Heroes VII – jednotky frakcie Xel

Umbramancer_banner_7

Ani to netrvalo dlho a máme k dispozícii jednotky rasy Xel z chystanej modifikácie Heroes VII s názvom Wryn Pendragon: Umbramancer. Ide o pekne nechutné zmutované jednotky, ktoré vyvolajú v radoch nepriateľa strach už len svojím vzhľadom a to ešte ani nezačali útočiť. Poďme si ich predstaviť:

Mrchožrout / Scavenger

Scavenger_lore

Mrchožrouti nejsou přímým produktem mutace, ale jsou spíše jakýmsi narychlo “spíchnutým” pokusem z mrtvých těl vlků a toulavých psů. Prvotní nápor vyslaného záření Xel žádný z těchto tvorů nevydržel, a tak byla využita znalost nekromancie, kterou mimozemské entitě poskytl tajemný spojenec. Později se mu jeho dílo natolik zalíbilo, že podobné “mazlíčky” šil přímo na míru svým novým pánům. Kromě neobyčejně ostrých zubů a drápů, které jsou infikované agresivní bakterií, je Mrchožrout schopen rychlé regenerace z živých těl protivníků. Shnilé maso, které pohromadě drží jen temná magie je natolik odpudivé, že je lepší se vyhnout útoku zblízka a raději ostřelovat tyto bestie z bezpečné vzdálenosti. Ovšem pozor, i přes absenci očí vás Mrchožrout stále slyší a cítí, takže před ním jen tak neuniknete.

Důlní brouk / Mine Beatle

MineBeatle_lore

Důlní brouci, jak je nazvali sami stínoví trpaslíci, byli vystaveni záření Xel jako první. Z neškodných brouků se tak staly krvelačné bestie, které dokážou svými kusadly hravě rozštípnout lebku. Z hlubin dolů se dostanou díky malým, ale výkonným křídlům. Nejsilněji se však mutace podepsala na složení vnější i vnitřní schránky těchto brouků. Uvnitř jim koluje velmi nestálá substance, která se při styku se vzduchem stává výbušnou. Stačí pak malá jiskra (kterou mimochodem brouci zvládnou vytvořit svým nosním výčnělkem) a okolí se promění v ohnivé peklo s démonicky zeleným nádechem. Proti tomuto útoku mají brouci ochranu v podobě silného krunýře, pohlcujícího veškerou magii. Rozhodně není moudré zkoušet útočit ze zálohy, neboť silný krunýř všechny takové útoky odrazí.

Pátrač / Searcher

Searcher_lore

Pátrači jsou oči entity Xel. Dokáží se rychle přesouvat na velké vzdálenosti a komunikovat mezi sebou skrze speciální vlny, které jiný tvor nedokáže zachytit. Jejich pěti složeným očím nic neunikne a jsou tak výbornými zvědy vysílanými na nepřátelská území. Původně šlo o mírumilovný hmyz, který poté, co jej zasáhlo záření, zmutoval v inteligentního humanoida, schopného vycítit slabé místa svých protivníků. Nezaleknou se ani silnějších protivníků, které dokáží vystrašit natolik, že namísto protiútoku raději zvolí ústup. Zatímco takto drží nepřátele v odstupu od ostatních jednotek, zároveň jim dávají signály, kam přesně zasáhnout, aby způsobili co nejvíce škod. Znamení, kterým při útoku Pátrači své oběti označí, dokáží využít vyšší stádia entity Xel (elitní a šampiónské jednotky) k posílení útoků.

Xenofág / Xenophage

Xenophage_lore

Xenofágové byli poprvé spatřeni, jak vylézali z hlubin moře, kde došlo k mutaci krabů a jim podobným tvorů. Svým vzezřením nahánějí hrůzu, avšak i průměrně rychlá kořist jim dokáže utéct, neboť rychlým pohybem zrovna neoplývají. To však vynahrazují jejich smysly. Zrak je sice omezený na minimum a tato stvoření “vidí” postranními výčnělky na hlavě jen na krátkou vzdálenost, ale pokud je na bojišti přítomen i Pátrač, dokáží vycítit jeho znamení a pak zasáhnou s naprostou přesností. Jejich lebeční štít má krom ochranné i komunikační funkci a dokonce dokáže i vyvolat obávanou Xenobouři rudých blesků, které nejen silně zraní vše na bojišti, ale je zde i šance, že jednotky zůstanou v šoku. Rozhodně není moudré na Xenofágy střílet slabými jednotkami, neboť je to jen podráždí a ihned střelu oplatí, což může znamenat i smrt útočníka.

Otrokář / Enslaver

Enslaver_lore

Otrokáři patří mezi vyšší formy života, které prošly mutací a dokáží své nepřátele využít ve svůj prospěch. Původně šlo o různé druhy sudokopytníků, ovšem po zásahu záření Xel se z nich stala tato nelítostná monstra. Zpočátku je bylo možné vidět, jak pobíhají ještě na všech čtyřech, ale postupem času se jejich chůze stala vzpřímenou a na předních končetinách se utvořily kostnaté výběžky, jenž začaly sloužit jako velmi účinné zbraně. Slepota, způsobená mutací, byla nahrazena výborným čichem a schopností “vidět” záření, které vydává v různém množství každá věc, tvor i rostlina na Mondalaru. Otrokáři vycítí přítomnost Pátračů na bojišti a jejich šance na kritický zásah se zdvojnásobí vůči označeným nepřátelům. Jejich nejmocnější zbraní nejsou smrtící výrůstky, ale schopnost zotročit si mysl nižších tvorů. Buď jim rozkážou, aby napadli nejbližší jednotku, a to i spřátelenou, nebo jejich mysl doslova paralyzují, čímž vynechají další svůj možný tah.

Smrtonoš / Deathbringer

Deathbringer_lore

Smrtonoši byli původně mořské ryby, ale po ozáření získali schopnost vylézt z vody a chodit po dvou nohách, jako lidé. Navíc mohou využívat dimenzionálních bran ke zkrácení vzdálenosti. Na malý okamžik se tak ocitnou mimo náš čas i prostor a při návratu získají štít, který je chrání vůči všem fyzickým útokům. Rozhodně je nezastaví vodní příkop či zeď, jednoduše se přemístí za překážku či za nic netušícího nepřítele. Stejně jako jejich stvořitelé – prastará rasa Xel – i oni mohou jednou za bitvu získat ochranu časoprostorových trhlin, které pohltí veškerá zranění na krátký čas či do určité míry. Tyto schopnosti se silně podepsaly na vzhledu Smrtonošů a častá změna dimenzí pokřivila jejich těla a připravila je i o zrak. Namísto něj se tak spoléhají na jakýsi “radar”, který využívali i pod vodou. Jakmile vycítí přítomnost Pátrače na bojišti, dokáží jím označené nepřátele zasáhnout hned dvakrát.

Moloch / Moloch

Moloch_lore

Molochové jsou ultimátním výtvorem mutace. Jejich původ je opředen tajemstvím, ale někteří učenci se domnívají, že jde o Hlubinné démony či jim podobná stvoření, kterým záření Xel nahradilo démonskou krev něčím mnohem silnějším a zároveň snadněji ovladatelnějším. Jejich primární účel je způsobit na bojišti co nejvíce škod, a proto byly jejich ruce podrobeny dodatečné mutaci a namísto prstů mají dva kyje posázené ostrými kostěnými výrůstky. Těmito zbraněmi dokáží na jednu ránu zasáhnout všechny nepřátele kolem sebe a už i při obyčejném útoku je dobré nestát hned vedle sebe. Vycítí-li znamení Pátrače, útočí s ještě větším odhodláním. Často jsou využíváni i jako sekundární obléhací zbraně, neboť dokáží do země udeřit takovou silou, že vyvolají lokální zemětřesení, poškozující obranné prvky nepřátelských hradů. Ti, kdo ze v ten moment nenacházejí ve vzduchu, okamžitě ztrácejí rovnováhu a stávají se tak na jedno kolo snadným cílem.

Jednotky v pohybe si môžete pozrieť na YouTube kanály World of Heroes.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: