Pavilion town v2.49 (VCMI)

pavillion_town_title

Pavilion Town je novou rekreáciou mesta Bastion. Je vybalancované a boli opravené chyby pôvodnej verzie. Novú verziu som skúšal a behala bez problémov, nezmenili sa  a ani nepribudli žiadne grafické prvky, jedná sa len o doladenie mesta Bastion, ktoré sme tu mali už dávnejšie pod iným menom.

Autor: Bastion New Town Group, edeksumo, New Pawilon Team

Download
Pavilion Town
How to install modifications for VCMI

pavillion_town_1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: