Rezistencia vs. imunita jednotiek

resist-vs-immunity

V nasledujúcom článku odhalíme tajomstvo a význam dvoch podobných slov – rezistencie a imúnnosti – vo svete Heroes 3.

Mágia tvorí podstatnú časť herného mechanizmu. Sila mnohých jednotiek je práve v jej schopnosti náhodne vykúzliť užitočné kúzlo či zraniť súpera – alebo mu odolať. Tu sa dostávame k problému, vlastne ku dvom. Ak narazíme na jednotky schopné odolať kúzlu, na vysvetlenie sú dve možnosti – jednotka je imúnna alebo rezistentná. Hoci sa významový rozdiel dá prakticky ľahko zameniť, v našej hre bol dokonca aj pre autorov Heroes tak veľký (alebo nepodstatný), že si nevšímali jeho podstatu, viď manuál. Tam sa napr. píše:

 • Čierni draci sú imúnni voči všetkým kúzlam. V skutočnosti sú však rezistentní
 • Titáni sú imúnni proti kúzlam mysle, no sú rezistentní
 • Troglodyti sú imúnni voči slepote, tu je to správne

Túto záhadu si priblížime na jednotlivých príšerkách, a aby to nebolo jednoduché, rozdelíme ich na živé, neživé a nemŕtve.

troglodytedone

Živé bytosti

Najčastejšie, nikdy nemajú neutrálnu morálku, a tá je ovplyvnená artefaktmi, hrdinom a kúzlami. Všetky sú imúnne proti Destroy Undead a Animate Dead.

Trpaslíci a Bojovní Trpaslíci (Dwarf, Battle Dwarf) – Rezistencia: Majú 20% šancu rezistencie voči všetkým nepriateľským kúzlam, ich upgrade dvojnásobnú šancu

Jednorožci a Vojnoví Jednorožci (Unicorn, War Unicorn) – Rezistencia: 20% rezistencia na susedné priateľské jednotky pred všetkými nepriateľskými kúzlami, nesčítava sa s vrodenými rezistenciami jednotiek, pôsobí samostatne. Nesčítava sa z viacerých Jednorožcov a nepôsobí na ňu Orb of Vulnerability. Kúzlo Blind na základnej úrovni, avšak na Magic Plains zosilnené na expert

Zelení a Zlatí Draci (Green, Gold Dragon) – Zelený drak je rezistentný proti kúzlam prvej až tretej triedy, zlatí draci proti prvej až štvrtej triedy

Obri a Titáni (Giants, Titans) – Sú rezistentní proti všetkým kúzlam mysle, teda Blind, Hypnotize, Berserk, Mirth, Sorrow, Frenzy a Fogetfullness

Ifríti a Sultáni (Efreet, Sultan Efreet) – Rezistentní voči kúzlam ohňa a imúnni voči Fire Shield

Troglodyti a Infernálni Troglodyti (Troglodyte, Infernal Troglodyte): – Imúnni voči kúzlu Blind (aj od Jednorožcov), Stone Gaze od Medúzy a Baziliska

red-dragon

Červení a čierni draci (Red, Black Dragon) – Rezistentní voči kúzlam prvej až tretej triedy sú červení draci, čierni proti všetkým

Ohniví vtáci a Fénixovia (Firebird, Phoenix) –Rezistentní proti ohnivým kúzlam a imúnni voči Fire Shield

Azúroví Draci (Azure Dragon) – Rezistentní proti kúzlam prvej až tretej triedy a svojho Fear

Kryštáloví Draci (Crystal Dragon) – 20% rezistencia

Weakness a Dispel Dračej Vážky (Dragon Fly) – ako kúzlo Weakness na pokročilej úrovni, zosilnené na expertnú na Magic Plains – zasiahne všetky jednotky (okrem imúnnych a rezistentných). Nesčítava sa. Dispel je úroveň nula a pôsobí na každú (!) jednotku

Wyverna Monarch – Poison – len na živé jednotky, level 0, trvá tri kolá, znižuje zdravie o 10%/20%/30% základu celého oddielu, nemôže zabiť jednotku, sčíta sa len do 50% redukcie. Po vyprchaní účinku sa zdravie nemení. Celý účinok možno odstrániť kúzlom Cure, nie Dispel

greaterbasilisk

Medusa, Basilisk – Stone Gaze – level 3, 20% na skamenenie, tri kolá, zrušená útokom. Pôsobí na všetky bytosti okrem Troglodytov a jednotiek imúnnych/rezistentných voči tretiemu levelu. Skamenená jednotka dostane polovicu poškodenia a vracia úder plnou silou

Ifreet Sultán – Fire Shield – rovnaký ako Fire Shield na základnej úrovni. Nikdy nepôsobí na imúnne jednotky, Golemovia redukujú poškodenie podľa úrovne vylepšenia. Protection from Fire znižuje zranenie a Ementáli Vody a Ľadu nedostávajú poškodenie naviac. Pri zakúzlení na Sultánov sa nesčítavajú, aktívny ostane ten silnejší

Scorpicore – Paralysis – 20% šanca na paralýzu na tri kolá, level štyri, zruší sa útokom. Oproti Stone Gaze jednotka dostane plné poškodenie, ale vracia len polovicu. Možno odstrániť Cure alebo Dispel

Hromový vták (Thunderbird) – Lightning – presne ako kúzlo Lightning Bolt

Kúzla Majstrov Džinov (Master Genie) – rovnaké ako kúzla hrdinu, na Zlatých Drakov vždy zosiela Magic Mirror

Ogre Mága (Ogre Mage) – Bloodlust – trvá šesť kôl, každý môže kúzliť trikrát, level expert

Vyvolávanie Pána Jám (Pit Lord) – pôsobí len raz na mŕtvy oddiel “živých” jednotiek, ale môže byť vyčarovaný viac krát na iný oddiel, level 2. Vytvorí počet démonov podľa formulky: počet Pánov vynásobený 50 HP. Oživený počet démonov nemôže ma vyššie HP ako mŕtvy oddiel

Vílový Drak (Fearie Dragon) – môže používať všetky kúzla v Anti-Magic Garrison, ale nemôže kúzliť aj je na bojisku artefakt Orb of Inhbition

 

homm3___fire_elemental_by_jj_power-d47oz21

Neživé bytosti

Patria sem Gargoyli, Golemovia, Ementáli a Kryštáloví Draci. Navyše nemôžu byť oživení (kúzlom či Archanjelom, stanom áno)

Kamenní a Obsidiánoví Gargoyli (Stone and Obsidian Gargoyle) – sú imúnni voči kúzlam a efektom pôsobiacich na živých okrem Resurrect, Sacrifice, Mirth a Sorrow. Ako jediná neživá jednotka majú morálku

Golemovia (Stone, Iron, Gold, Crystal Golem) – Imúnni proti Fear Azúrového Draka a kúzlam pôsobiacim na živé bytosti. Rezistentní proti kúzlam Mysle. Redukcia z útočných kúzel podľa stupňa vylepšenia plus Fire Shield od Ifrítov

Kryštáloví draci (Crystal Dragon) – Majú 20% rezistenciu proti všetkým nepriateľským kúzlam

Elementáli

Imúnni proti kúzlam a efektom pôsobiacich na živých, rezistencia proti kúzlam Mysle a Blind. Protection Elementálov – trvá šesť kôl, každý ma tri použitia, pokročilý level. Na Magic Plains expertný level a zároveň jediné, ktoré na seba môžu zoslať (kvôli rezistencii, viď vyššie)

Vzdušní a Búrkoví Elementáli (Air, Storm Elemental) – Rezistentní voči Meteor Shower. Dvojité poškodenie od Lighting Bolt, Chain Lightning a Armageddon

Vodní a Ľadoví Elementáli (Water, Ice Elemental) – Rezistentní voči proti Ice Bolt a Frost Ring. Dvojité poškodenie od kúzel Ohňa (aj Magic Arrow)

Ohnivý a Energickí Elementáli (Fire, Energy Elemental) – Imúnni proti Fire Shield (aj od Ifrítov). Rezistentní voči proti kúzlam ohňa, aj Magic Arrow. Dvojité poškodenie od kúzel Vody

earth-elemental

Zemskí a Lávoví Elementáli (Earth, Magma Elemental) – Rezistentní voči Lighting Bolt, Chain Lightning a Armageddon. Dvojité poškodenie z Meteor Shower

Psychickí a Magickí Elementáli (Psychic, Magic Elemental) – Psychickí elementáli rezistentní voči proti kúzlam mysle, okrem Mirth a Sorrow. Magickí elementáli rezistentní proti všetkým kúzlam aj efektom nultej až piatej úrovne

Nemŕtve bytosti:

Sú imúnne proti kúzlam Blind, Sorrow, Mirth, Resurrection, Sacrifice, Death Ripple, Bless, Curse a rezistentné proti Forgetfullness, Berserk, Hypnotize a Frenzy. Skrátka všetky kúzla (aj efekty!) ovplyvňujúce živé bytosti. Sem patria jednotky Nekropolisu a múmie.

Age Ducha Draka (Ghost Dragon) – pôsobí len na žijúce tvory, level 5, trvá tri kolá, možno odstrániť pomocou Cure a Dispel. Po vyprchaní je zdravie jednotky obnovené, je teda slabšie ako Poison Monarchy

Zombie Disease – len na živé bytosti, level dva, tri kolá. Taktiež zrušená Cure či Dispel

Curse Rytierov Hrôzy ( Dread Knight) – rovnaký ako kúzlo Curse, pôsobí ako Weakness Vážky

Dodatočne sú všetky nestrelecké jednotky logicky imúnne voči Forgetfullness a Precision.

Hrdinovia:

Hero_ThorgrimHrdina Thorgrim (hraničiar, Rampart) má špecialitu v imúnnosti. Tá pridáva imúnnosť voči nepriateľským kúzlam 5%/10%/15%  na úrovni experti. Navyše má za každý level +5% tejto schopnosti. To ale neznamená že na úrovni 2 bude jeho odolnosť 20% a na úrovni 3 bude odolnosť 25%. Bolo by to až príliš ľahké. Tých 5% sa počíta z jeho sekundárnej schopnosti Resistance a ak je na úrovne expert tak je to 15%. Takže tých 5% sa berie z 15%, čo je v tomto prípade 0,75% na úroveň. Thorgrim sa musí dostať aspoň na úroveň 47 (47 x 0,75 + 15) aby mali jeho jednotky 50% odolnosť voči kúzlam. 

V nasledujúcej tabuľke, ktorá je robená pre hrdinu Tazara, je pekné vysvetlenie. Pre všetky sekundárne špecializácie hrdinov platí rovnako.

hero-skill

Postupnosť navyšovania % špeciálnej vlastnosti. Platí aj pre všetky ostatné (archery, armorer…).

Kúzla a artefakty spojené s imúnnosťou a rezistenciou

356918540Magic mirror – nepriateľské kúzla majú 20%/30%/40% šancu odraziť sa na náhodne vybraného nepriateľa

357089190Anti-Magic – na expertnej úrovni spraví priateľskú jednotku imúnnu proti všetkým kúzlam, navyše odstráni negatívne kúzla, ale nie pozitívne. Užitočné proti Blind. Znemožní použiť Resurrection alebo Animate Death, pokým jednotka nezomrie. Dá sa zrušiť kúzlom Dispel na pokročilej či expertnej úrovni Vody. Majstri džinovia náhodne čarujú Anti-Magic

Armageddons-Blade Artifact

Artefakty rezistencie
1. Garniture of Interference : 5% rezistencia proti nepriateľským kúzlam
2. Surtcoat of Counterpoise : 10% rezistencia proti nepriateľským kúzlam
3. Boots of Polarity : 15% rezistencia proti nepriateľským kúzlam
4. Badge of Courage : 100% rezistencia proti kúzlam mysle a +1 morálky

Artefakty imúnnosti
1. Pendant of Life: Death Ripple
2. Pendant of Death: Destroy Undead
3. Pendant of Free Will: Hypnotize
4. Pendant of Total Recall: Forgetfulness
5. Pendant of Dispassion: Berserk
6. Pendant of Second-Sight: Blind
7. Pendant of Holiness: Curse
8. Pendant of Negativity: Lighting Bolt a Chain Lightning
9. Sphere of Permanence: Dispel
10. Armageddon’s Blade: Armageddon
11. Power of Dragon Father: všetky kúzla 1-4 triedy

Orb_of_VulnerabilityOrb of Vulnerability – neguje všetky rezistencie vrátane skillu Resistance a artefaktov, okrem aury Jednorožcov. Nemá vplyv na imúnnosti. Nemŕtvi teda strácajú rezistenciu proti berserk (super proti légii kostlivcov, čo nie je nič nezvyčajné), atď. Magické vlastnosti jednotiek z artefaktov hrdinu nie sú negované! Takisto napr. vlastnosť Titánov – dostávajú len polovicu fyzického poškodenia – nie je ovplyvnená. Zaujímavé je, že v kombinácii s Armor of the Damned je možné použiť sily tohto artefaktu v Anti-Magic Garrison

Sphere_of_PermanenceSphere of Permanence – vracia kúzlo Dispel. Nepriateľský hrdina (alebo akákoľvek armáda) príde o všetky vrodené magické podstaty jednotiek po zakúzlení na expertnej úrovni. Veľmi využívaná a užitočná, ak má hráč aj Force Field. Ten môže na bojisku s prekážkami veľmi dlho brániť strelcov. Taktiež použiteľné pri obrane alebo útoku na hrad, kedy je možné zamedziť vstup/výstup jednotiek za hradby
Orb_of_Inhibition

Orb of Inhbition – zamedzuje vyvolaniu kúzla na bojovom poli. Nie sú ovplyvnené vlastnosti “útoku” jednotiek, ktoré sa nepovažujú za kúzla (level 0), ako Weakness od Dračej Vážky a k tomu Mass Prayer od Angelic Allianace a Armor of the Damned. Ale napr. Resurrection od Archangela alebo protektívne kúzla elementálov sú obmedzené

Recanters_Cloak

Recanter’s Cloak – zamedzuje kúzleniu tretej, štvtej a piatej triedy, a to aj jednotkám, takže napr. Paralysis od Scorpicore nefunguje (level 4), ako aj Resurrection od Archanjela. Podobný princíp má aj Cursed Ground. Navyše obmedzuje aj hrdinove kúzla druhej triedy a všetky kúzla jednotiek (Bloodlust od Ogre Mága, Protection od Elementálov)

Dôležitá poznámka – Life Drain od Pána Upírov, Death Stare od Mighty Gorgon, Death Cloud od Power Lich, Fear od Azúrového Draka a Bind od Enta nie sú považované za kúzla ale efekty!! Všetky vymenované imúnnosti a rezistencie či artefakty sa ich vôbec netýkajú, takže aj vrodená Fearless jednotka je zasiahnutá

Rezistencia je kumulatívna (okrem aury Jednorožcov), teda sa sčíta zo schopnosti a zo všetkých artefaktov (bez potreby hrdinu mať schopnosť Resistance). Thorgrim teda ľahko dosiahne vyššiu ako stopercentnú rezistenciu, ale nemá efekt “navyše”.

A na záver prezradím tú maličkosť a pointu článku – ak je jednotka imúnna, dá sa na ňu zoslať kúzlo a hrdina si minie manu, hoci kúzlo nemusí mať efekt. Ak je však rezistentná, toto kúzlo sa nedá zoslať. Tvrdohlavý hráč s Fireballom môže kdekoľvek na mapu zoslať túto guľu, ale rezistentnú jednotku nepoškodí. Ako najlepší príklad slúžia čierni draci a známa správa: „That spell will affect no one!“ 😉 – tá sa môže objaviť pri 100% imunite (Thorgrim).spell-no-affect

12 Comments

 1. Luki

  Díky za další fajn článek. Zajímavé počtení, ale sem tam mi něco nebylo moc jasné…

  Troglodyti a Infernálni Troglodyti – V úvodu píšeš rezistentní proti Blind, později píšeš, že jsou imunní.

  Černí draci nejsou rezistentní jen proti 1-4 úrovni, ale proti všem kouzlům.

  O sphere of permanence jsem tohle vůbec nevěděl. Ale stejně mi to není ještě úplně jasné, jak to přesně je. Chtělo by to nějaký příklad 🙂

  V důsledku se chci zeptat, jestli jsem pochopil rozdíl mezi rezistetní a imunní jednotkou dobře. Rezistentní je taková jednotka, na kterou působí kouzla omezeným či žádným účinkem, avšak je možné rezistenci jednotky potlačit (např. pomocí artefaktu). Imnunní je taková jednotka, na kterou nemá kouzlo žádný vliv a navíc se tato imunita nedá ničím potlačit. Je to tak správně ?

  Jinak je zvláštní, že ve hře se tyto pojmy zřejmě zaměňují – viz. Black dragon (“Immune to all spells”).

  Reply
 2. Michal (Post author)

  Ahoj,opäť ďakujem za postrehy. V prvom aj druhom bode máš pravdu, už sú opravené, tam som spravil chybu z nepozornosti. Čo sa týka Sphere, to som tiež zle pochopil, pretože som takto artefakt ešte neskúšal. Ale opravil som nepresnosť, dúfam, že je to prehľadnejšie.
  A obávam sa, že rozdiel si nepochopil :D. Rezistentná jednotka je úplne chránená proti kúzlam, nedajú sa na ňu ani zoslať, ale je úplne zrušená Orb of Vulnerability. Imunita sa nedá potlačiť a je len čiastočná, ak teda nemáš Thorgrima na vysokom leveli 😉

  Článok bol a ešte bude doplnený 🙂

  Reply
  1. Liso1

   Takéto články a komentáre potrebujeme na webe ako soľ 🙂 Ešte aj po 15 rokoch od vydania prichádzame na nové a nové veci 🙂

   Reply
   1. Michal (Post author)

    Tak dnes som sa snažil soliť ako alkoholik 😀

    Reply
 3. Luki

  Michal, přes Vánoce jsem zkoušel tu imunitu u hrdiny Thorgrima. Píšeš, že u levelu 15-20 je 100%. U mě se to ale nepotvrdilo. Zkoušel jsem to postupně až k levelu 50+ a soupeř stejně tak jako tak sesílal na mé jednotky kouzla (i útočné, které působily škody). Je pravda, že někdy selhaly, ale přišlo mi, že je to spíš tak 50/50…tedy zase taková senzace to pro mě nebyla.

  Reply
  1. Michal (Post author)

   Aké máš aktívne módy, Luki? Napr. Heroes Renovated úplne zmení zameranie hrdinov a na ich špecializácii neostane kameň na kameni. Neviem, či je to pravda, ale možno ten 5%-tný prírastok rezistencie za level považovali v ERA II za prestrelené a tak ho znížili na 1%. Ale nie som si istý, prečo to nefungovalo.

   Reply
   1. Luki

    Používám jen Heroes 3 complete HD. Zatím nehraju ani WOG ani ERU.

    Reply
    1. Michal (Post author)

     Tak potom je možné, že rezistenciu zvýšili až v ERA a v Complete ostal prírastok na 1% za level…

     Reply
     1. Liso1

      Pridal som do článku ako tento 5% prírastok správne funguje aj s tabuľkou, môžete pozrieť 🙂

      Reply
 4. Luki

  Paráda, ta tabulka je super. A prima, že je to zobecněné na všechny hrdiny

  Reply
 5. Sovi

  nezdá sa mi ten výrok, že gargoyle je jediný neživý, ktorého ovplyvňuje morálka..neviem, nie som si istý, či golem tiež nemôže mať “zlú morálku” mám taký pocit že áno… či sa mýlim? môže sa to napr. vťahovať na kamenného a na železného už nie?

  Reply
 6. Michal (Post author)

  Ahoj, keďže všetci golemovia majú status “neživé” jednotky, majú neutrálnu morálku a žiadnu inú. Obaja gargoyli, hoci sú “neživí”, sú ovplyvnení morálkou – to je výnimka. Tento termín bol mimochodom zavedený v expanzii Shadow of the Death – artefakt Elixir of Life nepôsobí na nemŕtvych a neživých 😉

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: