Artefakty

Treasure Artifacts

Ide o základné artefakty ktoré môžete nájsť aj nestrážené na mape a hlavne v truhliciach s pokladmi. Väčšinou sa medzi nimi nachádzajú artefakty ovplyvňujúce morálku a šťastie, prípadne minimálne bonusy do útoku, obrany. sily kúzel a znalostí.

Amulet of the Undertaker

Armor of Wonder

Badge of Courage

Bow of Elven Cherrywood

Bird of Perception

Amulet_of_ the_Undertaker

Armor_of_Wonder

Badge_of_Courage

Bow_of_Elven_Cherrywood

Bird_of_Perception

zvyšuje o 5% zručnosť Necromancy+1 na všetky štyri základné vlastnosti+1 morálkazvyšuje o 5% zručnosť Archeryzvyšuje o 5% zručnosť Eagle Eye

Breastplate of Petrified Wood

Cape of Conjuring

Cards of Prophecy

Centaur’s Axe

Charm of Mana

Breastplate_of_Petrified_Wood

Cape_of_Conjuring

Cards_of_Prophecy

Centaurs_Axe

Charm_of_Mana

+1 sila kúzieltrvanlivosť kúziel sa predĺži o 3 kolá+1 šťastie+1 útokobnovuje 1 extra bod many denne

Clover of Fortune

Collar of Conjuring

Crest of Valor

Dragonbone Greaves

Glyph of Gallantry

Clover_of_Fortune

Collar_of_Conjuring

Crest_of_Valor

Dragonbone_Greaves

Glyph_of_Gallantry

+1 šťastietrvanlivosť kúziel sa predĺži o 1 kolá+1 morálka+1 sila kúziel a znalosti+1 morálka

Helm of the Alabaster Unicorn

Hourglass of the Evil Hour

Ladybird of Luck

Legs of Legion

Mystic Orb of Mana

Helm_of_the_Alabaster_Unicorn

Hourglass_of_the_Evil_Hour

Ladybird_of_Luck

Legs_of_Legion

Mystic_Orb_of_Mana

+1 znalostineguje všetky bonusy šťastia pre obe strany pri boji+1 šťastiezvýši produkciu jednotiek 2. úrovne o 5 týždenneobnovuje 3 extra bod many denne

Necklace of Swiftness

Pendant of Death

Pendant of Dispassion

Pendant of Free Will

Pendant of Holiness

Necklace_of_Swiftness

Pendant_of_Death

Pendant_of_Dispassion

Pendant_of_Free_Will

Pendant_of_Holiness

+1 rýchlosť jednotiekjednotky sú imúnne voči kúzlu Turn Undeadjednotky sú imúnne voči kúzlu Berserkjednotky sú imúnne voči kúzlu Hypnotizejednotky sú imúnne voči kúzlu Curse

Pendant of Life

Pendant of Total Recall

Quiet Eye of the Dragon

Ring of Conjuring

Ring of Vitality

Pendant_of_Life

Pendant_of_Total_Recall

uiet_Eye_of_the_Dragon

Ring_of_Conjuring

Ring_of_Vitality

jednotky sú imúnne voči kúzlu Death Ripplejednotky sú imúnne voči kúzlu Forgetfulness+1 útok a obranatrvanlivosť kúziel sa predĺži o 2 kolá+1 životy všetkým jednotkám

Shield of the Dwarven Lords

Skull Helmet

Speculum

Spirit of Oppression

Spyglass

Shield_of_the_Dwarven_Lords

Skull_Helmet

Speculum

Spirit_of_Oppression

Spyglass

+1 obrana+2 znalosti+1 prieskumneguje všetky bonusy morálky pre obe strany pri boji+1 prieskum

Still Eye of the Dragon

Stoic Watchman

Talisman of Mana

Still_Eye_of_the_Dragon

Stoic_Watchman

Talisman_of_Mana

+1 morálka a šťastiezvyšuje o 10% zručnosť Eagle Eyeobnovuje 2 extra bod many denne

Minor Artifacts

Blackshard of the Dead Knight

Boots of Speed

Bowstring of the Unicorns’s Mane

Buckler of the Gnoll King

Dragon Wing Tabard

Blackshard_of_the_Dead_Knight

Boots_of_Speed

Bowstring_of_the_Unicornss_Mane

Buckler_of_the_Gnoll_King

Dragon_Wing_Tabard

+3 útokzvyšuje hrdinovu chôdzu na hernej mapezvyšuje o 10% zručnosť Archery+4 obrana+2 sila kúziel a znalosti

Emblem of Cognizance

Equestrian’s Gloves

Greater Gnoll’s Flail

Helm of Chaos

Inexhaustible Cart of Lumber

Emblem_of_Cognizance

Equestrians_Gloves

Greater_Gnolls_Flail

Helm_of_Chaos

Inexhaustible_Cart_of_Lumber

zvyšuje o 10% zručnosť Eagle Eyezvyšuje hrdinovu chôdzu na hernej mape+4 útok+3 znalosti+1 drevo/deň

Inexhaustible Cart of Ore

Loins of Legion

Red Dragon Flame Tongue

Rib Cage

Ring of Life

Inexhaustible_Cart_of_Ore

Loins_of_Legion

Red_Dragon_Flame_Tongue

Rib_Cage

Ring_of_Life

+1 kameň/deňzvýši produkciu jednotiek 3. úrovne o 4 týždenne+2 útok a obrana+2 sila kúziel+1 životy všetkým jednotkám

Scales of the Greater Basilisk

Shield of the Yawning Dead

Vampire’s Cowl

Scales_of_the_Greater_Basilisk

Shield_of_the_Yawning_Dead

Vampires_Cowl

+3 sila kúziel+3 obranazvyšuje o 10% zručnosť Necromancy

 Major Artifacts

Ambassador’s Sash

Angel Feather Arrows

Arms of Legion

Breastplate of Brimstone

Cape of Velocity

Ambassadors_Sash

Angel_Feather_Arrows

Arms_of_Legion

reastplate_of_Brimstone

Cape_of_Velocity

znižuje sumu ktorú musí hrdina zaplatiť ak sa vzdá v bojizvyšuje o 15% zručnosť Archeryzvýši produkciu jednotiek 5. úrovne o 2 týždenne+5 sila kúziel+3 rýchlosť jednotiek

Crown of the Supreme Magi

Dead Man’s Boots

Diplomat’s Ring

Dragon Scale Shield

Endless Bag of Gold

Crown_of_the_Supreme_Magi

Dead_Mans_Boots

Diplomats_Ring

Dragon_Scale_Shield

Endless_Bag_of_Gold

+4 znalostizvyšuje o 15% zručnosť Necromancyznižuje sumu ktorú musí hrdina zaplatiť ak sa vzdá v boji+3 útok a obrana+750 zlatých denne

Endless Purse of Gold

Everflowing Crystal Cloak

Everpouring Vial of Mercury

Eversmoking Ring of Sulfur

Garniture of Interference

Endless_Purse_of_Gold

Everflowing_Crystal_Cloak

Everpouring_Vial_of_Mercury

Eversmoking_Ring_of_Sulfur

Garniture_of_Interference

+500 zlatých denne+1 kryštáľ denne+1 ortuť denne+1 síra dennezvyšuje o 15% zručnosť Resistance

Golden Bow

Head of Legion

Hellstorm Helmet

Necklace of Dragonteeth

Necklace of Ocean Guidance

Golden_Bow

Head_of_Legion

Hellstorm_Helmet

Necklace_of_Dragonteeth

Necklace_of_Ocean_Guidance

strelecké jednotky strieľajú bez postihu na diaľkuzvýši produkciu jednotiek 6. úrovne o 1 týždenne+5 znalosti+3 sila kúziel a znalostizvyšuje pohyblivosť po mori

Ogre’s Club of Havoc

Orb of Driving Rain

Orb of Silt

Orb of Tempestuous Fire

Orb of the Firmament

Ogres_Club_of_Havoc

Orb_of_Driving_Rain

Orb_of_Silt

Orb_of_Tempestuous_Fire

Orb_of_the_Firmament

+5 útoko 150% zvýši účinnosť kúziel vodyo 150% zvýši účinnosť kúziel zemeo 150% zvýši účinnosť kúziel ohňao 150% zvýši účinnosť kúziel vzduchu

Pendant of Courage

Pendant of Negativity

Pendant of Second Sight

Recanter’s Cloak

Ring of Infinite Gems

Pendant_of_Courage

Pendant_of_Negativity

Pendant_of_Second_Sight

Recanters_Cloak

Ring_of_Infinite_Gems

+3 morálka a šťastiejednotky sú imúnne voči kúzlam bleskujednotky sú imúnne voči kúzlu Blindv boji môžu byť použité kúzla iba do stupňa 3+1 gem denne

Ring of the Wayfarer

Shackles of War

Shield of the Damned

Sphere of Permanence

Statesman’s Medal

Ring_of_the_Wayfarer

Shackles_of_War

Shield_of_the_Damned

Sphere_of_Permanence

Statesmans_Medal

+2 rýchlosť jednotiekhrdinovia nemôžu utiecť z boja ani sa vzdať+6 obranajednotky sú imúnne voči kúzlu Dispel Magicznižuje sumu ktorú musí hrdina zaplatiť ak sa vzdá v boji

Surcoat of Counterpoise

Sword of Hellfire

Targ of the Rampaging Ogre

Torso of Legion

Tunic of the Cyclops King

Surcoat_of_Counterpoise

Sword_of_Hellfire

Targ_of_the_Rampaging_Ogre

Torso_of_Legion

Tunic_of_the_Cyclops_King

zvyšuje o 10% zručnosť Resistance+6 útok+5 obranazvýši produkciu jednotiek 4. úrovne o 3 týždenne+4 sila kúziel

Vial of Lifeblood

Vial_of_Lifeblood

+2 životy všetkým jednotkám

 Relic Artifacts

Angel Wings

Armageddon’s Blade

Boots of Levitation

Boots of Polarity

Celestial Necklace of Bliss

Angel_Wings

Armageddons-Blade Artifact

Boots_of_Levitation Heroes 3

Boots_of_Polarity

Celestial_Necklace_of_Bliss

hrdina môže po mape lietať+3 útok, obrana a sila kúziel
+6 znalosti
– kúzlo Armageddon na expertnej úrovni
– hrdinove jednotky sú imúnne voči kúzlu Armageddon
hrdina môže chodiť po vodezvyšuje o 15% zručnosť Resistance+3 na všetky štyri základné vlastnosti

Crown of Dragontooth

Dragon Scale Armor

Endless Sack of Gold

Helm of Heavenly Enlightenment

Lion’s Shield of Courage

Crown_of_Dragontooth

Dragon_Scale_Armor

Endless_Sack_of_Gold

Helm_of_Heavenly_Enlightenment

Lions_Shield_of_Courage

+4 sila kúziel a znalosti+4 útok a obrana+1000 zlatých denne+6 na všetky štyri základné vlastnosti+4 na všetky štyri základné vlastnosti

Orb of Inhibition

Orb of Vulnerability

Sandals of the Saint

Sea Captain’s Hat

Sentinel’s Shield

Orb_of_Inhibition

Orb_of_Vulnerability

Sandals_of_the_Saint

Sea_Captains_Hat

Sentinels_Shield

počas boja nemôžu hrdinovia ani jednotky kúzliťneguje prirodzenú magickú odolnosť jednotiek počas boja (aj drakov)+2 na všetky štyri základné vlastnosti-zvyšuje pohyb hrdinu po mori
– hrdina môže vyvolávať a ničiť lode
– chráni hrdinovu armádu pred vodným vírom
+12 obrana, ale -3 útok

Spellbinder’s hat

Sword of Judgement

Thunder Helmet

Titan’s Cuiras

Titan’s Gladius

Spellbinders_hat

Sword_of_Judgement

Thunder_Helmet

Titans_Cuiras

Titans_Gladius

umožní hrdinovi kúzliť kúzla 5. úrovne+5 na všetky štyri základné vlastnosti+10 znalosti, ale -2 sila kúziel+10 sila kúziel, ale -2 znalosti+12 útok, ale -3 obrana

Tome of Air Magic

Tome of Earth Magic

Tome of Fire Magic

Tome of Water Magic

Vial of Dragon Blood

Tome_of_Earth_Magic

Tome_of_fire_Magic

Tome_of_Water_Magic

Vial_of_Dragon_Blood

naučí hrdinu všetky kúzla mágie vzduchunaučí hrdinu všetky kúzla mágie zemenaučí hrdinu všetky kúzla mágie ohňanaučí hrdinu všetky kúzla mágie vody+5 útok a obrana drakom v hrdinovej armáde

 Combination Artifacts

(Shadow of Death, Armageddon`s Blade)

Angelic Alliance

Titan’s Thunder

Armor of the Damned

Angelic_Alliance

Titans_Thunder

Armor_of_the_Damned

+21 na všetky štyri základné
vlastnosti
– pred začiatkom súboja kúzli
Mass Prayer
– hrdina môže miešať v armáde neutrálne a jednotky Dobra bez
postihu morálky
+9 útok a obrana
+8 sila kúziel a znalosti
– do hrdinovej kúzelnej knihy
pridá permanentne Lightning Bolt (600 zranenia/0 bodov many)
+3 útok a obrana
+2 sila kúzel a znalosti
– pred každým bojom zošle nasledovné kúzla, ktoré vydržia 50 kôl:
Slow, Distrupting Ray, Curse, Weakness a Misfortune
Artefakty potrebné na zloženie:Armor of Wonder
Sandals of the Saint
Celestial Necklace of Bliss
Lion’s Shield of Courage
Sword of Judjment
Helm of Heavenly Enlightenment
Artefakty potrebné na zloženie:Thunder Helmet
Titan’s Cuiras
Titan’s Gladius
Sentinel’s Shield
Artefakty potrebné na zloženie:Rib Cage
Skull Helmet
Blackshard of the Dead Knight
Shield of the Yawning Dead

Power of the Dragon Father

Bow of the Sharpshooter

Cloak of the Undead King

Power_of_the_Dragon_Father

Bow_of_the_Sharpshooter

Cloak_of_the_Undead_King

+16 na všetky štyri základné vlastnosti
+1 morálka a šťastie
– hrdinove jednotky sú imúnne voči kúzlam 1 – 4 stupňa
– zvyšuje o 30% zručnosť Archery
– všetky strelecké jednotky strieľajú bez postihu na diaľku a na blízko
– zvyšuje o 30% zručnosť Necromancy
– 30% padlých jednotiek bude po boji
zmenených na jednotku Skeleton, ak
hrdina má zručnosť Necromancy, tak budú
jednotky zmenené na Zombies (Basic), Wights (Advanced), Liches (Expert)
Artefakty potrebné na zloženie:Quiet Eye of the Dragon
Dragonbone Greaves
Red Dragon Flame Tongue
Dragon Wing Tabard
Dragon Scale Shield
Necklace of Dragonteeth
Dragon Scale Armor
Crown of Dragontooth
Still Eye of the Dragon
Artefakty potrebné na zloženie:Bow of Elven Cherrywood
Bowstring of the Unicorn’s Mane
Angel Feather Arrows
Artefakty potrebné na zloženie:Amulet of the Undertaker
Vampire’s Cowl
Dead Man’s Boots

Elexir of Life

Ring of the Magi

Wizard’s Well

Elexir_of_Life

Ring_of_the_Magi

Wizards_Well

+25% bodov života všetkým jednotkám a schopnosť regenerácie (neplatí na nemŕtve a neživé jednotky )trvanlivosť kúziel sa predĺži o 50 kôlobnoví všetky body many denne
Artefakty potrebné na zloženie:Ring of Vitality
Ring of Life
Vial of Lifeblood
Artefakty potrebné na zloženie:Collar of Conjuring
Ring of Conjuring
Cape of Conjuring
Artefakty potrebné na zloženie:Charm of Mana
Talisman of Mana
Mystic Orb of Mana

Admiral’s Hat

Cornucopia

Statue of Legion

Admirals_Hat

Cornucopia

Statue_of_Legion

– žiadne postihy pri nalodení a vylodení na chôdzu
-zvyšuje pohyb hrdinu po mori
– hrdina môže vyvolávať a ničiť lode
– chráni hrdinovu armádu pred vodným vírom
+4 gemy, síry, ortute a kryštály denne+50% populácie jednotiek vo všetkých hrdinových mestách, hrdina nemusí byť v meste aby bol tento bonus aktivovaný
Artefakty potrebné na zloženie:Necklace of Ocean Guidance
Sea Captain’s Hat
Artefakty potrebné na zloženie:Everpouring Vial of Mercury
Everflowing Crystal Cloak
Eversmoking Ring of Sulfur
Ring of Infinite Gems
Artefakty potrebné na zloženie:Legs of Legion
Loins of Legion
Torso of Legion
Arms of Legion
Head of Legion

Credist

Icons riped by:  Cyrus Annihilator (solid.cyrus@gmail.com)

Lion’s Shield of Courage

Lion’s Shield of Courage
+4 na všetky štyri základné vlastnosti
Relic artifact

Crown of Dragontooth

Crown of Dragontooth
+4 sila kúzel a znalosti
Relic artifact

Centaur’s Axe

Centaur’s Axe
+1 útok
Treasure artifact

2 Comments

 1. Nokik

  Len tak btw. take doplnenie: K tomu Bow of the Sharpshooter – jednotky mozu strielat aj ked na susednom policku stoji nepriatelska jednotka.
  A k Armor of the Damned – tie kuzla na nepriatela su zacarovane na 50 kol. Neviem ci ste tu uroven 50 mysleli akoze 50 kol, ale myslim ze tolko urovni kuzlo mat nemoze 😀

  Reply
  1. Liso1 (Post author)

   Nazdar, ďakujem za opravu. Armor of Damned bola chyba, má tam byť 50 kôl. Bow of Sharpshooter bol ok, jednotky strieľajú bez postihu, ale pridal som upresnenie “bez postihu na diaľku a na blízko”.

   Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: