Nové mesto Grove

Tento obrázok sa mi podarilo nájsť na poľskom fóre, ale márne sa zatiaľ snažím dopátrať aj k funkčnej verzii nového mesta Grove. Mesto temných elfov sme tu už mali, ale animácie a grafika jednotiek bola slabšia. Naproti tomu, obrázok ktorý som našiel má jednotky podstatne lepšie prekreslené a jemnejšie. Rovnako aj budovy sú inak rozmiestnené, hádam to jeden z členov poľského fóra dá do zrozumiteľnej podoby s inštalačným archívom pre ERA II.

new-grove-town

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: