Jednotky

angel

Castle – Veľmi dobre vyvážený hrad. Dve strelecké jednotky, z toho Marksmen strieľa 2x, dve lietajúce jednotky, Royal Griffin dokáže bez obmedzenia vracať údery a Archangel môže oživovať padlé priateľské jednotky. Jednotka Pikemen/Halberdier je jedna z najsilnejších jednotiek prvej úrovne. Pozemné jednotky sú veľmi silné, Crusader útočí 2x a Champion musí dobre využívať jazdecký bonus. Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Archers, Griffins, Swordsmen, Monks, Angels.

green-dragon

Rampart Hrad je dobre vybavený obrannými jednotkami, Dwarf a Dendroid majú výborné obranné čísla a hlavne Dwarfovia s ich čiastočnou odolnosťou voči mágii dokážu vydržať aj tuhšie boje. Strelecká jednotka je iba jedna, ale po vylepšení elfovia strieľajú dva krát. Draci sú imúnny voči kúzlam do štvrtej úrovne, nie však voči kúzlu Implosion, ktoré ich veľmi jednoducho dokáže zničiť. Pegasovia sú veľmi dobré rýchle útočné jednotky, ale pozor, pri zrýchlených bojoch ktoré robí počítač, vtedy dochádza k ich veľkým stratám. Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Elves, Pegasi, Green Dragons.

giant

Tower – Mesto výborných streleckých jednotiek, od najslabšej v podobe Master Gremlin, výbornú jednotku štvrtej úrovne Archmage až po najlepšiu streleckú jednotku v hre Titan. Master Genie dokáže v priebehu boja zosielať kúzla na priateľské jednotky. Golemovia sú výborné obranné jednotky, spolu s Nagami, ktoré disponujú veľmi dobrou útočnou silou. Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť:Gremlin, Golem, Genie, Naga, Giant.

devil

Inferno – Patrí strelcami medzi slabšie hrady, ani vylepšenie jednotky Gog veľmi nepomáha. Dosť jednotiek má vlastnosť pri ktorej im protivník nevracia úder, Efreet Sultans má výborný Fire Shield. Cerberus útočí na viac jednotiek naraz. Pit Lord má schopnosť padlé spojenecké jednotky oživiť na jednotku Demon, ktorá ale patrí medzi najslabšie jednotky 4. úrovne.  Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Imps, Gog, Pit Fiend, Hell Hounds, Efreeti.

bone-dragon

NecropolisDisponuje iba jednou streleckou jednotkou, ale je to tretia najlepšia v hre. Kostlivci za pomoci vlastnosti Necromancy dokážu narásť do obrovských rozmerov, je to najdôležitejšia vlastnosť pre hrdinov Necropolisu. Vampire Lord je výborná útočná jednotka, ktorá sa dokáže regenerovať zabíjaním ostatných jednotiek. Zombie je veľmi pomalý, spolu s jednotkou Wraiths asi zbytočnejšie a najslabšie jednotky hradu. Zato Dread Knights vlastnosťami pripomínajú slabšiu jednotku úrovne 8. Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Vampires, Liches, Black Knights, Bone Dragons.

red-dragon

Dungeon –  Poskytuje výborné rozloženie síl jednotiek v boji. 2 strelecké jednotky, 3 letecké a 2 pešie jednotky. V dlhších bojoch je potrebné mať Ammo cart (hlavne kvôli medúzam, pretože počet striel je iba 8), Minotaur Kingje výborná útočná a obranná jednotka, najlepšia v úrovni 5. Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Harpies, Minotaur, Medusas a Red Dragons.

behemoth

Stronghold – Prevládajú silné útočné a odolné jednotky s dostatočným počtom životov, ale relatívne pomalé. Strelecké jednotky, hlavne kyklop sú veľmi silné a môžu útočiť aj na hradby. Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Wolf Riders, Orcs, Ogres, Rocs, Behemoths.

hydra

FortressHrad v močiaroch ktoré okupujú nie príliš sympatické stvorenia. Hlavná jednotka hradu je Hydra, ktorej útok na všetky strany je výborný, hlavne v kombinácii s kúzlom Teleport. Hrad má dve lietajúce jednotky z toho dračie vážky (Dragon Fly) terba využívať na rýchly útok na strelecké jednotky a rýchly návrat na predchádzajúcu pozíciu. Strelecká jednotka je veľmi slabá, treba ich mať čo najviac. Jednotka Mighty Gorgon je výborná pri útokoch na silné jednotky siedmej úrovne, hlavne ak sa jej podarí dať útok Death Stare. Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Lizardman, Mighty Gorgon,Wyvern, Hydra.

firebird

Conflux – Mesto elementálov, ktoré bolo pridané do série Heroes v datadisku Armageddon`s Blade. Jednotky majú imunitu voči veľa druhom kúzlam. Mesto disponuje dvojicou streleckých jednotiek, tromi leteckými jednotkami, medzi ktorými je aj Phoenix čo je najrýchlejšia jednotka v hre. Psychic a Magic Elemental má podobný útok ako Hydra, môže útočiť na všetky jednotky okolo seba a je imúnny voči kúzlam.  Dôležité jednotky, ktoré treba čo najskôr vylepšiť: Pixie, Air Elemental, Water Elemental, Fire Elemental, Earth Elemental a Firebird.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Anti-Spam Quiz: