednotky utrpia poškodenie ((sila kúzel x 10) + 60).

landmine

LAND MINE
Po bojisku náhodne rozmiestni míny. Pre nepriateľa sú neviditeľné, vidí ich iba v prípade že bojuje na svojom prirodzenom povrchu.
Typ: Bojové. Mana: 18. Trvanie: Do prvého kontaktu.
Základná úroveň: Na bojisku náhodne rozmiestni 4 míny, ktoré spôsobia zranenie za ((sila kúzel x 10) + 25).
Pokročilá úroveň: Na bojisku náhodne rozmiestni 6 míny, ktoré spôsobia zranenie za ((sila kúzel x 10) + 50).
Expertná úroveň: Na bojisku náhodne rozmiestni 8 míny, ktoré spôsobia zranenie za ((sila kúzel x 10) + 100).

misfortune

MISFORTUNE
Spôsobí nešťastie v radách protivníka a jeho jednotky budú pôsobiť minimálne škody.
Typ: Bojové. Mana: 12. Trvanie: 1kolo / 1spell power.
Základná úroveň: Šťastie nepriateľskej jednotky sa zníži o 1 bod.
Pokročilá úroveň: Šťastie nepriateľskej jednotky sa zníži o 2 body.
Expertná úroveň: Šťastie všetkých nepriateľských jednotiek sa zníži o 2 body.
Imúnne jednotky: Efreeti/Efreet Sultans, Fire/Energy Elementals, Firebirds/Phoenixes
Komentár: Trochu nešťastné kúzlo, nakoľko záporné šťastie nebolo do hry implementované a šťastie sa tak nedokáže dostať do záporných hodnôt. Tento koncept bol nanovo spracovaný v neoficiálnom datadisku Horn of the Abyss.

 

 

Úroveň 4

armageddon

ARMAGEDDON
Ohnivý dážď ktorý spôsobuje zranenia všetkým jednotkám na bojisku, okrem imúnnych. Prečítajte si zaujímavý článok, ako využiť toto kúzlo čo najlepšie v prospech hrdinu.
Typ: Útočné. Mana: 24. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Všetky jednotky na bojisku utrpia zranenia ((sila kúzel x 50) + 30).
Pokročilá úroveň: Všetky jednotky na bojisku utrpia zranenia ((sila kúzel x 50) + 60).
Expertná úroveň: Všetky jednotky na bojisku utrpia zranenia ((sila kúzel x 50) + 120).
Imúnne jednotky: Efreeti/Efreet Sultans, Fire/Energy Elementals, Magma Elementals, Firebirds/Phoenixes, Magic Elementals, Gold/Black Dragons

berserk

BERZERK
Očarovaná jednotka prepadne šialenstvu a zaútočí na najbližšie jednotky.
Typ: Bojové. Mana: 20. Trvanie: 1kolo.
Základná úroveň: Jednotka zaútočí na ďalšiu jednotku, ktorá musí byť v dosahu 1 hexu.
Pokročilá úroveň: Jednotka zaútočí na ďalšiu jednotku, ktorá musí byť v dosahu 7 hexov.
Expertná úroveň: Očarované jednotky v zasiahnutej oblasti zaútočia na ďalšiu jednotku, ktorá musí byť v dosahu 19 hexov.
Imúnne jednotky: Efreeti/Efreet Sultans, Fire/Energy Elementals, Elementals, Undeads, Giants/Titans, Golems, Troglodytes/Infernal Troglodytes
Artefakty: Pendant of Dispassion – chráni hrdinove jednotky pred kúzlom Berzerk

fireshield

FIRE SHIELD
Očaruje jednotku ohnivým štítom, ktorý ju bude chrániť a spôsobovať zranenia nepriateľom.
Typ: Ochranné. Mana: 16. Trvanie: 1kolo / 1spell power.
Základná úroveň: 20% zranení ktoré sú spôsobené jednotke ktorá má Fire Shield sa vracajú útočníkovi.
Pokročilá úroveň: 25% zranení ktoré sú spôsobené jednotke ktorá má Fire Shield sa vracajú útočníkovi.
Expertná úroveň: 30% zranení ktoré sú spôsobené jednotke ktorá má Fire Shield sa vracajú útočníkovi.

frenzy

FRENZY
Zvýši útok jednotky, ale zníži obranu.
Typ: Bojové. Mana: 16. Trvanie: Do budúceho ťahu jednotky.
Základná úroveň: Útok jednotky sa zvýši o jeho obranné číslo a obrana klesá na 0.
Pokročilá úroveň: Útok sa zvýši o 150% obrany a obranné číslo klesá na 0.
Expertná úroveň: Útok sa zvýši o 200% obrany a obranné číslo klesá na 0.

inferno

INFERNO
Ohnivý výbuch ktorý zasiahne veľkú časť bojovej plochy.
Typ: Útočné. Mana: 16. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Zasiahnutým jednotkám je spôsobené zranenie ((sila kúzel x 10) + 20).
Pokročilá úroveň: Zasiahnutým jednotkám je spôsobené zranenie ((sila kúzel x 10) + 40).
Expertná úroveň: Zasiahnutým jednotkám je spôsobené zranenie ((sila kúzel x 10) + 80).

slayer

SLAYER
Jednotka dokáže spôsobiť väčšie zranenia jednotkám úrovne 7.
Typ: Bojové. Mana: 16. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotke sa zvýši útok o 8 bodov proti drakom, hydrám a behemotom.
Pokročilá úroveň: Rovnaké ako pri základnej úrovni, ale útok sa zvyšuje aj proti anjelom a diablom.
Expertná úroveň: Rovnaké ako pri pokročilej úrovni, ale útok sa zvyšuje aj proti titánom.
Imúnne jednotky: Efreeti/Efreet Sultans, Fire/Energy Elementals, Firebirds/Phoenixes

 

Úroveň 5

sacrifice

SACRIFICE
Obetovanie vlastnej jednotky na vzkriesenie vašej mŕtvej jednotky. Pozrite si video, ako použiť toto kúzlo v praxi.
Typ: Bojové. Mana: 25. Trvanie: Trvalé.
Základná úroveň: Cieľová jednotka je obetovaná a vráti sa ako iná vybraná jednotka ,ktorá už bola v boji zničená v počte životov (HP) nasledovného vzorca ((sila kúzel + počet základných životov obetovanej jednotky + 3) x počet obetí).
Pokročilá úroveň: Cieľová jednotka je obetovaná a vráti sa ako iná vybraná jednotka, ktorá už bola v boji zničená v počte životov (HP) nasledovného vzorca ((sila kúzel + počet základných životov obetovanej jednotky + 6) x počet obetí).
Expertná úroveň: Cieľová jednotka je obetovaná a vráti sa ako iná vybraná jednotka, ktorá už bola v boji zničená v počte životov (HP) nasledovného vzorca ((sila kúzel + počet základných životov obetovanej jednotky + 10) x počet obetí).
Jednotky ktoré nie je možné obetovať: Efreeti/Efreet Sultans, Firebirds/Phoenixes, Elementals, Golems, Stone/Obsidian Gargoyles, nemŕtve jednotky (Undead)
Jednotky ktoré nemôžu byť vzkriesené pomocou kúzla Sacrifice: Efreeti/Efreet Sultans, Firebirds/Phoenixes, Elementals, Golems, Stone/Obsidian Gargoyles, Gold Dragons, Black Dragons, nemŕtve jednotky (Undead)

summonfire

SUMMON FIRE ELEMENTAL
Privolá do boja ohnivých elementálov.
Typ: Bojové. Mana: 25. Trvanie: celý priebeh boja.
Základná úroveň: Privolá (sila kúzel x 2) Ohnivých elementálov na pomoc do boja.
Pokročilá úroveň: Privolá (sila kúzel x 3) Ohnivých elementálov na pomoc do boja.
Expertná úroveň: Privolá (sila kúzel x 4) Ohnivých elementálov na pomoc do boja.

16 Comments

 1. lumpik

  Ahoj, u nejdůležitějšího kouzla(krom armagu, k tomu se člověk jen tak nedostane, nebo proti němu nemá ochranu) berserk by bylo dobré napsat podstatnou informaci, a to, že očaruje VŠECHNY jednotky v oblasti působení kouzla. Jen kvůli tomu si občas magii ohně zvolím, s berserkem se dá vyhrát i proti výrazně silnějšímu nepříteli.

  Reply
 2. Liso1 (Post author)

  Pridané 🙂

  Reply
 3. Radim

  Platí to pro všechny úrovně, i základní:-) Jen se s úrovní rozšiřuje oblast působnosti kouzla. Jen proto je lepší užít nekontrolovaný berserk, než kontrolovanou hypnózu.

  Reply
 4. Luki

  Ahoj Liso, chtěl jsem trochu líp poznat sílu kouzla Sacrifice. Tvůj výklad mi nebyl úplně jasný – píšeš že:

  “Cieľová jednotka je obetovaná a vráti sa ako nemŕtva v počte ((sila kúziel x počet základných životov obetovanej jednotky + 3) x počet obetí)”

  Když jsem četl popis kouzla na WIKI, tak tam píšou, že se neoživí přímo počet jednotek podle toho vzorce, ale jejich počet životů (což je podle mě pravda, i když jsem to kouzlo skoro nikdy nepoužíval). Navíc mají ten vzorec napsaný jinak – že síla kouzel se nenásobí počtem základních životů jednotky, ale že se tyto čísla sčítají: ((SP + HP + 3) * NoC) pro základní úroveň kouzla…v praxi jsem to nezkoušel, tak nevím, jak to doopravdy vlastně je 🙂

  (SP – spell power; HP – hit points of sacrified unit; NoC – Number of sacrified creatures)

  Reply
  1. Liso1 (Post author)

   Zdar Luki, máš samozrejme pravdu, zle som popis preložil a dal som aj iný vzorec. Rovnako som toto kúzlo nikdy nepoužíval. Už by popis aj vzorec mal byť v poriadku :).

   Reply
   1. Luki

    Liso, já jsem to kouzlo Sacrifice samozřejmě jako neználek zkoušel, ale potom, co mi to pobilo stádo silných příšer a oživilo pár jiných, jsem od toho dal hned ruce pryč. Ale zapsal jsem si ho do paměti před několika lety. Měl jsem dlouho rozjetou velkou mapu. Jenom jeden SAVE zrovna na konci dne, kdy na mě další den zaútočí PC hráč. 2 silné armády proti sobě. On měl silnější, ale já výhodu bránícího hradu a taky možnost neomezeně LOADovat hru. Což se taky že dělo snad nespočetněkrát :)…Nakonec jsem vyhrál..podstatné je, že PC hráč pokaždé v bitvě použil kouzlo Sacrifice (ne vždy na stejnou jednotku) – čímž mě v podsatě rozdrtil.
    Když jsem kdysi přemýšlel nad srovnáním, vždycky jsem si říkal, že kouzlo Ressurection (obživení) je daleko lepší než Sacrifice. Možná je, má výhodu, nemusím obětovat jednotky. Jenže Sacrifice má mnohem větší sílu. Zkoušel jsem si dělat nějaké propočty, tak se podělím. Snad tím nikoho nebudu nudit :)…

    Mějme hrdinu (mocného kouzelníka), jehož POWER SKILL = 30 a jako sekundární vlastnosti má Expert EARTH magic a Expert FIRE magic. Rovněž umí kouzla Ressurection a Sacrifice.
    Mějme v armádě 3 jednotky (počet jednotek není důležitý): Pikeman (10 HP), Griffin (25 HP), Cavalier (100 HP).

    Teoreticky buďme na bojišti, kde nám padlo neurčené množství pikemanů.
    Při použití kouzla Ressurection podle vzorce (SP * 50) + 160 to bude (30 * 50) + 160 = 1660 životů. Tj. oživíme 166 pikemanů.
    Při Sacrifice (obětujeme dejme tomu 100 Griffinů) – tedy 100 * 25 HP = 2500 HP obětujeme. Pak podle vzorce (30 + 25 + 10)*100 = 6500 životů získáme zpět. Tj. oživíme 650 pikemanů. Samozřejmě přijdeme o Griffiny, takže bychom měli odečíst získané životy od těch ztracených 6500 – 2500 = 4000. To je pořád skoro 2,5 násobek síly kouzla Ressurection. Jenže pozor, ono ze vzorce pro Sacrifice se dá jednoduše vyčíst, že čím slabší jednotku obětujeme, tím větší sílu kouzlo Sacrifice má.

    Zkusme si představit, že nám v boji padlo velké (neurčené) množství Cavalierů. Ale zůstali nám pikemani.
    Zase zakouzlíme Ressurection nad Cavaliery -> (30 * 50) + 160 = 1660. Oživí se nám 16 Cavalierů.
    Když ale obětujeme 500 pikemanů (5000 HP) pomocí Sacrifice, vypočítá se tento vzorec:
    (30 + 10 + 10) * 500 = 25000 !!! což by nám oživilo rovných 250 cavalierů…250 cavalierů za 500 pikemanů (25000 – 5000 = 20000 HP výnos – tedy více než 12x silnější účinek než Ressurection). V tom je ta brutální síla Sacrifice :). Určitě je dobré kouzlit ho ve velkých bitvách v případě, že se soupeř zaměřuje na naše nejsilnější jednotky, zatímco slabé nechává v poklidu 🙂

    Reply
    1. Liso1 (Post author)

     Perfektný postreh, vieš spraviť ešte aj niekoľko obrázkov zo súboja a spravil by som z tohto komentára aj článok o tomto kúzle, čo ty nato?

     Reply
     1. Luki

      Zkusím si vytvořit testovou mapu, jak bude trochu času a vyzkouším. To co jsem popisoval, je zatím jen teorie 🙂

      Reply
     2. Luki

      Tak odzkoušeno. Teorie byla správná 🙂

      Udělal jsem krátké video srovnávající jen ten Ressurection se Sacrifice (pikemans, cavaliers) a nahrál na youtube

      https://www.youtube.com/watch?v=fAVd_62uAAw

      Jestli chceš poslat zdroj toho videa, tak napiš, hodím to někde na net a pošlu ti odkaz…

      Reply
 5. Liso1 (Post author)

  Zdar, tak to je sila! Nikdy by ma nenapadlo že to kúzlo je také silné. Určite by si mi mohol poslať zdroj, hodím to na web aj s odkazom na autora videa a článku 🙂

  Reply
  1. Luki

   Ahoj, tady je odkaz na to video: http://leteckaposta.cz/480467375 😉

   Reply
 6. Sovi

  vidiš, toto ma tiež nikdy nenapadlo 🙂 tiež som sa na tom “popálil” keď som skúšal dávno, že čo to kúzlo robí 😀 a odvtedy keď ho vidím vo veži kúzel, tak len zagúlam očami… ale vieš, problém je aj v samotnej hre, základná hra H3 ti nenapíše dopredu, koľko jednotiek ti oživí, takže akurát tak hrubý odhad alebo pokus omyl… jasné, že tie vzorce sa dajú vygoogliť, ale keď hrám hru, nemám chuť googliť každú chvílku… takže tam niekde je pes zakopaný 🙂 že v podstate popisy kúziel mohli dotiahnuť ďalej 🙂

  Reply
  1. Luki

   No je to tak :). Ale na druhou stranu je fajn, že člověka dokáže pořád ta hra překvapit. Třeba celou dobu, když jsem si vylepšoval hrdinu, tak když se objevila možnost naučit se magii ohně, nikdy jsem si ji nevybral, protože jsem kouzla ohně považoval za slabé. Teď si to nemyslím a učím se magii ohně, když na to přijde (samozřejmě mimo to i magii země;))

   Reply
   1. Sovi

    mágiu zeme beriem vždy, rád využívam napr. Town Portal, ale často to hrám na kombináciu mass Slow a mass Shield, dá sa povedať, že najčastejšie beriem mágiu zeme

    Reply
    1. Luki

     Já taky, jednoznačně…myslím, že většina hráčů ji bere

     Reply
 7. Sovi

  a inak tu vidím, aký som stále po tých rokoch neznalý, a zase je to spojené, s tými popismi kúziel, vôbec som netušil, napr. Blind, všade je len napísané v hre, že zosielaš lacnejšie a že kúzlo je silnejšie, ale že jednotka neopláca vôbec alebo len za 1/2 alebo 1/4 tak to som netušil 🙂 toto bol pre mňa zatial asi najplnohodnotnejší článok 😀

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: