Inferno

eeofol-title

demoniac

Démoni/ Demoniacs

rashka

Rashka
Rashka je jedným z najsilnejších efrítov. Jeho metódy velenia sa sústredili hlavne na zastrašovanie a motiváciu. Doteraz to stále fungovalo…
Zručnosti: Basic Scholar, Basic Wisdom
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Efreet, alebo Efreet Sultans za každú úroveň dosiahnutú po 6 úrovni.
Dobré vedieť: Rashka je jediný na silu orientovaný hrdina, ktorá začína so sekundárnou vlastnosťou Wisdom. Nezabudnite mu kúpiť magickú knihu.

pyre

Pyre
Skutočné meno pyre nikto nepozná, ale šíria sa fámy, že bola členkov kultu Humanistov. Bol to nečestný kult, usilujúci o vyhnanie všetkého neľudského z Erathie. Len ona sama vie dôvod, prečo sa dala do služieb diablov z Eeofolu.
Zručnosti: Basic Logistics, Basic Artillery
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu balisty za každú úroveň dosiahnutú po 4 úrovni.

octavia

Octavia
Hovorí sa, že Octavia by mohla tajne získať zlato od spiaceho raka, ale muselo by jej, ako konštatovala, vystačiť na nepretržité nákupy všetkého čo dráždi jej fantáziu.
Zručnosti: Basic Scholar, Basic Offense
Špecializácia: + 350 zlatých denne pre kráľovstvo.

nymus

Nymus
Nymus bola zodpovedná za výcvik pekelných pánov na útok proti Erathii. Jej bojové skúsenosti doviedli Eeofol k úplnému víťazstvu, ale rozpory medzi Kreeganmi a pánmi z podzemných kobiek doviedli spočiatku úspešné ťaženie k rýchlemu koncu.
Zručnosti: Advanced Offense
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Pit Fiends, alebo Pit Lords za každú úroveň dosiahnutú po 5. úrovni.

marius

Marius
Marius a Calh boli pred niekoľkými rokmi vernými druhmi. Nakoniec sa rozišli, keď vyšlo najavo že Calh nesúhlasí s jej “majstrovským plánom” zbaviť svet odporných a dobráckych dendroidov.
Zručnosti: Advanced Armorer
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Demons, alebo Horned Demons za každú úroveň dosiahnutú po 4. úrovni.

ignatius

Ignatius
Keď diabli dorazili do Erathie, Ignatius pochopil, že jediná nádej na prežitie je pridať sa k nim. Dokázal ich presvedčiť, že vždy slúži nejakému cieľu, ale bojí sa dňa, keď sa rozhodnú, že viac nepotrebujú pomoc žiadneho vplyvného človeka.
Zručnosti: Basic Tactics, Basic Resistance
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Imps, alebo Familiars za každú úroveň dosiahnutú po 1. úrovni.

fiona

Fiona
Fiona bola krotiteľkou zvierat v cirkuse na východe Erathie, než prišlo k invázii diablov. Predvidla im, že jej moc nad zvieratami platí aj na temperamentných pekelných psov a bola okamžite prijatá do armády Eeofolu.
Zručnosti: Advance Scouting
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Hell Hounds, alebo Cerberi za každú úroveň dosiahnutú po 3. úrovni.

calh

Calh
Calh a Marius boli pred niekoľkými rokmi vernými druhmi, ale čoskoro vyšlo najavo, že Marius je posadlá totálnym zničením všetkého, hlavne dendroidov. Rozišli sa a Calh teraz buduje vojenskú kariéru.
Zručnosti: Basic Archery, Basic Scouting
Špecializácia: Zvyšuje útočnú a obrannú silu všetkých jednotiek Gogs, alebo Magogs za každú úroveň dosiahnutú po 5. úrovni.
Dobré vedieť: Ako začiatočné jednotky môže mať Calh iba Gogs. Najviac ich môže od začiatku dostať až 20, rozdelených v troch slotoch. Najmenej ich môže dostať iba štyroch.

heretic

Kacíri / Heretics

zydar

Zydar
Pokiaľ Zydar nevedie do bitky svoje vojenské jednotky, študuje nové cesty k zvýšeniu svojej magickej sily. I keď nie je najväčším z mágov, rozhodne má väčšiu šancu než ktokoľvek z jeho ordu.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Sorcery
Začína s kúzlom: Stone Skin
Špecializácia: Za každú novú úroveň získa 5% bonus k zručnosti Sorcery.

xyron

Xyron
Xyron má rád oheň rád dokonca viac, než by ktokoľvek od efríta očakával. Vycíti skoro všetko čo má niečo spoločné s ohňom a lávou.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Scholar
Začína s kúzlom: Inferno
Špecializácia: Zošle kúzlo Inferno so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).
Dobré vedieť: Aj keď Xyron disponuje od začiatku kúzlom Inferno, použiť ho nemôže, nakoľko nemá dostatok many.

xarfax

Xarfax
Xarfax slúžil vo vojsku Erathie až do doby, kedy bol zajatý armádou Kreeganov v roku 1162 A.S.. Kreegani v ňom prebudil doposiaľ nepoznanú silu. “Prerobený” Xarfax sa mu odvďačil svojou vernosťou a dnes je jeho schopným nasledovníkom.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Leadership
Začína s kúzlom: Fireball
Špecializácia: Zošle kúzlo Fireball so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).
Dobré vedieť: Xarfax (inferno) a Vey (Stronghold) sú jediní dvaja hrdinovia zameraní na mágiu ktorí začínajú so sekundárnou vlastnosťou Leadership.

olema

Olema
Olema prežila celý svoj život v Eeofolu, ale keď prišli kreeganove vojská, ponúkla sa ako sprievodca po zemi. Od tej doby mnohokrát preukázala svoje schopnosti vedenia.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Ballistics
Začína s kúzlom: Weakness
Špecializácia: Zošle kúzlo Weakness so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).

calid

Calid
Calid ovláda neobvyklú, aj keď užitočnú schopnosť vycítiť skryté ložiská síry. Tyrani z kobky ju príležitostne využili pri hľadaní síry pre ich hrôzostrašných drakov.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Learning
Začína s kúzlom: Haste
Špecializácia: Produkuje 1 síru denne pre svoje kráľovstvo.

ayden

Ayden
Šaman Ayden ponúkol svoje služby kreeganom a zveril sa im so svojou túžbou mať jedného dňa svoje vlastné kráľovstvo.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Intelligence
Začína s kúzlom: View Earth
Špecializácia: Za každú novú úroveň získa 5% bonus k zručnosti Intelligence.

axsis

Axsis
Axsis preukázal prirodzenú schopnosť pre mágiu už v mladom veku, čo ho ešte viac odcudzovalo od ostatných. pretože démoni zriedkakedy prejavujú schopnosť pre niečo, čo vyžaduje myslenie.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Mysticism
Začína s kúzlom: Protection from Air
Špecializácia: Za každú novú úroveň získa 5% bonus k zručnosti Mysticism.

ash

Ash
Ash získala svoje meno v priebehu prvých útokov na Erathiu. Jej vojenské zbory dokázali polapiť niekoľko tuctov elfov a trpaslíkov vnútri malej drevenej pevnosti ktorú Ash vyhodila do vzduchu tak silným kúzlom, že sa celá stavba doslova zmenila na prach a odhalila tak niekoľko desiatok šokovaných elfov a trpaslíkov.
Zručnosti: Basic Wisdom, Basic Eagle Eye
Začína s kúzlom: Bloodlust
Špecializácia: Zošle kúzlo Bloodlust so zvýšeným účinkom, založeným na rozdieli úrovne hrdinu a úrovne cieľa kúzla (účinok je vyšší pri použití na slabšiu jednotku).

Hrdinovia v kampani

xeron

Xeron
Po páde Xenoflexa a nástupe Lufifera Kreegana, bol práve Xeron prvý ktorý prisahal vernosť novému pánovi. Po jeho prísahe veľmi rýchlo nasledovali aj ostatní hrdinovia.
Zručnosti: Basic Leadreship, Basic Tactics
Špecializácia: Zvyšuje útočnú, obrannú silu a rýchlosť všetkých jednotiek Devils, alebo Arch Devils nasledovne: +4 útok, +2 obrana, +1 rýchlosť.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: