Evolúcia jednotiek sveta Might & Magic, časť tretia

medusa evolution

Zloduch / Rogue

Tí, ktorí si nenašli miesto medzi ľuďmi alebo boli vypudení za zločiny, sa obrátili na zlo proti svojim vlastným radám. Lúpenie, prepady, vražda, záhaľka patria do ich dennej rutiny a držia ich nažive. Predajú a zapredajú čokoľvek, aby si zachránili vlastný krk, lebo to je jediné, čo im ostalo a čo môžu zachrániť. Ich najúčinnejšou zbraňou je zrada, ktorá neraz zvíťazí nad statočnosťou a čestný muž sa jej neubráni. Tak žijú po skupinách ako lotri v lesoch okolo obývaných území, ťažia zo slabosti druhých a v noci sa zakrádajú okolo obydlí ako duchovia.

rogue evolution

Naga

Keď nastane noc, boj utíchne premožený únavou a na zem dopadne bledé svetlo Mesiaca, prichádza čas nočných lovcov. Vtedy sa zo dna morí a z močaristých lesov vyplazia Nagy, hady tak ohromné, že žerú ľudí vcelku. Vycítia slabosť koristi a jej telesné teplo je pre nich neodolateľným lákadlom. S ľudskou tvárou a mnohými údmi na hrubiznom slizkom tele s tvrdými šupinami však silou a rýchlosťou predčia aj elfa, ktorý nestihne uhýbať smrteľným ranám ich šablí. A keby čepele nestačili, ovinú nepriateľa hadovitým telom, rozdrvia mu v tele kosti na prach a vytlačia život z utýraného tela.

naga evolution

Medúza / Medusa

Hady nepotrebujú veľkosť a silu, aby priniesli smrť. Z prastarého sveta, pretrvávajúceho v rozprávkach, pochádza bytosť, ktorá len pohľadom mení život – ľudí či drakov na kameň. Medúza má schopnosti, ktoré sa vymkli spod kontroly aj bohom, preto ju zavrhli a navždy zapečatili v podzemí pri koreňoch sveta, kde obchádzajú padlé tvory. Tam mala zostať v žalári času a temnote, až kým nepukne Zem a nenastane Posledný boj. V tme ale splodila početné potomstvo a jej pangharti sa puklinami rozliezli do ďalekých kútov sveta, aby sužovali svet živých. Lebo oni žijú len pre seba, pre svoje zavrhnutiahodné chúťky a túžbu zabíjať.

medusa evolution

Ghúl / Ghoul

Ak staroba či boj zmôže smrteľníka a ten podľahne, jeho telo sa nerozpadne v zemi, ale znovu povstane, silnejšie a strašnejšie ako predtým. Hoci nezlomená duša padlého utečie voľná, čierne kúzla prevezmú moc nad spuchnutým mäsom a bielymi kosťami a zmenia ju na nízku bytosť. Za tmy sa v hroboch pohnú kosti, otvoria sa krypty a z nich vylezú bledé monštrá, ktoré trhajú živých, požierajú ich vnútornosti a šíria nákazy. Ghúl je stvora s jediným účelom – slúžiť stvoriteľovi, pánovi smrti, ktorý buduje neumierajúce armády. Ako taký nemá vlastnú vôľu, ale žije a padá s nekromancerom, šíri vôľu smrti a usiluje o vyhladenie života.

ghoul

Šaman / Shaman

Ľudia, elfovia, ale aj orkovia skrotili nehmotné sily mágie a premenili ich na zaklínadlá. Orkská podstata je však divoká a také sú aj ich kúzla – vnesú agresívnosť do zúrivých bojovníkov, aby besnili v boji, necítili zranenia a rozšírili pred smrťou čo najviac skazy. Šamani sú zvolení počas bizarných rituálov plných revu, krvi a obetí a len tí najschopnejší orkovia s vriacou krvou sú predurčení k úlohe duchovného vodcu klanov.

shaman evolution

Beštia / Beast/ Behemoth

Vysoko v horách, ktorých hroty prepichujú nebesá a zastavujú oblaky, žije v jaskyniach mohutný chlpatý tvor ako krutá spomienka na zabudnuté ľadové doby. Je dokonale prispôsobený na život v najdrsnejších podmienkach, kde je potrava vzácna ako život sám. V povestiach ľudí sa objavuje ako záhadný snežný obor, no nikto sa nevrátil po stretnutí s obludou a len nemnohí majú odvahu vyvrátiť či potvrdiť legendu o snežnom mužovi. Vraví sa, že orkom sa podarilo odchytiť niekoľko beštií a spútaných v reťaziach ich doviezť do svojich bášt. Kŕmili ich surovým mäsom a myseľ im obohatili o nenávisť, to málo, čo sa dokázali naučiť, a takto vycvičených ich vrhli do bojov. Šialení a v strachu z bičov tam podľahnú, no predtým rozpárajú a zadupú do zeme všetko na dosah ich drápov.

behemoth

Obor / Ogre

Rasa veľmi blízka orkom, ale jej pôvod je zastretý tajomstvami. Oni tvrdia, že v ich žilách koluje krv obrov, že ich vypestovali zo svojich radov, krížili veľkých jedincov medzi sebou, šľachtili ako zvery, až kým sa vlastnosťami nepodobali na obávané kolosy. Stali sa z nich ozrutní surovci dokonale vycvičení do boja. Hoci sú to tupé tvory, neschopné naučiť sa zrozumiteľný jazyk, inteligenciu bohato vynahradzujú silou a krutosťou. Skutočná rasa obrov však pochádza ešte zo sklonku sveta, keď povstali z kostí Zeme, vytvorení bohmi. Žijú možno aj dodnes v skalistých horách, kde sa zrodili, pomaly sa pohybujú, merajú si medzi sebou silu v divokých súbojoch a po tisícročia sa opäť menia na kameň a prach.

orge evolution

Fénix / Phoenix

Bytosť stará ako samotný čas, preto ju ani čas zahubiť nedokáže, lebo z popola sa znovu rodí nový život. Traduje sa, že pôvod Fénixa je spätý so Slnkom, a kým ono horí, bije aj jeho srdce. Jeho životná energia je tak spaľujúca, až ju telo nemôže vydržať a zhorí na popol. V tom popole sa ale zachová jeho potomok v jedinom vajci. Za určitý čas v ňom vzplanie vnútorný oheň, roztaví škrupinu a vyletí nanovo horiaci vták, rýchlo rastúci vo svojej žiare, rovnajúcej sa Slnku. Tento bájny tvor nemá nepriateľa, lebo proti nespútanému ohňu sa nedá bojovať. Veľmi zriedkavo sa stáva, že upustí pierko z chochola na hlave a také má cenu nad zlato, lebo sa v ňom ukrýva neobyčajná magická sila, po ktorej prahnú čarodejníci. Fénix je na Zemi rovnako vzácny ako je legendárny, no niektorí veria, že každá jedna hviezda na nebeskej klenbe má svojho Fénixa ako strážcu, no ten je nedosiahnuteľný rukami smrteľníkov.

phoenix evolution

Roch / Roc

V dávnych dobách, keď po Zemi ešte nechodilo ľudské pokolenie a elfovia o ňom nevedia nič určité, vtedy v oblakoch lietali nespočetné druhy okrídlených tvorov a netvorov. Lovili obrovité zvery preháňajúce sa po zemi, kde sa pre nich našlo omnoho viac miesta ako je dnes, v dobe ľudí. Z vtáka Rocha sa dodnes zachoval jeho maličký potomok orol. Pramálo pripomína majestát pravekého orla, ktorý mohol loviť slony a mnohometrové obludy z hladiny morí. Korisť si odniesol do netušených výšok na zasnežených končiaroch hôr, podopierajúcich klenbu sveta. Tam si stavali ohromné hniezda, tam sa liahli početné mláďatá a darilo sa im. Dnes sa často spomína v legendách, že prišli na pomoc elfom a ľuďom do boja, aby zápasili s okrídlenými besmi nepriateľa. V boji ich mnoho našlo svoj koniec a preto sú dnes vzácni, no možno stále sídlia niekde veľmi vysoko, kam noha tvora chodiaceho po zemi nikdy nevkročí.

roc evolution

Pegas / Pegasus

Krása a majestát sa spojili v úžasného okrídleného žrebca, pána medzi koňmi. Zlietol až z nebies vyslaný bohmi na pomoc ľuďom ako znamenie, že stále myslia na ich útrapy a súženia. Pegas je ušľachtilé a hrdé zviera a preto si za svoj dlhý život vyberie len jediného hrdinu, ktorému dovolí osedlať si ho. Spolu potom spriadu svoj osud, lietajú do vojen, bojujú a padajú po slávnych činoch, ospievaných vo večných piesňach. Spomína sa na nich s úctou, pretože Pegas a jeho jazdec sa zjavujú zriedkavo. Ako najväčšiu pamiatku za zásluhy ho bohovia zvečnili na nočnej oblohe, kam vyniesli jeho ostatky a tam naveky ostane, bude odtiaľ strážiť ľudí a svietiť ako maják nádeje, keď príde tma.

pegasus evolution

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: