Artefakty (WoG)

In the Wake of Gods Artefakty

Okrem pridania úplne nových vlastností pre staré artefakty prináša WOG aj niekoľko svojich artefaktov a jeden kombinovaný, plus celú paletu artefaktov, ktorú môžu používať iba vodcovia (Commanders).

Magic Wand

Gold Tower Arrow

Crimson Shield of Retribution

Monster’s Power

Gate Key

Magic_Wand

Gold_Tower_Arrow

Crimson_Shield_of_Retribution

Monsters_power

Gate_Key

transformuje hrdinove artefakty podľa toho v ktorej pozícii v inventári je uloženádáva hrdinovi možnosť ovládať pri obrane hradu strelecké, veže strieľajú max. 5x pri zručnosti Expert Ballisticna začiatku každého týždňa kúzli na ľubovolnú jednotku hrdinovej armády Prayer (rovnako sú okúzlené aj všetky ostatné jednotky rovnakého typu na mape)+2 obrana
– dáva možnosť všetkým hrdinovým jednotkám vrátiť útok
zamkne hrdinove mesto na 5 dní, toto mesto nemôže byť napadnuté a hrdina ho môže opustiť, ale nik iný doň nemôže vstúpiť

Dragonheart

Warlord’s Banner

Barbarian Lord’s Axe of Ferocity

Dragonheart

Warlords_Banner

Barbarian_Lords_Axe_of_Ferocity

– privolá na pomoc do boja drakov, ich počet sa počíta pomocou vzorca: 100HP x úroveň hrdinu
– 90% šanca, že typ draka bude závisieť na teréne na ktorom sa hrdina nachádza
– artefakt je určená pre jednotky hrdinu
– podľa určenia môže zvyšovať útok, obranu, rýchlosť, zdravie atď….
– kombinovaný artefakt
– pridáva všetkým nestreleckým jednotkám, každé kolo, jeden útok naviac
Artefakty potrebné na zloženie:

Ogre’s Club of Havoc
Targ of the Rampaging Ogre
Tunic of the Cyclops King
Crown of the Supreme Magi.

Artifact Boost

Niektoré slabšie artefakty dostali nové vlastnosti, väčšinou niečo vylepšujú, alebo raz týždenne pridávajú nové jednotky do hrdinovej armády.

Pendant of Life

Pendant of Death

Targ of the Rampaging Ogre

Dead Man’s Boots

Bird of Perception

Pendant_of_Life

Pendant_of_Death

Targ_of_the_Rampaging_Ogre

Dead_Mans_Boots

Bird_of_Perception

týždenne pridá 24 Sprites do hrdinovej armádytýždenne pridá 12 Zombies do hrdinovej armádytýždenne umožní bojovať s jednotkou Orges, chcú späť svoj štítraz týždenne dajú Dead Man’s Boots, t.z. sa skopírujútýždenne pridá 6 Royal Griffins do hrdinovej armády

Pendant of Total Recall

Emblem of Cognizance

Pendant of Second Sight

Pendant of Holiness

Boots of Polarity

Pendant_of_Total_Recall

Emblem_of_Cognizance

Pendant_of_Second_Sight

Pendant_of_Holiness

Boots_of_Polarity

týždenné dá za každú jednotku v armáde 15 zlatýchtýždenne odhalí okolo hrdinu väčšiu plochu mapytýždenne vylepší strelecké jednotky nižšej úrovnetýždenne dá hrdinovi náhodné sväté kúzlomôžu byť vymenené za jednorázový bonus ku chôdzi

Garniture of Interference

Pendant of Dispassion

Pendant of Free Will

Diplomat’s Ring

Orb of Vulnerability

Garniture_of_Interference

Pendant_of_Dispassion

Pendant_of_Free_Will

Diplomats_Ring

Orb_of_Vulnerability

môže byť vymenený za niektorú magickú zručnosť+1 znalostitýždenne vylepšuje jednotky Golems a Peasantsmôže byť vymenený za dvojnásobný počet jednotiek prvej úrovne v hrdinovej armádetýždenne pridá 1 jednotku Archmage a ďalšie za každú úroveň znalosti Wisdom

Sphere of Permanence

Statesman’s Medal

Orb of Inhibition

Sphere_of_Permanence

Statesmans_Medal

Orb_of_Inhibition

týždenne pridá 1 jednotku Mighty Gorgons a ďalšie za každých 10 bodov obranymôže byť v meste vymenená za postavenie až troch budovmôže byť vymenený za upravenie niektorých vlastností jednotky

 Commanders Artifacts

Axe of Smashing

Dragon Eye Shield

Mithril Mail

Sword of Sharpness

Pendant of Sorcery

Axe_of_Smashing WOG

Dragon_Eye_Ring

Mithril_Mail

Sword _of_Sharpness

Pendant_of_Sorcery

+5 útok
+1 útok za každých 6 vyhraných bitiek
+5 obrana
+1 obrana za každých 6 vyhraných bitiek
+12% životy (Health)
+1% životy za každú vyhranú bitku
+12% zranenia (Damage)
+1% zranenia za každú vyhranú bitku
+1 sila kúziel
+1 sila kúziel za každých 10 vyhraných bitiek

Boots of Haste

Helm of Immortality

Bow of Seeking

Dragon Eye Ring

Slava’s Ring of Power

Boots_of_Haste

Helm_of_Immortality

Bow_of_Seeking

Dragon_Eye_Ring_

Slavas_Ring_of_Power

+1 rýchlosť
+1 rýchlosť za každých 10 vyhraných bitiek
veliteľ je oživený ihneď po bitke v ktorej padol– veliteľ strieľa bez obmedzení cez prekážky
– po 25 vyhraných bitkách strieľa bez obmedzenia na vzdiaľenosť
– dáva veliteľovi dračí útok (cez dve polia)
– veliteľ získa dračiu náturu, rovnaké bonusy ako draci
dá veliteľovi všetkých 6 primárnych zručností na pokročilú úroveň

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: