Heroes of Might and Magic V

heroes-5-title

Piaty diel sa dostáva na obrazovky v roku 2006, už dávno po krachu NWC. Taktovky sa ujala firma UbiSoft (neprajníci hovoria, že odvtedy to ide so sériou dolu vodou). Za novým pokračovaním Heroes série stál Nival. Najväčšou novinkou ktorú Heroes 5 priniesla bolo 3D zobrazenie, absolútne logická voľba, aby séria prilákala nových hráčov. Ja osobne stále preferujem prehľadné 2D, ktoré sa aspoň čiastočne vrátilo v Heroes 7.

Zo statických 2D obrazoviek miest sa stali veľkolepé 3D modely, ktoré sú ale po čase ignorované, nakoľko len zdržujú. Piaty diel vrátil niektoré pôvodné mechanizmy hry, ktoré boli vo štvrtom dieli zmenené, ako napr. nakupovanie jednotiek po týždňoch, každú jednotku bolo možné vylepšiť (s datadiskom dokonca 2x), hrdina sa nezúčastňoval boja, kombinované artefakty atď. S 3D grafikou prišla aj hardwarová daň, už ste si nezahrali na akomkoľvek priemernom PC, na ktorom bolo možné hrať tretí, prípadne štvrtý diel.

Download
Heroes of Might and Magic 5 Demo CZ
Heroes of Might and Magic 5 Demo ENG
Heroes of Might and Magic 5 Alpha Demo ENG
Heroes of Might and Magic 5 Bundle (GOG.COM)

Bojov sa zúčastňuje 8 frakcií: Academy (Tower), Dungeon, Haven (Castle), Inferno, Necropolis, Sylvan (Rampart), Fortress (úplne nová frakcia trpaslíkov) a Stronghold. Fortress a Stronghold sa do hry dostali až s datadiskami Hammers of Fate a Tribes of the East.

Pre Heroes V existuje tiež veľa modifikácií z ktorých najväčšia Heroes 5.5 je duchovný nástupca Heroes 3.5: In the Wake of Gods. Zaujímavou modifikáciou je aj Sanctuary mod, ktorý do hry prináša novú frakciu, vodné mesto, ktoré obývajú hlavne nagy. K Heroes 5.5 je k dispozícii aj výborný český preklad, takže už nič nebráni tomu, si tento neoficiálny datadisk poriadne zahrať.

Zaujímavé modifikácie Heroes 5

Heroes 5.5
Čeština pre Heroes 5.5
Sanctuary – nové mesto, žiaľ iba v poľskom jazyku

Galéria Heroes of Might and Magic 5

Heroes 5 trailer

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Quiz: