Masters of Summoning mod

Modifikácia Masters of Summoning prináša do hry jedno milé osvieženie, možnosť privolať si do boja na pomoc, ktorúkoľvek jednotku z hry, okrem neutrálnych. Modifikácia dosť zvýhodňuje hrdinov zameraných na mágiu, aj keď sa zdá, že ide o príliš veľké prilepšenie, na to aby ste mohli privolať jednotky úrovne 7, musíte splniť niekoľko podmienok.

Každý hrad v hre má v prvej úrovni magickej veže nové kúzlo, Master of Summoning, toto kúzlo nahrádza v hre Summon Elementals.

 • Bez školy mágie dokáže hrdina privolať iba jednotky úrovne 1 a 2.
 • S jednou školou mágie privolá jednotky úrovne 1 až 3.
 • S dvomi školami mágie privolá jednotky úrovne 1 až 4.
 • S tromi školami mágie privolá jednotky úrovne 1 až 5.
 • So štyrmi školami mágie privolá jednotky úrovne 1 až 7.

Hrdina si privolá do svojej armády nasledujúci počet jednotiek:

 • Žiadna, alebo základná mágia: 50 x sila mágie
 • Pokročilá mágia: 75 x sila mágie
 • Expertná mágia: 100 x sila mágie

Počet jednotiek ktoré budú vyvolané je možné zvýšiť o 25% za každý magický orb, takže pokiaľ hrdia zhromaždí všetky 4 orby, zvýši počet vyvolaných jednotiek o 100%. Video ako modifikácia funguje, nájdete na Youtube.

Autor modifikácie: Valery

Orb of Driving Rain Orb of Silt Orb of Tempestuous Fire Orb of the Firmament

Download
Master of Summoning

English:

Summon elementals is removed from game and replaced by Master Summoning. It is a level 1 spell and has a 100% chance to appear in mage guilds.

 • Without any magic school, the hero can summon level 1-2 creatures
 • With 1 magic school he can summon level 1-3 creatures.
 • With 2 magic schools he can summon level 1-4 creatures.
 • With 3 magic schools he can summon level 1-5 creatures.
 • With 4 magic schools he can summon level 1-7 creatures.

To get the HP of summoned creatures, spell power is multiplied by 50 if no magic expertise or only basic, by 75 if advanced and by 100 if expert.

Master of Summoning Gallery

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: