Kúzla zeme

Mágia zeme

Kúzla zeme

Úroveň 1

magicarrow

MAGIC ARROW
Vyvolá prúd magickej energie, ktorá zasiahne označenú nepriateľskú jednotku.
Typ: Útočné. Mana: 5. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 10) poškodenie.
Pokročilá úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 20) poškodenie.
Expertná úroveň: Cieľ utrpí ((Power x 10) + 30) poškodenie.

shield

SHIELD
Štít redukuje zásahy pri boji z blízka.
Typ: Obranné. Mana: 5. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Poškodenie je redukované o 15%.
Pokročilá úroveň: Poškodenie je redukované o 30%.
Expertná úroveň: Poškodenie je redukované o 30% a kúzlo je zoslané na všetky spojenecké jednotky.

slow

SLOW
Zredukuje pohyb označenej jednotky.
Typ: Obranné. Mana: 6. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Pohyb jednotky je zredukovaný o 25% oproti normálu.
Pokročilá úroveň: Pohyb jednotky je zredukovaný o 50% oproti normálu.
Expertná úroveň: Pohyb jednotky je zredukovaný o 50% oproti normálu a kúzlo je zoslané na všetky protivníkove jednotky.

stoneskin

STONE SKIN
Zvýši jednotke obranné číslo.
Typ: Obranné. Mana: 5. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Zvýši obranu o 3 body.
Pokročilá úroveň: Zvýši obranu o 6 bodov.
Expertná úroveň: Všetkým spojeneckým jednotkám zvýši obranu o 6 bodov.

view earth

VIEW EARTH
Odhalí umiestnenie všetkých voľných zdrojov surovín.
Typ: Globálne. Mana: 2. Trvanie: Okamžité.
Základná úroveň: Zobrazí polohu všetkých voľných surovín.
Pokročilá úroveň: Zobrazí polohu všetkých voľných surovín a baní.
Expertná úroveň: Zobrazí celý svet a polohu všetkých voľných surovín a baní.

 

Úroveň 2

death ripple

DEATH RIPPLE
Zošle vlnu smrti, ktorá zasiahne všetky živé jednotky.
Typ: Útočné. Mana: 10. Trvanie: Okamžité.
Základná úroveň: Všetky živé jednotky utrpia poškodenie ((Power x 5) + 10).
Pokročilá úroveň: Všetky živé jednotky utrpia poškodenie ((Power x 5) + 20).
Expertná úroveň: Všetky živé jednotky utrpia poškodenie ((Power x 5) + 30).

protection earth

PROTECTION FROM EARTH
Chráni jednotku, redukuje poškodenie utrpené kúzlami zeme.
Typ: Obranné. Mana: 5. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Poškodenie kúzlami zeme je redukované o 30%.
Pokročilá úroveň: Poškodenie kúzlami zeme je redukované o 50%.
Expertná úroveň: Poškodenie kúzlami zeme je redukované o 30% a kúzlo je zoslané na všetky spojenecké jednotky.

quicksand

QUICKSAND
Náhodne rozmiestni po bojovej ploche pohyblivý piesok, ktorý je viditeľný len pre kúzelníka, ktorý kúzlo zoslal. Ak nepriateľská jednotka vstúpi na pole s pohyblivým pieskom, jej pohyb sa končí a aj všetky ostatné pohyblivé piesky sú viditeľné pre všetkých.
Typ: Obranné. Mana: 8. Trvanie: Pokiaľ jednotka nevstúpi na pole.
Základná úroveň: Náhodne rozmiestni 4 polia s pohyblivým pieskom.
Pokročilá úroveň: Náhodne rozmiestni 6 polí s pohyblivým pieskom.
Expertná úroveň: Náhodne rozmiestni 8 polí s pohyblivým pieskom.

visions

VISIONS
Zobrazuje informácie o jednotkách, hrdinoch, hradoch…
Typ: Globálne. Mana: 4. Trvanie: 1 deň.
Základná úroveň: Zobrazí počet jednotiek, ktoré sa nachádzajú na mape a či sa k nemu pridajú, alebo budú bojovať.
Pokročilá úroveň: Rovnaké ako pri základnej úrovni, plus pri hrdinoch odhaľuje ich primárne vlastnosti a počty jednotiek v armáde.
Expertná úroveň: Rovnaké ako pri pokročilej úrovni, plus zobrazuje počet jednotiek v hradoch a pevnostiach.

 

Úroveň 3

antimagic

ANTI MAGIC
Dáva jednotke imunitu proti kúzlam.
Typ: Obranné. Mana: 15. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Priateľská jednotka môže byť zasiahnutá iba kúzlami 4 a 5 úrovne.
Pokročilá úroveň: Priateľská jednotka môže byť zasiahnutá iba kúzlami 5 úrovne.
Expertná úroveň: Priateľská jednotka je imúnna voči všetkým kúzlam.

earthquake

EARTHQUAKE
Náhodne pôsobí škody na hradbách.
Typ: Obliehacie. Mana: 20. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Spôsobí škodu dvom hradbám v priebehu boja.
Pokročilá úroveň: Spôsobí škodu trom hradbám v priebehu boja.
Expertná úroveň: Spôsobí škodu štyrom hradbám v priebehu boja.

animate dead

ANIMATE DEAD
Znovu preberie nemŕtve jednotky.
Typ: Oživovacie. Mana: 15. Trvanie: Trvalé.
Základná úroveň: Znovu preberie k životu ((Power x 50) + 30) nemŕtvych spojeneckých jednotiek.
Pokročilá úroveň: Znovu preberie k životu ((Power x 50) + 60) nemŕtvych spojeneckých jednotiek.
Expertná úroveň: Znovu preberie k životu ((Power x 50) + 160) nemŕtvych spojeneckých jednotiek.

forcefield

FORCE FIELD
Vytvorí malé silové pole cez ktoré nie je možný prechod.
Typ: Obranné. Mana: 12. Trvanie: 2 kolá.
Základná úroveň: Vytvorí silové pole ktoré je široké dve polia na určenom mieste.
Pokročilá úroveň: Vytvorí silové pole ktoré je široké tri polia na určenom mieste.
Expertná úroveň: Vytvorí silové pole ktoré je široké tri polia na určenom mieste.

 

Úroveň 4

town portal

TOWN PORTAL
Teleportuje hrdinu do mesta, mesto nesmie byť obsadené.
Typ: Globálne. Mana: 16. Trvanie: Okamžité.
Základná úroveň: Hrdina je teleportovaný do najbližšieho mesta, je spotrebovaných 300 bodov pohybu.
Pokročilá úroveň: Hrdina môže byť teleportovaný do akéhokoľvek spojeneckého mesta, je spotrebovaných 300 bodov pohybu.
Expertná úroveň: Hrdina môže byť teleportovaný do akéhokoľvek spojeneckého mesta, je spotrebovaných 200 bodov pohybu.

meteor shower

METEOR SHOWER
Spustí roj meteoritov ktoré zasiahnu niekoľko jednotiek naraz, ak stoja blízko seba.
Typ: Útočné. Mana: 16. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Jednotky utrpia poškodenie ((Power x 25) + 25).
Pokročilá úroveň: Jednotky utrpia poškodenie ((Power x 25) + 50).
Expertná úroveň: Jednotky utrpia poškodenie ((Power x 25) + 100).

resurrection

RESURRECTION
Oživí spojenecké jednotky.
Typ: Oživovacie. Mana: 20. Trvanie: Trvalé.
Základná úroveň: Oživí ((Power x 50) + 40), jednotky sú oživené do konca boja.
Pokročilá úroveň: Oživí ((Power x 50) + 80), jednotky sú oživené natrvalo.
Expertná úroveň: Oživí ((Power x 50) + 160), jednotky sú oživené natrvalo.

sorrow

SORROW
Zníži morálku vybranej nepriateľskej jednotky.
Typ: Podporné. Mana: 16. Trvanie: 1kolo/1spell power.
Základná úroveň: Zasiahnutá jednotka má zníženú morálku o jeden bod.
Pokročilá úroveň: Zasiahnutá jednotka má zníženú morálku o dva body.
Expertná úroveň: Všetky súperove jednotky majú zníženú morálku o dva body.

 

Úroveň 5

implosion

IMPLOSION
Spôsobí masívne poškodenie jednotke.
Typ: Útočné. Mana: 30. Trvanie: Okamžitý zásah.
Základná úroveň: Označenej jednotke spôsobí ((Power x 75) + 100) zranenia.
Pokročilá úroveň: Označenej jednotke spôsobí ((Power x 75) + 200) zranenia.
Expertná úroveň: Označenej jednotke spôsobí ((Power x 75) + 300) zranenia.

summon earth

SUMMON EARTH ELEMENTAL
Vyvolá na pomoc v boji elementála zeme.
Typ: Podporné. Mana: 25. Trvanie: Pokiaľ nie je jednotka zničená.
Základná úroveň: Vyvolá (Power x 2) zemských elementálov, žiadny iný druh už nemôže byť vyvolaný.
Pokročilá úroveň: Vyvolá (Power x 3) zemských elementálov.
Expertná úroveň: Vyvolá (Power x 4) zemských elementálov.
Imúnne jednotky: Magic Elementals, Black Dragons

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: