Castle

Castle Creatures

Castle (Hrad)

Rod který do světa Heroese 3 přináší kulturu a civilizaci; rod, který vyhrává silou paží a mysli. Vznešení hrdinové dodržující nejpřísnější kodexy cti. Šiky rytířů na koních i pěších doplněné houfy kopiníků a střelců. Nad armádou se vznáší hlídkující letky gryfů. K armádě se přidali i mniši střežící pravou víru a někdy se ve prospěch svých věřících na bojišti zjeví i samotní andělé.

Útočná síla: nejsilnější útok/nadprůměrné zranění
Obrana jednotek: dobrá obrana/průměrný počet životů
Rychlost jednotek: nadprůměrná
Cena jednotek: nadprůměrně vysoká
Počet střeleckých jednotek: 2
Počet leteckých jednotek: 2

Ekonomika

Budovy i jednotky jsou nadprůměrně drahé. Tuto nevýhodu můžete ale vykompenzovat množstvím ekononomicky zaměřených heroesů (někteří mají v základních dovednostech estates /jeden dokonce specializaci/ nebo +350 zlata). Ze začátku budete potřebovat především veliké množství dřeva a rudy, budovy vyrábějící mnichy a anděly však vyžadují všechny druhy drahocenných surovin. Nutností tedy bude vybílit všechny mlýny a sesbírat opravdu každou surovinu, kterou najdete. I tak je pravděpodobné, že budete častým návštěvníkem tržnice. Navíc pro výrobu archandělů budete potřebovat drahokamy (3 gemy za každého).

Hrdinové a magie

Vedle již zmíněných ekonomických hrdinů disponuje hrad velkým množstvím hrdinů se specializací na nějaké kouzlo magie vody (nejlepší je dle mého názoru prayer). Ať si vyberete kněze či rytíře, budete chtít kouzla posilující vaše jednotky. Vhodná se nachází především v magii vody, ale také vzduchu (např. již zmiňované kouzlo haste). Nevýhodou rodu je to, že nebudete mít věž kouzel páté úrovně, ale vzhledem k tomu, že potřebujeme především kouzla posilující, není to vážný problém. Kouzlení často bude vypadat takto: první kolo mass prayer (nebo haste), druhé kolo mass bless, třetí cure. Toto je navíc jeden z důvodů, proč nebudete potřebovat hrdinu vynikajícího v magii. Múže se ještě hodit magie země, zejména kvůli slow a town portal. Útočná kouzla budou sloužit nejčastěji jen jako dorážení zbytků nepřátelských jednotek.

Hrdinové tedy kromě již zmiňované taktiky využijí univerzální logistiku, magii vody nebo vzduchu (případně ještě magii země). Hodí se i střelba, útočnost, zbrojíř. Snažte se především o vysoký attack skill a dostatečný spell power a knowledge.

Jednotky

Castle je rod rychlých jednotek, mezi jejichž nejsilnější vlastnosti vedle rychlosti patří silný útok v boji muže proti muži i ve střelbě.

Kopiníci – pomalí, s 10 životy ale patří mezi nejodolnější v levelu 1. Vhodní především na obranu hradu.
Střelci  – jsou na jednu stranu pomalí, na druhou stranu po upgradování díky dvěma výstřelům vcelku silní. S 10 HP však rychle hynou.
Gryfové – velice rychlí, upg. verze má neomezený opčet protiútoků, základní protiútoky dva. Ve vysokých počtech velice nebezpečná jednotka.
Rytíři – průměrně rychlá pěchota, po upgradu s dvěma útoky. Silní v útoku, slabší v obraně a proti střelcům (tip: zaútočte na jednotku, která již provedla protiútok).
Mniši – silní a rychlí střelci, nemající postih na útok zblízka. Jen těch 30HP je na jednotku páté úrovně poněkud málo.
Jezdci– Silní, rychlí, odolní. Perfektně využitelní na otevřených prostranstvích – čím delší mají rozjezd, tím vyšší útok. Jen při dobývání hradu je znát, že nelétají.
Andělé – Rychlí, silní a s 250HP (upg) i velmi odolní. Navíc mohou jednou během bitvy natrvalo vzkřísit padlé spolubojovníky (upg).

Návod na bitvy:

Silná útočnost, rychlost, dvě střelecké i letecké jednotky dělají z tohoto rodu taktický skvost. Tyto přednosti je vhodné ještě umocnit schopností taktika, artefakty přidávajícími rychlost jednotkám a masovými zrychlujícími kouzly (haste nebo prayer s expertní úrovní příslušné magie). Některé bitvy tak vyhrajete v prvním kole, aniž by se soupeř vůbec dostal ke slovu. Při obléhání hradu se více než na rychlostní kouzla spoléhejte na kouzla útočná, která podpoří vaše rychlé letce. Poměrně vysoké ztráty při obléhání mohou zčásti vykompenzovat archandělé, kteří vzkřísí padlé jednotky.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: