Artworky zo sveta Heroes of Might and Magic III

artwork-heroes-3-title

Na obrázkoch nájdete aj jednotky ktoré sa do Heroes of Might and Magic III nedostali, prípadne ich iné variácie. Bohužiaľ nie všetky sú v dobrej kvalite, ale len v takej akú poskytol všemocný internet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: