Kúzla vzduchu

Mágia vzduchu

Kúzla vzduchu

Úroveň 1

 magicarrow

MAGIC ARROW
Vyvolá prúd magickej energie, ktorá zasiahne označenú nepriateľskú jednotku.
Typ: Útočné. Mana: 5. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 10) poškodenie.
Pokročilá úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 20) poškodenie.
Expertná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 30) poškodenie.

haste

Haste
Zvýši rýchlosť vašich jednotiek na bojisku.
Typ: Útočné. Mana: 6. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Rýchlosť jednotky sa zvýši o 3hexy/kolo.
Pokročilá úroveň: Rýchlosť jednotky sa zvýši o 5hexov/kolo.
Expertná úroveň: Rýchlosť všetkých jednotiek sa zvýši o 5hexov/kolo.

viewair

VIEW AIR
Zobrazí polohu všetkých artefaktov na mape.
Typ: Globálne. Mana: 2. Trvanie: Okamžité.
Základná úroveň: Zobrazí pozíciu všetkých artefaktov.
Pokročilá úroveň: Zobrazí pozíciu všetkých artefaktov a hrdinov na mape.
Expertná úroveň: Zobrazí pozíciu všetkých artefaktov, hrdinov a miest na mape.

Úroveň 2

disguise

DISGUISE
Dá  mylné informácie nepriateľovi, ak klikne pravým tlačítkom myši na vášho hrdinu.
Typ: Dobrodružné. Mana: 4. Trvanie: 1 deň.
Základná úroveň: Pokiaľ nepriateľ klikne PTM, zdá sa mu, že hrdina má iba najsilnejšie jednotky, ale ich počet zostáva.
Pokročilá úroveň: Pokiaľ nepriateľ klikne PTM, zdá sa mu, že hrdina má iba najsilnejšie jednotky, ale ich počet je nulový.
Expertná úroveň: Pokiaľ nepriateľ klikne PTM, zdá sa mu, že hrdina má iba najsilnejšie jednotky z vášho najďalej držaného mesta.

disruptingray

DISRUPTING RAY
Zníži obranné číslo jednotky, môže byť zoslané opakovane. Účinok sa sčítava.
Typ: Bojové. Mana: 10. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Zníži obranu jednotky o 3 body.
Pokročilá úroveň: Zníži obranu jednotky o 4 body.
Expertná úroveň: Zníži obranu jednotky o 5 body.

fortune

FORTUNE
Jednotky ktoré majú v priebehu boja šťastie spôsobia 2x väčšie škody.
Typ: Bojové. Mana: 10. Trvanie: Okamžité.
Základná úroveň: Zvýši šťastie jednotke o 1 bod.
Pokročilá úroveň: Zvýši šťastie jednotke o 2 body.
Expertná úroveň: Zvýši šťastie všetkým jednotkám o 2 body.

lightningbolt

LIGHTNING BOLT
Jednotke je spôsobená škoda bleskom.
Typ: Útočné. Mana: 10. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Cieľ utrpí ((Sila kúziel x 25) + 10) poškodenie.
Pokročilá úroveň: Cieľ utrpí ((Sila kúziel x 25) + 20) poškodenie.
Expertná úroveň: Cieľ utrpí ((Sila kúziel x 25) + 50) poškodenie.

precision

PRECISION
Zvýši útok streleckým jednotkám.
Typ: Bojové. Mana: 8. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Streleckej jednotke sa zvýši útok o 3 body.
Pokročilá úroveň: Streleckej jednotke sa zvýši útok o 6 bodov.
Expertná úroveň: Všetkým streleckým jednotkám v hrdinovej armáde sa zvýši útok o 6 bodov.

visions

VISIONS
Zobrazuje informácie o neutrálnych jednotkách.
Typ: Dobrodružné. Mana: 4. Trvanie: 1 deň.
Základná úroveň: Zobrazí počet neutrálnych jednotiek a poskytne informáciu či chcú bojovať, alebo sa pridajú k hrdinovi.
Pokročilá úroveň: Rovnaké ako u základného účinku, plus poskytne informácie o nepriateľskom hrdinovi.
Expertná úroveň: Rovnaké ako u pokročilého účinku, plus poskytne informácie o nepriateľskom meste.

Úroveň 3

airshield

AIR SHIELD
Redukuje zranenia spôsobené streleckým útokom.
Typ: Obranné. Mana: 12. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotke zredukuje škody spôsobené streleckým útokom o 25%.
Pokročilá úroveň: Jednotke zredukuje škody spôsobené streleckým útokom o 50%.
Expertná úroveň: Všetkým hrdinovým jednotkám zredukuje škody spôsobené streleckým útokom o 50%.

destroyundead

DESTROY UNDEAD
Kúzlo pôsobí škody iba nemŕtvym jednotkám.
Typ: Bojové. Mana: 15. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Všetkým nemŕtvym jednotkám na bojisku spôsobí škodu (sila kúziel x 10) + 10.
Pokročilá úroveň: Všetkým nemŕtvym jednotkám na bojisku spôsobí škodu (sila kúziel x 10) + 20.
Expertná úroveň: Všetkým nemŕtvym jednotkám na bojisku spôsobí škodu (sila kúziel x 10) + 50.

protectionair

PROTECTION FROM AIR
Chráni jednotku a redukuje poškodenie utrpené kúzlami vzduchu.
Typ: Obranné. Mana: 7. Trvanie: 1kolo / 1 spell power.
Základná úroveň: Kúzla vzduchu spôsobia jednotke o 30% menšie škody.
Pokročilá úroveň: Kúzla vzduchu spôsobia jednotke o 50% menšie škody.
Expertná úroveň: Kúzla vzduchu spôsobia všetkým hrdinovým jednotkám o 50% menšie škody.

hypnotize

HYPNOTIZE
Dovolí ovládať na určitý čas súperovu jednotku.
Typ: Bojové. Mana: 18. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotka nepriateľa, pokiaľ má menej než ((Sila kúzel x 25) + 10)), dostane sa pod hrdinovu kontrolu.
Pokročilá úroveň: Jednotka nepriateľa, pokiaľ má menej než ((Sila kúzel x 25) + 20)), dostane sa pod hrdinovu kontrolu.
Expertná úroveň: Jednotka nepriateľa, pokiaľ má menej než ((Sila kúzel x 25) + 50)), dostane sa pod hrdinovu kontrolu.

 

Úroveň 4

chainlightning

CHAIN LIGHTNING
Reťazový blesk spôsobí škody jednotkám ktoré sú blízko seba. Sila blesku sa postupne znižuje.
Typ: Útočné. Mana: 24. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Jednotka utrpí poškodenie ((Sila kúziel x 40) + 25), blesk pokračuje na najbližšiu jednotku ktorej spôsobí 1/2 zranenia a takto pokračuje k štvrtej jednotke.
Pokročilá úroveň: Jednotka utrpí poškodenie ((Sila kúziel x 40) + 50), blesk pokračuje na najbližšiu jednotku ktorej spôsobí 1/2 zranenia a takto pokračuje k piatej jednotke.
Expertná úroveň: Jednotka utrpí poškodenie ((Sila kúziel x 40) + 100), blesk pokračuje na najbližšiu jednotku ktorej spôsobí 1/2 zranenia a takto pokračuje k piatej jednotke.

counterstrike

COUNTERSTRIKE
Jednotky získajú odvetné útoky.
Typ: Bojové. Mana: 24. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotka získa 1 protiútok naviac.
Pokročilá úroveň: Jednotka získa 2 protiútoky naviac.
Expertná úroveň: Všetky hrdinove jednotky môžu zasadiť 2 protiútoky naviac.

 

Úroveň 5

dimensiondoor

DIMENSION DOOR
Hrdina sa môže teleportovať na hociktoré dostupné miesto na mape v dosahu kúzla.
Typ: Dobrodružné. Mana: 25. Trvanie: Okamžité presunutie.
Základná úroveň: Prenesie hrdinu na zvolené miesto a môže byť zoslané 2x za deň.
Pokročilá úroveň: Prenesie hrdinu na zvolené miesto a môže byť zoslané 3x za deň.
Expertná úroveň: Prenesie hrdinu na zvolené miesto a môže byť zoslané 4x za deň.

fly

FLY
Hrdina môže prekonávať rôzne prekážky na mape lietaním.
Typ: Dobrodružné. Mana: 20. Trvanie: 1 deň.
Základná úroveň: Hrdina môže preletieť cez prekážky. Preletieť môže 60% pohybu.
Pokročilá úroveň: Hrdina môže preletieť cez prekážky. Preletieť môže 80% pohybu.
Expertná úroveň: Hrdina môže preletieť cez prekážky. Preletieť môže 100% pohybu.

magicmirror

MAGIC MIRROR
Odráža nepriateľské kúzla.
Typ: Obranné. Mana: 25. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Jednotka má 20% šancu, že kúzlo ktoré na ňu bolo zoslané nepriateľom bude odrazené a zoslané spätne na nepriateľa.
Pokročilá úroveň: Jednotka má 30% šancu, že kúzlo ktoré na ňu bolo zoslané nepriateľom bude odrazené a zoslané spätne na nepriateľa.
Expertná úroveň: Jednotka má 40% šancu, že kúzlo ktoré na ňu bolo zoslané nepriateľom bude odrazené a zoslané spätne na nepriateľa.

summonair

SUMMON AIR ELEMENTAL
Privolá do boja vzdušných elementálov.
Typ: Bojové. Mana: 25. Trvanie: celý priebeh boja.
Základná úroveň: Privolá (sila kúzel x 2) Vzdušných elementálov na pomoc do boja.
Pokročilá úroveň: Privolá (sila kúzel x 3) Vzdušných elementálov na pomoc do boja.
Expertná úroveň: Privolá (sila kúzel x 4) Vzdušných elementálov na pomoc do boja.

Titan's_Lightning_Bolt

TITANS LIGHTNING BOLT
Po zložení artefaktu Titans Thunder sa v hrdinovej magickej knihe objaví nové kúzlo Titans Lightning Bolt. Kúzlo nevyžaduje žiadnu manu a spôsobí vždy rovnaké zranenie.
Typ: Bojové. Mana: 0. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Cieľ utrpí 600 poškodenie.
Pokročilá úroveň: Cieľ utrpí 600 poškodenie.
Expertná úroveň: Cieľ utrpí 600 poškodenie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: