ERA II – Skryté mini-doplnky

Pluginy (doplnky) a patche (opravy) sa v Heroes 3 objavili s príchodom ERA. Ich súbory nájdeme s príponou .bin =  binary file.dll = dynamic link library a .era. V hre slúžia ako malé (a dôležité) „záplaty“ na rôzne bugy a opravujú nedokonalosti. Pri spustení hry sa adresujú do jej pamäte a prepisujú dáta. Na vypínanie a zapínanie pluginov/patchov treba spustiť program start.exe, nachádzajúci sa v priečinku tools/Era Start Menu a kliknúť na „Plugin Manager”.

V ERA II nájdeme 3 priečinky s pluginmi: EraPlugins, AfterWoG a BeforeWoG. Pluginy z prvého priečinka rozširujú kompatibilitu. Z nasledujúcich dvoch sú pluginy voliteľné a aplikujú sa buď pred alebo po načítaní WoGu.

BeforeWoG:

 • [remove exe protection.bin]
  Vypne zákaz modifikácie exe súboru. Niektoré módy potrebujú zmeniť exe súbor, aby načítali dll-knižnice. V opačnom prípade pri zapnutom zákaze by hra padala.

AfterWoG:

 • [ai sod radius.bin]
  Obnovuje dosah „skúmania“ AI hrdinov na mape na pôvodný SoD (Shadow of Death) rozsah. V zastaranom WoGu bol zmenšený asi osemkrát, čo viedlo k obmedzeniu inteligencie AI.
 • [enable next hero button.bin]
  Aktivuje tlačidlo „ďalší hrdina“ (Next hero). Pôvodne bolo zakázané, pretože umožňovalo požívanie cheatov v multiplayeri.
 • [enable town info.bin]
  Umožňuje zobraziť informácie o meste po kliknutí pravým tlačidlom na ikonu mesta, keď hrdina navštívi mesto.
 • [fix erm check syntax.bin]
  Opravuje neplatné správanie ERM pri vykonávaní logických príkazov.
 • [fix erm ss a command.bin]
  Opravuje bug v ERM príkaze SS:A.
 • [fix erm ca b2 command.bin]
  Opravuje ERM príkaz CA:B2.
 • [fix erm tr r roads.bin]
  Opravuje chybu ERM v nastaveniach pri používaní TR:R príkazu.
 • [dl buttons fix.bin]
  DL-dialógy chápu parametre „flags“.
 • [mp3 44khz patch.bin]
  Umožňuje prehrávať v hre mp3 súbory s frekvenciou 44KHz v stereo móde.
 • [nocd speedup.bin]
  Deaktivuje detegovanie CD v mechanike pri spúšťaní hry a tak urýchľuje načítanie Heroes o pár sekúnd.
 • [no erm he f redraw.bin] 
  Odstraňuje prekresľovanie obrazovky pri vykonávaní ERM príkazu HE:F.
 • [no erm ow r redraw.bin]
  Odstraňuje prekresľovanie obrazovky pri vykonávaní ERM príkazu OW:R.
 • [no erm scripts turning off.bin]
  Zakazuje ERM vypínať skripty pri chybách (errors).
 • [no memory and hdd checks.bin]
  Deaktivuje kontrolu miesta na HDD a RAM kvôli ich chybnej implementácii.
 • [no multiplayer notes.bin]
  Hra prestane zobrazovať upozornenia o nekompatibilite skriptov v multiplayeri.
 • [no real time trigger.bin]
  Deaktivuje ERM spúšťač v reálnom čase (real-time trigger)!?TL.
 • [reduce cpu load.bin]
  Znižuje záťaž CPU na niekoľko percent pomocou signálu na uspanie cyklu riadení správ v hre.
 • [remove black screens.bin]
  Odstraňuje tmavnutie obrazovky pri prechode herných okien.
 • [skeleton transformer fix.bin]
  Drakolichi a duchovia (ghosts) nebudú transformovaní na kostlivcov (skeletons) v budove Necropolisu „Skeleton Transformer“.

Nasledujúce patchy sú predvolene vypnuté, ale je možné ich zapnúť cez Plugin Manager. Ten zmení ich neaktívnu príponu .bin.off na aktívnu .bin.

 • [always summon ship.bin.off]
  Kúzlo vyvolanie lode (summon boat) bude mať 100% úspech, nezávisiac od prítomnosti schopnosti vodnej mágie (water magic) a levelu.
 • [campaign heroes as start heroes.bin.off]
  Umožňuje vybrať si z ponuky hrdinov pred štartom hry aj špeciálnych kampaňových hrdinov (napr. Gelu).
 • [disable dracolich block.bin.off]
  Drakolichom odstráňuje schopnosť blokovania prichádzajúceho fyzického útoku.
 • [dismiss last stack.bin.off]
  Umožňuje hrdinovi prepustiť aj poslednú skupinu jednotiek, takže môže mať voľných všetkých sedem slotov.
 • [inferno gates teleports to any town.bin.off]
  Budova v Inferne „brány pekla“ (Inferno Gate) umožňuje teleport hrdinov do akéhokoľvek spojeneckého mesta.
 • [no gifts from allies.bin.off]
  AI spojenci nebudú odosielať darčeky (suroviny) ľudským hráčom.
 • [no load game confirmation.bin.off]
  Odstraňuje potvrdenie o načítaní hry pri stlačení „L“ pri singleplayeri.
 • [no secondary skills limit.bin.off]
  Odstraňuje limit schopností hrdinov, pôvodne len osem.
 • [transfer last stack.bin.off]
  Umožňuje hrdinovi preniesť aj poslednú skupinu jednotiek, ale jednotky stratia všetky skúsenosti.
 • [quick battle no retreat question.off]
  Deaktivuje otázku o úteku z boja pri automatickom boji, ak hráč boj prehrá podľa výpočtov hry.

 

Pluginy

Ak nepostačuje funkcionalita patchov, .dll knižnice napísané v komplexnejšom jazyku a kompilované v strojovom kóde preberú ich funkciu. Tieto knižnice tu nazveme ako pluginy. Ich funkcie sú rôzne: oprava bugov, zavádzanie nových funkcií alebo celých modifikácií do hry. Staršie pluginy nesú koncovku .dll, novšie už .era a obe sú automaticky načítané po vykonaní prvotného kódu WoGu. Pluginy .era majú rozšírené možnosti, čo sa týka nových nastavenia voliteľných manipulátorov herných udalostí (custom handlers on game events) a aplikovanie funkcií ERA.

Na inštaláciu nových pluginov stačí presunúť daný súbor do priečinku WoG/EraPlugins. Na ich odinštaláciu stačí zmeniť ich príponu (.era) alebo ich jednoducho vymazať.

Popis pluginov

 • [artifact merchant fix.dll]
  Opravuje bug pri použití „obchodníka s artefaktmi“ (Artifact mechant).
 • [all war machines in blacksmith.dll.off]
  Umožňuje nakúpiť všetky tri bojové stroje v kováčni.

Na koniec by som ešte uviedol, že tí hráči, ktorí z vyššie uvedeného textu nepochopili ani mäkké f, odporučil by som im nemanipulovať s pluginmi, pretože zásadné zmeny do hry neprinášajú a navyše sú mnohé z nich v správnej miere vopred aktivované.

Ďakujem za pochopenie 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: