Tower

heroes

alchemist

Alchymisti / Alchemists

fafner

Fafner
Hovorí sa, že Fafner sa stal džinom pred 1000 rokmi, keď našiel fľašu s džinom a prial si, aby bol rovnako silný ako džin, ktorý mu mal jeho prianie vyplniť. Bolo mu vyhovené a Fafner od tej doby slúži ako veliteľ z Bracady.
Zručnosti: Basic Scholar, Basic Resistance
Začína s kúzlom: Haste
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Naga, alebo Naga Queen za každú úroveň dosiahnutú po 6 úrovni.

josephine

Josephine
Josephine bola prvá, ktorá úspešne oživila kamenného golema. Vytváranie postupu bolo totiž oveľa náročnejšie než to, ktoré sa používalo pri kamennom chrličovi, na ktorom bolo jej skúmanie založené.
Zručnosti: Basic Mysticism, Basic Sorcery
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Stone Golem, alebo Iron Golem za každú úroveň dosiahnutú po 3 úrovni.

torosar

Torosar
I keď je Torosar alchymista, vždy sa zaujímal o boje a taktiku obliehania. Oveľa častejšie študoval vojenské príručky, než alchymistické zvitky.
Zručnosti: Basic Mysticism, Basic Tactics
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu balisty za každú úroveň dosiahnutú po 4 úrovni.

thane

Thane
Nikto naozaj nepozná Thaneho minulosť, ale učí alchýmiu v Bracade tak dlho, že ani starejší si nepamätajú, kedy do Bracady vlastne prišiel.
Zručnosti: Advanced Scholar
Začína s kúzlom: Magic Arrow
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Genies, alebo Master Genies za každú úroveň dosiahnutú po 5. úrovni.

rissa

Rissa
Rissa bola prvým alchymistom, ktorý dokonale zvládol umenie premeny neužitočných mäkkých kovov na ortuť. Takže teraz velí vlastným jednotkám a veľa voľného času trávi experimentovaním s inými materiálmi.
Zručnosti: Basic Mysticism, Basic Offense
Začína s kúzlom: Magic Arrow
Špecializácia: Produkuje 1 ortuť denne pre svoje kráľovstvo.

piquedram

Piquedram
Piquedram strávil veľa rokov, kedy študoval alchýmiu, skúmaním najrôznejších typov bezcenných skál. Nie je žiadnym prekvapením, že pre armádu Bracady dokázal vylepšiť základné plány chrličov.
Zručnosti: Basic Mysticism, Basic Scouting
Začína s kúzlom: Shield
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Stone Gargoyle, alebo Obsidian Gargoyle za každú úroveň dosiahnutú po 2. úrovni.

neela

Neela
Neela patrí medzi najsilnejšie svojho druhu, je schopná odolávať neuveriteľnému množstvu rán, a darí sa jej túto schopnosť vštepiť aj jednotkám, ktoré má pod svojím velením.
Zručnosti: Basic Scholar, Basic Armorer
Začína s kúzlom: Shield
Špecializácia: Za každú novú úroveň získa 5% bonus k zručnosti Armorer.

iona

Iona
Iona dávno dokázala, že je silnejšia než väčšina z jej druhu. Tí, ktorí jej slúžia, akoby si jej silu ani neuvedomovali, tak okúzľujúca je.
Zručnosti: Basic Scholar, Basic Intelligence
Začína s kúzlom: Magic Arrow
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Genies, alebo Master Genies za každú úroveň dosiahnutú po 5. úrovni.

wizzard

Čarodejníci / Wizzards

aine

Aine
Aine žije v Bracade dlhšie, než by si človek mohol pamätať. Vraj o sebe raz povedala, že bola prvým zámožným hrdinom v zemi. Určite má niekde ukryté obrovské bohatstvo a tak pokiaľ sa rozhodne pomôcť, jej finančné príspevky dosahujú závratných výšok.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Scholar
Začína s kúzlom: Curse
Špecializácia: + 350 zlatých denne pre kráľovstvo.

theodorus

Theodorus
Theodorus je jedným z najlepších kúzelníkov v Bracade. Kvôli tomu ho často vyhľadávajú kúzelnícky učni, aby od neho získavali skúsenosti. Zvolil si túto životnú dráhu preto, že jeho múdrosť môže pomôcť iným.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Ballistics
Začína s kúzlom: Shield
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Magi, alebo Arch Magi za každú úroveň dosiahnutú po 4. úrovni.

solmyr

Solmyr
Solmyr bol uväznený v kúzelnej lampe po niekoľko tisícročí. Keď ho konečne nejaký človek vypustil, tak z vďačnosti zložil prísahu, že mu bude naveky slúžiť. Jeho smolou bolo bohužiaľ to, že tým človekom bol Gavin Magnus, nesmrteľný vládca Bracady.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Sorcery
Začína s kúzlom: Chain Lightning
Špecializácia: Zošle kúzlo Chain Lightning so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).

serena

Serena
Prvýkrát sa Serena pri čarovaní skoro zabila. Vložila do kúzla toľko magickej energie, že to cítili kúzelníci až v susednom meste. Rýchlo s tým prestala a radšej vstúpila do kúzelníckeho bratstva, aby sa naučila spútať svoje magické sily.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Eagle Eye
Začína s kúzlom: Dispel
Špecializácia:  Za každú novú úroveň získa 5% bonus k zručnosti Eagle Eye.

halon

Halon
Halon bol váženým hrdinom v Enrothe, ktorý bol znudený nástupníckymi vojnami a preto odišiel do sveta. Nedávno prevzal velenie nad oddielmi v armáde Bracady a pevne dúfa, že tu zažije nové dobrodružstvá.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Mysticism
Začína s kúzlom: Stone Skin
Špecializácia: Za každú novú úroveň získa 5% bonus k zručnosti Mystisicm.

daremyth

Deremyth
Deremyth už mohla byť dávno po smrti. Riadi sa heslom – chodiť kamkoľvek – robiť čokoľvek. To ju často priviedlo do situácií, ktoré mohla len ťažko prežiť, ale ona vždy vyviazla bez následkov.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Intelligence
Začína s kúzlom: Fortune
Špecializácia: Zošle kúzlo Fortune so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).

cyra

Cyra
Cyra sa pôvodne učila mágiu, aby si mohla čarami zaistiť lásku mužov. Nakoniec sa tohto sna vzdala, ale zistila, že jej nadanie je tak veľké, že by ho mohla využiť aj lepšie.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Diplomacy
Začína s kúzlom: Haste
Špecializácia: Zošle kúzlo Haste so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).

astral

Astral
Astral prišiel do Erathie takmer pred desiatimi rokmi a bol rýchlo prijatí do kúzelníckeho bratstva v Bracade. Vďaka svojím schopnostiam zaujal v cechu významné miesto. Niektorí si z neho robia žarty, že iba pomocou mágie mohol tak rýchlo dosiahnuť takých úspechov.
Zručnosti: Advanced Wisdom
Začína s kúzlom: Hypnotize
Špecializácia: Zošle kúzlo Hypnotize so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).

Hrdinovia v kampani

dracon

Dracon
Dracon je čarodejník, génius mágie, ktorý sa snaží stať najväčším drakobijcom v histórii. Na rozdiel od ostatných čarodejníkov.
Zručnosti: Advanced Wisdom
Začína s kúzlom: Haste
Špecializácia: Môže vylepšiť jednotky Monks, Zealots, Magi a Arch Magi na jednotky Enchanters.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: